Vandaag organiseert het Vlaams Belang in Gent haar congres over ‘immigratie’. Een brede samenwerking van sociale bewegingen, vakbonden, linkse partijen en organisaties organiseert een protestmanifestatie onder het motto Wij laten ons niet verdelen! De betoging start om 13u30 op het Sint-Pietersplein.

Je kan hieronder alvast de tekst lezen van het pamflet dat we met SAP-Antikapitalisten op deze manifestatie zullen verspreiden. We nodigen jullie graag uit om mee op te stappen met onze groep.

EXTREEMRECHTS AFBLOKKEN, VOOR HET TE LAAT IS

Het is fantastisch dat we vandaag opnieuw samen op straat komen tegen racisme en fascisme en tegen het Vlaams Belang dat bij ons dit gedachtengoed het ergst verspreidt.

Volgehouden, massale en gezamenlijke mobilisatie tegen extreemrechts, op straat, in de wijken, in de bedrijven, scholen en universiteiten, blijft de beste aanpak om hen af te blokken, voor het te laat is!

SOCIAAL BELEID, NU

Het succes van uiterst-rechtse en fascistische partijen, ook bij ons, is in hoge mate te danken aan het (a)sociaal afbraakbeleid dat de meeste regeringen in Europa en elders in de wereld afgelopen jaren in versneld tempo voerden. Extreemrechts teert op de angst van veel mensen om hun – ooit door harde sociale strijd afgedwongen – sociale verworvenheden verder te verliezen. Migranten, vluchtelingen, al wie ‘anders’ is (vandaar ook de haat tegen lgtbqi-mensen en feministes, ‘vrouwen die hun plaats niet meer kennen’) worden tot zondebokken gemaakt.

De aandacht wordt afgeleid van de echte schuldigen: de kapitaalbezitters en de regeringen die voor hun rekening rijden, die al jaren een hard neoliberaal beleid voeren.

Tegenover dit beleid van (a)sociale afbraak, moeten we meer dan ooit opkomen voor een echt sociaal, ecologisch verantwoord alternatief. Massale investeringen in voor iedereen toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg. Een goed dak voor iedereen door massale uitbouw van sociale woningen, controle en opleggen van maximale huurprijzen en publieke investeringen in isolatie van woningen. Een afdoend klimaatbeleid door investeringen in hernieuwbare en schone energiebronnen, isoleren van gebouwen, goed uitgebouwd en gratis openbaar vervoer in plaats van ‘alles voor koning auto en koningin vliegtuig.

Dit alles zal er niet komen door wenslijstjes aan de partijen en regeringen, we dienen er zelf, van onderuit, samen met de vakbonden, sociale organisaties, feministische bewegingen, de klimaatbeweging, enz. voor te knokken!

CONSEQUENT VECHTEN VOOR GELIJKE RECHTEN

Waar het sociaal ongenoegen en angst de voedingsbodem vormen voor de steile opgang van extreemrechts, blijft het racisme de formule voor haar electoraal succes. Dit racisme kan naar gelang de omstandigheden vele vormen aannemen: tegen gekleurde mensen, tegen religieuze en nationale ‘minderheden’, in Europa in de vorm van islamofobie én antisemitisme, tegen vluchtelingen, ook ‘blanke’ (zo tieren fascisten in verschillende Oost-Europese landen vandaag tegen Oekraïense vluchtelingen), tegen Roma, enz.

Racisme wordt helaas ook niet alleen in stand gehouden door uiterst-rechts, maar zit diep verankerd in het beleid. Honderdduizenden medeburgers ondergaan dagelijks discriminatie op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs. Mensen van kleur, mensen in een precair verblijfsstatuut, ondergaan ook veel meer politiecontroles en -repressie.

Hopen dat we extreemrechts kunnen stoppen alleen met meer sociaal beleid, is dan ook onvoldoende, als we niet tegelijk consequent strijden tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Antifascisme en antiracisme dienen hand in hand te gaan.

Gelijke politieke en sociale rechten voor iedereen. Regularisatie van alle mensen zonder papieren. Open de grenzen voor al wie op de vlucht is voor repressie, oorlogen, klimaatverandering en totale armoede, weg met Fort Europa!

HET CORDON SANITAIR BLIJVEND AFDWINGEN

Na de komende verkiezingen dreigt ook in Vlaanderen extreemrechts, het VB, in verschillende gemeenten, en misschien zelfs in de Vlaamse regering, toegang te krijgen tot bestuursmacht. Zeker bij N-VA, maar ook bij andere rechtse politici van verschillende partijen, bestaat de wil hen mee in ‘het bad te trekken’. Een gevaarlijke zaak! Elders in Europa en de wereld zien we nu al waar extreemrechtse deelname aan lokaal, laat staan nationaal, beleid kan toe leiden: versnelde afbraak van sociale en democratische rechten van iedereen, harde aanvallen tegen migranten en vluchtelingen, radicaal terugdraaien van de rechten en bevochten verworvenheden van vrouwen, lgtbqi-mensen, enz.

Het Cordon Sanitair is geen wondermiddel tegen extreemrechts, maar wel een elementaire, noodzakelijke, democratische eis. Geen morzel macht voor fascisten! Om het Cordon Sanitair in stand te houden, mogen we niet passief vertrouwen op de goede wil van de ‘democratische’ partijen. We moeten het blijven afdwingen en in stand houden door onze eigen mobilisatie van onderuit. Laat ons het Cordon Sanitair ook versterken door het een positieve, sociale en radicaaldemocratische inhoud te geven. Niet alleen mag extreemrechts niet mee aan de macht komen, we mogen ook niet langer toelaten dat extreemrechts van buitenaf het regeringsbeleid mee beïnvloedt.

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT VAN ONDERUIT, MEER DAN OOIT

Ook extreemrechtse en fascistische partijen organiseren zich vandaag steeds meer op Europese en mondiale schaal. Het Vlaams Belang en haar satellieten, zoals de kringen rond Dries Van Langenhove, spelen hierin trouwens een erg actieve rol. Extreemrechtse en autoritaire regimes en regeringen wereldwijd versterken elkaar en de fascistische partijen elders. Niet enkel politiek, maar ook met rechtstreekse financiële en materiële steun. Strijden tegen fascisme in eigen land, maar tegelijk schandalig stilzwijgen bewaren over, of erger zelfs, politieke steun blijven geven, aan autoritaire, ultranationalistische en fascistoïde regimes elders, is dan ook geen optie.

Meer dan ooit tevoren hebben we nood aan internationale solidariteit van onderuit, met al wie onderdrukt en uitgebuit wordt, in totale onafhankelijkheid van de regeringen. Met het Palestijnse volk dat platgebombardeerd en keihard onderdrukt wordt door Israël en haar extreemrechtse regering. Met de Oekraïense bevolking die zich, met en zonder wapens in de hand, verzet tegen de invasie door het fascistoïde regime van Poetin. Met de Koerden, de Oeigoeren, de Iraanse feministes, de mensen in India die zich verzetten tegen de onderdrukking door de Turkse, Chinese en Iraanse autocraten of het extreemrechtse, Hindoe-nationalistische regime van Modi. Met de werkende bevolking, de vrouwen, de lgtbqi-mensen wereldwijd die zich verzetten tegen hun onderdrukking.

DOE MEE

SAP-antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch, internationalistisch et radicaaldemocratisch alternatief voor het kapitalisme. Wij bouwen dag na dag actief mee aan een brede antiracistische en antifascistische beweging.

Omdat de strijd tegen het kapitalisme enkel wereldwijd kan gevoerd worden, werken wij ook mee in de Vierde Internationale, een mondiaal netwerk van antikapitalistische organisaties.

Zin om mee te doen? Neem contact met ons op via info@sap-rood.org.

.