cover Feminisme webformaat

Bestel nu Feminisme – een nieuw begin

Feminisme – een nieuw begin is een stevig Nederlandstalig boek over feminisme, geschreven door Evie Embrechts. Het is uitgegeven in zelfbeheer, in samenwerking met het Uitgavenfonds Ernest Mandel en FEL (Feministisch en Links). Je kan het boek bij het Uitgavenfonds Ernest Mandel bestellen aan de aantrekkelijke prijs van 20€ + 4,70€ verzendingskosten / exemplaar. Waar gaat het over? Het boek wil komaf maken met een heleboel vooroordelen die nog altijd circuleren over feminisme en een stevige basis aanreiken voor de toekomst van onze beweging. Het is bedoeld voor iedereen die wil bijleren over feminisme, zowel beginners als activisten die hun kennis willen opfrissen of verdiepen. Het boek gaat in vijf delen en vijftien hoofdstukken in op wat feminisme en seksisme zijn, welke kruispunten en bondgenoten feminisme kent, bespreekt thema’s zoals prostitutie, pornocultuur, geweld, antiracisme, socialisme, praatgroepen, acties en verzet. Het laatste deel schetst de mogelijkheden voor een feministische toekomst en hoe we daar naartoe kunnen bewegen. Wie is de auteur? De schrijfster, Evie Embrechts, is een activiste met meer dan 15 jaar ervaring in linkse, feministische en antiracistische actiegroepen. Dit boek is dan ook ontstaan vanuit die ervaring met grassroots … [lees meer...]

Stem SAP op PVDA+ – Onze levens zijn meer waard dan hun winsten!

[lees meer...]

Raf-sateundesap

Steun de SAP: Laatste sprint naar de 10.000 euro!

Begin dit jaar zijn we gestart met een financiele campagne om 10000 euro op te halen om zo een ernstige en opvallende verkiezingscampagne te helpen financieren. Dit om zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan de lijsten van PVDA+ en PTB-Gauche d’Ouverture! tijdens de verkiezingen van 2014. Deze lijsten hebben een groot succes gehad met 8 verkozenen in het federaal, Waals en Brussels parlement, en dit met een opgemerkte deelname van de SAP-LCR. … [lees meer...]

feminisme

Turkije: permanente oorlog van regering tegen vrouwen

De AKP-regering voert een bloedige oorlog tegen vrouwen in Turkije. Alle vormen van geweld tegen vrouwen zijn met 1400% toegenomen sinds de AKP in 2002 aan de macht kwam. Er worden ten minste drie vrouwen per dag gedood, de meeste door hun man of … [Read More...]

internationaal

De waarschuwing van de Brexit

Het resultaat van het referendum in het Verenigd Koninkrijk is enorm belangrijk voor de politieke en sociale toestand in Europa. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verdiept … [Read More...]

Jo Cox en de bron van de haat

Jo Cox, vijfde van links (Foto: Labour Friends of Palestina). Socialist Resistance betoont haar medeleven en solidariteit met de familie, vrienden en kameraden van Jo Cox, het vermoorde … [Read More...]

Na de moorden in Orlando: verdriet, woede en waakzaamheid

De moorden gepleegd in nachtclub Pulse in Orlando in de VS op lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer en intersex mensen (LGTBQI) laten ons in diepe rouw achter. Onze gedachten zijn … [Read More...]

Turkije: permanente oorlog van regering tegen vrouwen

De AKP-regering voert een bloedige oorlog tegen vrouwen in Turkije. Alle vormen van geweld tegen vrouwen zijn met 1400% toegenomen sinds de AKP in 2002 aan de macht kwam. Er worden ten minste drie … [Read More...]

syndicaal-sociaal

Staking een succes in Ronse

In Ronse werd goed deelgenomen aan de nationale 24-urenstaking van het ABVV. Onder meer Utexbel, C-Mac en Associated Weavers lagen plat. Opvallend was dat in al deze bedrijven ook heel wat leden van … [Read More...]

De algemene staking van het ABVV in Antwerpen: relatief succes, ondanks machtsvertoon politie

In en rond de stad Antwerpen werd het stakingsparool van het ABVV relatief goed opgevolgd. We schrijven “relatief” omdat deze stakingsactie niet georganiseerd werd door een eensgezind … [Read More...]

Doorheen Tanguy Fourez wordt de sociale beweging geviseerd

Op maandag 24 mei – op het einde van de betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de regering Michel – braken incidenten uit tussen betogers en ordediensten. Vele getuigen klaagden de … [Read More...]

Allen in staking op 24 juni! Bekijk hier het pamflet van de SAP.

Zoals bekend bij onze lezers en lezeressen organiseert het ABVV op vrijdag 24 juni een nationale 24-urenstaking tegen de maatregelen van de regering, en meer bepaald de Wet Peeters. In Wallonië en … [Read More...]

geschiedenis

Een allesbehalve Culturele Revolutie

In de Volksrepubliek China, geleid door de Communistische Partij, is de 50ste verjaardag van de zogenaamde ‘Grote Proletarische Culturele Revolutie’ zeer discreet verlopen. Het feit dat een groep … [Read More...]

Benjamin Péret, surrealist en trotskist

Het is niet dat ik er iets van gelezen heb, maar de Franse surrealistische dichter/auteur Benjamin Péret (1899-1959) heeft een literair oeuvre nagelaten dat zeven dikke boekdelen omvat. En ’t is niet … [Read More...]

Een nieuwe wereldgeschiedenis van het kapitalisme

Het mooie boek van Sven Beckert, Empire of Cotton, over de wereldgeschiedenis van de katoen maakt ook de ondertitel grotendeels waar: A new history of global capitalism. Er zijn meer … [Read More...]

Volksverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog blijven diverse kwesties die toen speelden nog steeds fundamenteel voor ons begrip van de hedendaagse wereldpolitiek. Het boek Fighting on All Fronts gaat in op … [Read More...]