Je kan hieronder de tekst van het pamflet lezen dat we gisteren verspreidden op de nationale klimaatmanifestatie.

Het kapitalisme bedreigt de ganse mensheid

De COP28 vindt plaats in Dubai op een moment dat alle waarschuwingssignalen op rood staan. De CO2-emissies blijven stijgen. De zogenaamde Europese Green Deal werd getorpedeerd. In plaats van af te bouwen, blijven petroleumbedrijven en hun regeringen massaal investeren in fossiele brandstoffen, hoewel investeringen in hernieuwbare energie zouden moeten worden verviervoudigd. Het kapitalistische systeem, dat gebaseerd is op winst en onbeperkte accumulatie, brengt de hele mensheid in gevaar. De werkende klassen, vrouwen, inheemse volkeren en jongeren bevinden zich hierbij in de frontlinie. De gemiddelde temperatuurstijging op onze planeet bedraagt nu al 1,3°C en de ene na de andere klimaat-gebonden rampen doen zich voor. We moeten nu aan de noodrem trekken.

De liberale impasse en de dreiging van fascisme

De Vivaldi-partijen willen ons wijsmaken dat we er wel gaan komen als we op hen stemmen en de “goede” kapitalisten steunen: de werkende mensen zullen wel opdraaien voor de rekening. Maar hun beleid houdt in: vergiftiging met PFAS, nucleair afval, nieuwe gascentrales, een NMBS op de sukkel en een explosie van de ongelijkheden. De Vivaldi-regeerders zijn in feite echte pyromanen. Door het asociaal en inefficiënt beleid van dergelijke “groene” liberalen worden we nu geconfronteerd met de opgang en organisatie van uiterst rechts à la Trump, Wilders en Meloni, wat ons recht naar de afgrond leidt, met het aanvallen van vrouwen, holebi’s en migranten.

Oplossingen bestaan: ze vereisen een confrontatie met de macht van het kapitaal en met uiterst rechts, én een ecologisch en sociaal noodprogramma:

  • Terugnemen wat de rijken ons afgepakt hebben: drastische vermogensbelasting, afschaffing van hypervervuilende luxeconsumptie
  • Verkorten van de arbeidstijd zonder loonverlies: minder produceren, minder werken, meer delen
  • Gemeenschappelijke en democratische planning van het stopzetten van schadelijke economische activiteiten: fossiele brandstoffen, plastics, reclame, het ‘alles-voor-de- auto en – het vliegtuig’.
  • Nationalisering van essentiële sectoren onder controle van de werkende bevolking en de gebruikers: bank- en financiewezen, energie, transport, voedsel, renovatie, enz.

Naar één front in de klimaat- en sociale strijd

Oplossingen zullen komen vanuit een krachtige sociale beweging, waarin arbeid-st-ers en vakbondsmilitanten een sleutelrol spelen… Op voorwaarde natuurlijk dat gebroken wordt met de illusies van ‘groene groei’ en dat de krachten gebundeld worden met klimaatactivisten en wetenschappers, om in ééngemaakt front te strijden voor een eco-sociale regering die breekt met het verleden! De jongerenstakingen voor het klimaat in 2019 zijn hierbij een bron van inspiratie!

Enkele afspraken om te onthouden

  • Code Rood tegen de luchtvaartindustrie, van 15 tot 17/12/2023: inschrijven op code-rood.be
  • NMBS-staking van 5 tot 7/12/2023 voor een kwaliteitsvolle openbare spoorwegdienst.

Ecosocialisten moeten zich organiseren om vooruitgang te boeken: sluit je aan bij SAP-antikapitalisten om hieraan mee te werken!