Graag nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de manifestatie in solidariteit met Oekraïne die op zaterdag 24 februari, exact twee jaar na de aanvang van de Russische invasie van Oekraïne, in Gent zal plaatsvinden. De manifestatie vertrekt om 15u bij de Stadshal (Poeljemarkt, 9000 Gent) en gaat van daar naar het Myriam Makebaplein.

Deze manifestatie wordt ondersteund door verschillende Oekraïense verenigingen, solidariteitsorganisaties met Oekraïne en Belgische organisaties, waaronder SAP-Antikapitalisten. We stappen mee op achter de spandoek van het Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne.(1)De lijst van ondersteunende organisaties op dit moment (21-02-2024): Exctinction Rebellion Ukraine, Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne / European Network in Solidarity with Ukraine and against war, Peace for Ukraine Ghent, Razom We Stand, Steun Oekraïne, Steun Oekraëns Verzet, Steunfonds Voor Oekraïne, Jong Groen Gent, SAP-Antikapitalisten, Stand Up tegen racisme en fascisme en Vermeylenfonds.

Twee jaar oorlog – solidariteit met Oekraïne

Op 24 februari is het precies twee jaar geleden dat het Russisch leger Oekraïne binnenviel en een grootschalige oorlog begon. Twee jaar van onbeschrijflijk bloedvergieten, materiële verwoesting en menselijk leed voor de Oekraïense bevolking, maar ook van dapper, volgehouden verzet tegen de invasie.

Solidariteit met de strijd van het Oekraïense volk voor een democratisch en onafhankelijk Oekraïne, vrij van Russische bezetting en oorlog, blijft noodzakelijk. Vrede en rechtvaardigheid voor Oekraïne!

Op 24 februari komen we opnieuw op straat. Om het Oekraïense verzet tegen de invasie te ondersteunen, maar ook om de slachtoffers te gedenken. We nodigen jullie graag uit om mee op te stappen.

Wij eisen:

  • De onmiddellijke terugtrekking van alle Russische troepen uit geheel Oekraïne en de stopzetting van de Russische bombardementen en luchtaanvallen. Solidariteit met het verzet van de Oekraïense bevolking tegen de Russische invasie!
  • De kwijtschelding van de buitenlandse schuld van Oekraïne.
  • De inbeslagname van de geblokkeerde financiële tegoeden van de Russische oligarchen en de Russische staat. Deze gelden dienen ten goede te komen aan Oekraïne onder controle van de Oekraïense bevolking.
  • De stopzetting van de doorvoer van Russisch LNG-gas door Fluxys via de haven van Zeebrugge. Met deze export wordt de Russische oorlogskas en misdaden tegen de Oekraïense bevolking gefinancierd.
  • Verhoging van de Belgische steun aan Oekraïne. Afgelopen jaar gaf België nauwelijks meer steun dan het veel kleinere en arme Letland. In verhouding tot het Bruto Nationaal Product gaf België nauwelijks meer dan het Hongarije onder Viktor Orban.

Vertrek manifestatie: 15u, Stadshal, Soeljemarkt (bij Stadhuis), Gent.

 

Voetnoten

Voetnoten
1 De lijst van ondersteunende organisaties op dit moment (21-02-2024): Exctinction Rebellion Ukraine, Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne / European Network in Solidarity with Ukraine and against war, Peace for Ukraine Ghent, Razom We Stand, Steun Oekraïne, Steun Oekraëns Verzet, Steunfonds Voor Oekraïne, Jong Groen Gent, SAP-Antikapitalisten, Stand Up tegen racisme en fascisme en Vermeylenfonds.