Alle vrouwen staken

Loonkloof, gedwongen deeltijdwerk, mentale belasting binnen de relatie, alledaags seksisme, verkrachtingen, vrouwenmoorden… voor feministisch verzet komen we op straat!

De feministische staking op 8 maart vindt overal plaats: op het werk, thuis, op school. We stoppen met alles, betaald werk en onzichtbaar werk. Het grote merendeel van al het onbetaalde werk komt nog steeds op de schouders van vrouwen terecht: huishoudelijke taken, koken, het zorgen voor kinderen of voor oude of zieke personen. Als de vrouwen het werk neerleggen, staat alles stil. Dit toont des te duidelijk hoe hun onderdrukking het kapitalistische systeem in stand houdt.

Laten we ons verder blijven mobiliseren voor de uitbouw van een echt strijdbare stakingsbeweging.

Voor een feminisme tegen oorlog en extreemrechts

Ons feminisme is resoluut anti-oorlog, antikoloniaal en tegen militaire invasie en bezetting.  Solidariteit met vrouwen over de hele wereld betekent het opbouwen van een feministische anti-oorlogsbeweging die zich durft te verzetten tegen imperialisme en kapitalisme.

Koloniale oorlogen woeden voort, van Oekraïne tot Palestina. Al 75 jaar lang vechten Palestijnse vrouwen tegen het patriarchale en koloniale geweld van Israël. 70% van de 29.000 Palestijnen in Gaza die sinds 7 oktober door het Israëlische leger zijn vermoord, zijn vrouwen en kinderen. Ook in Oekraïne heeft de oorlog al twee jaar lang gendergeweld verder aangewakkerd: verkrachtingen vormen een volwaardig oorlogswapen in de Russische militaire strategie.

Deze conflicten vinden plaats onder aanvoering van extreemrechtse leiders. Maar niet enkel de betrokken regio’s worden door extreemrechts geteisterd. In Europa en de rest van de wereld profiteert extreemrechts van de talrijke crises van het kapitalisme om zich verder te verspreiden en zijn ware gelaat te tonen. De gebruikelijke racistische retoriek wordt aangevuld met reactionaire en vrouwvijandige opvattingen, waarin vrouwen uitsluitend worden afgeschilderd als toegewijde echtgenotes en moeders.

Regularisatie van alle mensen zonder papieren

De eis om alle mensen zonder papieren te regulariseren is een essentieel strijdpunt. Vrouwen zonder papieren worden overmatig uitgebuit in sleutelsectoren zoals de zorg, dienstenchequebedrijven en bijstand aan personen. Stuk voor stuk sectoren die ondergewaardeerd worden en waarin te weinig geïnvesteerd wordt, ondanks hun essentiële rol in het laten draaien van de samenleving. De kwetsbaarheid van vrouwen zonder papieren wordt in het kapitalisme zonder scrupules misbruikt om de privéwinsten verder op te drijven.

De Vivaldi-regering, klassenvijand

Van de strijd van de werkneemsters bij Delhaize tot die in de dienstenchequesector en het gevecht van mensen zonder papieren; van acties binnen het OCMW en de gezondheidszorg tot mobilisaties in de non-profitsector: in de laatste jaren sinds de verkiezingen van 2019 hebben verschillende belangrijke mobilisaties elkaar opgevolgd.

Aan de vooravond van verschillende verkiezingen, illustreert het beleid van de Vivaldi-regering duidelijk waarom de staat geen bondgenoot van vrouwen en genderminderheden kan zijn. Achter een pseudo-feministische façade schuilt een vernietigende balans: opoffering van de nieuwe abortuswet, hervorming van pensioenen en tijdskrediet, behoud van het statuut van samenwonende en de loonnormwet van 1996, opvangcrisis… Al deze acties (en gebrek aan acties) drijven vrouwen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid!

Verkiezingen kunnen de gelegenheid bieden om een andere stem te laten horen, maar ze zijn niet het hoogtepunt van de democratie. Het is absoluut noodzakelijk om het hele jaar door radicale eisen te stellen, die de heerschappij van kapitaal en patriarchaat bij de wortel aanpakken! De enige weg naar een echte emancipatie is een brede feministische beweging, die ook de antikapitalistische en antiracistische strijdbijl opneemt.

Zo’n beweging kan alleen in onafhankelijkheid van de staat en het kapitaal bestaan, zonder illusies te creëren in de lokroep van het liberale feminisme. Voor onze bevrijding moeten we niet rekenen op de liefdadigheid van de heersende klassen, maar op de organisatie en kracht van een verenigde feministische beweging, die het kapitalistische keurslijf durft te doorbreken!

Wij eisen:

  • Individuele financiële zekerheid voor iedereen! Individualisering van rechten, uitkeringen boven de armoedegrens, loonsverhogingen, volledig pensioen;
  • Collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen;
  • Massale investeringen in de openbare diensten! Crèches, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sociale dienstverlening, openbaar vervoer ;
  • Desinvesteren in en ontwapenen van de politie;
  • Een structurele en substantiële financiering van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en LGBTQI+-personen: zelfverdediging, preventie, ondersteuning ;
  • De regularisatie van alle mensen zonder papieren of in een precaire verblijfssituatie;
  • Het einde van de bedenktijd en de uitbreiding van de toegang tot abortus tot 24 weken!

Verkiezingen veranderen de wereld niet, maar ze stellen ons wel in staat om een andere stem te laten horen: de stem van de sociale strijd! Daarom willen we een Franstalige antikapitalistische lijst voor de Europese verkiezingen opstellen. Hiervoor moeten we de handtekeningen van 5.000 burgers van het Franstalig kiescollege verzamelen. Nederlandstaligen in Brussel kunnen ook ondertekenen. Dit betekent niet noodzakelijk dat je het eens bent met wat we verdedigen. Het betekent dat je ons het democratische recht toekent om een lijst te kunnen presenteren.

Wie zijn de Antikapitalistische Feministes?

Wij zijn de feministische actiegroep van SAP-Antikapitalisten. We komen op voor de zelforganisatie van  alle onderdrukte groepen en voeren het gevecht tegen het kapitalisme en alle systemen van onderdrukking. Zin om mee te doen? Mail ons op info@sap-rood.org.