vakbonden

Allemaal samen in actie tegen de rechtse regering!

Open brief aan leden en militanten van ACV, ABVV en ACLVB Beste vrienden, vriendinnen en kameraden, Nadat in januari 2012 de regering Di Rupo de verlenging van de loopbanen gestemd had zonder enige vorm van overleg met de vakbonden, richtte de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) onder de titel “De toekomst van het syndicalisme wordt hier en nu bepaald!” een  open brief aan u. Wij zegden in die open brief ondermeer het volgende: “Als de vakbonden niet kiezen voor deze weg van verzet, dan zullen zij aan de kant geschoven worden door de heersende klasse. Deze wil hen wel een toekomst geven, maar dan enkel als dienstverleners. In dat geval, zullen we geen vakbonden meer hebben met dewelke de arbeidersklasse heeft gestreden voor haar verworvenheden. We zullen pseudo-vakbonden hebben die de neoliberale politiek begeleiden, als een soort drijfriem waarmee het patronaat en de regering de sociale vrede zullen behouden. (...) In dat geval ook zal de politieke balans blijven doorhellen naar rechts. En na verloop van tijd, zal een zuiver rechtse regering aan de macht komen met de macht om de syndikale organisaties zelf voluit aan te vallen.” Ongezien sinds de jaren '30 Vandaag zijn we helaas (bijna) zover! Het overgrote deel van de door de regering Michel-Jambon voorgenomen … [lees meer...]

Stem SAP op PVDA+ – Onze levens zijn meer waard dan hun winsten!

[lees meer...]

Raf-sateundesap

Steun de SAP: Laatste sprint naar de 10.000 euro!

Begin dit jaar zijn we gestart met een financiele campagne om 10000 euro op te halen om zo een ernstige en opvallende verkiezingscampagne te helpen financieren. Dit om zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan de lijsten van PVDA+ en PTB-Gauche d’Ouverture! tijdens de verkiezingen van 2014. Deze lijsten hebben een groot succes gehad met 8 verkozenen in het federaal, Waals en Brussels parlement, en dit met een opgemerkte deelname van de SAP-LCR. … [lees meer...]

feminisme

raf-sap-mich1

Federaal regeerakkoord: een mini veegje vrouwvriendelijkheid

Een feministische lectuur van het federaal regeerakkoord lijkt een wat overbodige bezigheid. Je weet bij voorbaat dat een politiek van sociale achteruitgang extra nadelig uitvalt voor vrouwen. Je weet bij voorbaat dat aan de gelijkheid van vrouwen en … [Read More...]

internationaal

Echenique-Rodriguez-Podemos

Spaanse Staat: het enorme potentieel van Podemos  

Sinds deze zomer worden tientallen teksten, individueel of collectief geschreven door militanten van Podemos, bediscussieerd in honderden “círculos” of kringen in de gehele Spaanse Staat en … [Read More...]

kobani-raf

Solidariteit met Kobane! Steun het Koerdische verzet!

Islamitische Staat vecht in Noord-Syrië tegen Koerdische groepen, met name in Kobane. Deze gezamenlijke verklaring van vier linkse organisaties roept op tot het openen van de zuidelijke grens van … [Read More...]

tricoterie1

Zeer geslaagde anti-TTIP bijeenkomst in Brussel

Sinds verschillende maanden werd op 11 oktober een Europese actiedag gepland tegen de vrijhandelsverdragen TTIP (EU-USA), CETA (EU-Canada) en TiSA (vrijhandel in diensten). Van land tot land … [Read More...]

kurdes-combattantes

Kobane, de Koerdische zaak en de Syrische revolutie: een gedeeld lot

De stad Kobane in Syrië, waarvan het grootste deel van de bevolking Koerdisch is, wordt al verschillende weken onmiddellijk bedreigd door Islamitische Staat (IS). Sinds het begin van het offensief van … [Read More...]

syndicaal-sociaal

prison

Niemand is erbij gebaat dat gedetineerden hun ziekte-uitkering verliezen

De regering-Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo was gisteren te lezen in de pers. Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en andere organisaties … [Read More...]

abvv-antwerp1

Strijdbare militantenvergadering van het Antwerpse ABVV

Op woendag 22 oktober 2014 blies het Antwerpse ABVV verzamelen in het Bondsgebouw . ACV en ACLCB houden dezer dagen op hun beurt soortgelijke bijeenkomsten. De zaal (en de gang) van het Bondsgebouw … [Read More...]

septembre2014

“Er is iets op til “  

Ik zou het niet beter kunnen omschrijven. Toen  na de verkiezingen van 25 mei stilaan de contouren van  de verschillende regeringen zichtbaar werden kon je al aanvoelen in welke richting het beleid … [Read More...]

8521_samensterk

Samen sterk tegen Michel I: interview met Lucien Van Espen over de regeringsmaatregel rond de oudere werklozen

In het regeerakkoord van de regering Michel I kunnen we lezen dat de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen voor de nieuwe instromers afgeschaft wordt. Het nettoverlies aan inkomen voor deze … [Read More...]

geschiedenis

mariategui

Wie was: José Carlos Mariátegui (1894-1930)

De Peruaan José Carlos Mariátegui ontpopte zich in zijn korte leven tot de eerste marxistische denker in Latijns-Amerika. Mariátegui is juist daarom zo’n interessante figuur omdat hij pleitte voor … [Read More...]

raf-sap-blackresistance

Opkomst en ondergang van de Black Panther Party

Weinig bewegingen in de VS hebben het politieke bewustzijn zo beïnvloed als de Black Panthers. Het boek Black Against Empire beschrijft de geschiedenis van deze militante groepering vanaf haar … [Read More...]

hermit

Afscheid van Stalin

Er is weinig kans dat u het in december gevierd hebt, maar op 18 december 1878 werd Ioseb dze Besarionis Dzjoegasjvili geboren. De jongen zal later nochtans wereldbekend worden. Er wordt een politieke … [Read More...]

wo1-sap

Vijftig jaar geleden: 1914, het Grote Schisma

Honderd jaar geleden: de Eerste Wereldoorlog, een imperialistische slachtpartij Door  SAP Honderd jaar geleden brak WO I uit, de grootste slachtpartij die de wereld tot dan toe had gezien. Dit … [Read More...]