cover Feminisme webformaat

Bestel nu Feminisme – een nieuw begin

Feminisme – een nieuw begin is een stevig Nederlandstalig boek over feminisme, geschreven door Evie Embrechts. Het is uitgegeven in zelfbeheer, in samenwerking met het Uitgavenfonds Ernest Mandel en FEL (Feministisch en Links). Je kan het boek bij het Uitgavenfonds Ernest Mandel bestellen aan de aantrekkelijke prijs van 20€ + 4,70€ verzendingskosten / exemplaar. Waar gaat het over? Het boek wil komaf maken met een heleboel vooroordelen die nog altijd circuleren over feminisme en een stevige basis aanreiken voor de toekomst van onze beweging. Het is bedoeld voor iedereen die wil bijleren over feminisme, zowel beginners als activisten die hun kennis willen opfrissen of verdiepen. Het boek gaat in vijf delen en vijftien hoofdstukken in op wat feminisme en seksisme zijn, welke kruispunten en bondgenoten feminisme kent, bespreekt thema’s zoals prostitutie, pornocultuur, geweld, antiracisme, socialisme, praatgroepen, acties en verzet. Het laatste deel schetst de mogelijkheden voor een feministische toekomst en hoe we daar naartoe kunnen bewegen. Wie is de auteur? De schrijfster, Evie Embrechts, is een activiste met meer dan 15 jaar ervaring in linkse, feministische en antiracistische actiegroepen. Dit boek is dan ook ontstaan vanuit die ervaring met grassroots … [lees meer...]

Stem SAP op PVDA+ – Onze levens zijn meer waard dan hun winsten!

[lees meer...]

Raf-sateundesap

Steun de SAP: Laatste sprint naar de 10.000 euro!

Begin dit jaar zijn we gestart met een financiele campagne om 10000 euro op te halen om zo een ernstige en opvallende verkiezingscampagne te helpen financieren. Dit om zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan de lijsten van PVDA+ en PTB-Gauche d’Ouverture! tijdens de verkiezingen van 2014. Deze lijsten hebben een groot succes gehad met 8 verkozenen in het federaal, Waals en Brussels parlement, en dit met een opgemerkte deelname van de SAP-LCR. … [lees meer...]

internationaal

Uitdagingen voor links in de Spaanse Staat

Podemos is een van meest fascinerende ontwikkelingen in links Europa.(1) Jarenlang werd de politiek in Spanje gedomineerd door twee partijen: de conservatieve Volkspartij (Partido Popular, PP), van … [Read More...]

Stop het strafbaar stellen van BDS-acties voor rechtvaardigheid in Palestina

Het lukt Israël steeds moeilijker haar apartheidsregime en kolonialisme t.a.v. het Palestijnse volk te rechtvaardigen, evenals de moordpartijen die regelmatig in Gaza plaatsvinden. Daarom zoekt Israël … [Read More...]

Weerzinwekkend: EU plant massadeportaties naar Afghanistan

Door het vluchtelingenprobleem uit te besteden aan Turkije hebben de Europese wanbeleidmakers getoond dat ze hun laars vegen aan internationale verdragen en elementaire mensenrechten. Een uitgelekt … [Read More...]

De lessen van het Chavisme

De derde verjaardag van het overlijden van wijlen president Hugo Chávez op 5 maart was voor de website van Socialist Worker de aanleiding voor een aantal artikelen over de beoordeling van 18 jaar … [Read More...]

syndicaal-sociaal

Federale overheid: succesvolle stakingsactie als voorzet?

Op dinsdag 26 april 2016 werd er met succes gestaakt bij meerdere federale overheidsdiensten, zoals Justitie, Financiën, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid, … [Read More...]

Komen de vakbonden opnieuw in actie?

Afgelopen week kwamen zowel het ABVV, op dinsdag, als het ACV, op woensdag, opnieuw op straat. De nieuwe regeringsbeslissingen rond de verhoging van de arbeidsduur en de aanval op de … [Read More...]

Groeiende strijdwil tegen nieuwe regeringsaanvallen

Ruim 150 militanten van de drie grote overheidsvakbonden (ACOD, FCSOD en VSOA) protesteerden op woensdag 13 april 2016 tegen de nieuwe plannen van de regering inzake de … [Read More...]

Het debat over de 38 urenweek, of hoe Kris Peeters zijn masker afdoet en zich ontpopt tot UNIZO-militant

De discussie over werkbaar werk is een belangrijke discussie. Door het verhogen van de pensioenleeftijd, afbouw van brugpensioen (SWT) en inperken van het tijdskrediet is er een echt probleem … [Read More...]

geschiedenis

Een nieuwe wereldgeschiedenis van het kapitalisme

Het mooie boek van Sven Beckert, Empire of Cotton, over de wereldgeschiedenis van de katoen maakt ook de ondertitel grotendeels waar: A new history of global capitalism. Er zijn meer … [Read More...]

Volksverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog blijven diverse kwesties die toen speelden nog steeds fundamenteel voor ons begrip van de hedendaagse wereldpolitiek. Het boek Fighting on All Fronts gaat in op … [Read More...]

We leven 

— Daniël Bensaïd en Sophie, beeld uit de persmap van de film On est vivants. — De filosoof die mij het meest beïnvloed heeft is ongetwijfeld Daniël Bensaïd (1946-2010). Dat valt licht te begrijpen, … [Read More...]

De vergeten massamoorden in Indonesië

Vijftig jaar geleden werden honderdduizenden Indonesiërs afgeslacht – met de steun van het Westen. In de ochtend van 30 september 1965 probeerde een kleine groep legerofficieren en leden van de … [Read More...]