NIVEAU4

De SAP veroordeelt de mars naar de Sterke Staat van de regering Michel

De SAP (Socialistische Arbeiderspartij) trekt aan de alarmbel over de antidemocratische procedures die in stelling worden gebracht in naam van de strijd tegen het terrorisme. Voor de SAP is het onaanvaardbaar dat de Nationale Veiligheidsraad zich kan verstoppen achter de evaluaties van OCAD om een uitzonderingstoestand op te leggen, zonder aan enige democratische controle onderworpen te zijn. Op maandag 23 november kondigde premier Michel de verlenging van deze uitzonderingstoestand aan voor een duur van minstens tien dagen. Uit naam van de regering weigerde hij elke verdere uitleg, men moet volstaan met het feit dat de leden van de uitvoerende macht “in volle geweten zeggen te handelen”. Dat zet volgens ons de deur open voor elk mogelijk misbruik van de situatie. Voor de SAP misbruikt de regering Michel op cynische wijze de woede en de angst die door de aanslagen van IS werden opgeroepen om een ultra-securitair politiek en mediaklimaat tot stand te brengen, waarin elke vorm van contestatie van haar onrechtvaardig neoliberaal beleid wordt verweten in de kaart van de vijand te spelen. De weinig coherente beslissing om de scholen en metrostations opnieuw te openen ondanks niveau 4 van de terrorismedreiging illustreert ten volle het cynisme van deze politieke … [lees meer...]

Stem SAP op PVDA+ – Onze levens zijn meer waard dan hun winsten!

[lees meer...]

Raf-sateundesap

Steun de SAP: Laatste sprint naar de 10.000 euro!

Begin dit jaar zijn we gestart met een financiele campagne om 10000 euro op te halen om zo een ernstige en opvallende verkiezingscampagne te helpen financieren. Dit om zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan de lijsten van PVDA+ en PTB-Gauche d’Ouverture! tijdens de verkiezingen van 2014. Deze lijsten hebben een groot succes gehad met 8 verkozenen in het federaal, Waals en Brussels parlement, en dit met een opgemerkte deelname van de SAP-LCR. … [lees meer...]

feminisme

De gevaarlijke vreemdeling en de trivialisering van onze verworvenheden

In een stuk in De Standaard van 02/02/16, Je wordt iets wat je niet wil zijn, een bange vrouw,  beschrijft Annelies Vanbelle hoe ze een nare ervaring heeft met een “Midden-Oosters ogende” man, die haar iets onverstaanbaars murmelend in een Gents … [Read More...]

internationaal

Belgisch links, Turkije en de Koerden: oorverdovend stilzwijgen of erger

Enkele weken geleden werd de open brief "Verbreek het stilzwijgen over de repressie in Turkije" publiek gemaakt.(1) Deze brief werd intussen door bijna 220 mensen getekend, uit zowat het ganse … [Read More...]

Sri Lanka, een nieuwe start?

Iets meer dan vijfhonderd jaar geleden begon Sri Lanka deel uit te maken van de wereldeconomie. In 1505 zetten Portugese kolonisten er voet aan land. Het waren niet de eerste bewoners van dit eiland … [Read More...]

Verenigde Staten: Terug naar de toekomst

De voorverkiezingen voor de Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Een paar maanden … [Read More...]

Syrië, Turkije en de Koerdische beweging: “Voor de PKK en Erdogan draait het om Syrië”

Dit interview met Masis Kürkçügil werd eind december afgenomen in Istanboel. Kürkçügil is publicist en een van de leidende leden van Yeniyol, de Turkse zusterorganisatie van de SAP. In 1978 richtte … [Read More...]

syndicaal-sociaal

Onderwijs: wat is er mis met werkzekerheid?

Over de vaste benoeming in het onderwijs Recent lag de vaste benoeming in het onderwijs onder het vuur, dat bijna jaarlijks aangewakkerd wordt. De kwaliteitskrant De Morgen kopte dat het … [Read More...]

De Belgische vakbonden in de impasse

De tweedaagse staking bij de NMBS en vooral de eraan voorafgaande capitulatie van de vakbondsleidingen in Vlaanderen, legden helaas nog eens pijnlijk bloot in welk doodlopend straatje de leidingen van … [Read More...]

Staken is geen misdrijf – Solidariteit met de veroordeelde syndicalisten van Airbus en Goodyear

Zowel in de Spaanse Staat als in Frankrijk vonden afgelopen dagen processen plaats tegen vakbondsafgevaardigden omwille van feiten tijdens stakingsacties. In Frankrijk leidde dit al tot veroordelingen … [Read More...]

Voor een sterke, toegankelijke en kwaliteitsvolle NMBS

Terwijl na de Klimaatconferentie de wereldleiders zich sterk maken om de opwarming van de planeet te stoppen, doet de Belgische regering er alles aan om een slechte leerling te blijven. Het gaat de … [Read More...]

geschiedenis

Een nieuwe wereldgeschiedenis van het kapitalisme

Het mooie boek van Sven Beckert, Empire of Cotton, over de wereldgeschiedenis van de katoen maakt ook de ondertitel grotendeels waar: A new history of global capitalism. Er zijn meer … [Read More...]

Volksverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog blijven diverse kwesties die toen speelden nog steeds fundamenteel voor ons begrip van de hedendaagse wereldpolitiek. Het boek Fighting on All Fronts gaat in op … [Read More...]

We leven 

— Daniël Bensaïd en Sophie, beeld uit de persmap van de film On est vivants. — De filosoof die mij het meest beïnvloed heeft is ongetwijfeld Daniël Bensaïd (1946-2010). Dat valt licht te begrijpen, … [Read More...]

De vergeten massamoorden in Indonesië

Vijftig jaar geleden werden honderdduizenden Indonesiërs afgeslacht – met de steun van het Westen. In de ochtend van 30 september 1965 probeerde een kleine groep legerofficieren en leden van de … [Read More...]