Sinds 2019 steunen en verdedigen wij met de Antikapitalistische Feministes, de feministische actiegroep van SAP-Antikapitalisten, in België de noodzaak om feministische stakingen te organiseren. Vrouwen verrichten dagelijks essentieel werk voor ons leven: de opvoeding van kinderen, huishoudelijke taken, zorg voor ouderen of zieken, koken, enz. Het kapitalistische systeem leunt op dit overbelaste, vaak onbetaalde werk, vaak in sectoren die getroffen zijn door bezuinigingsmaatregelen zoals onderwijs, gezondheidszorg en non-profit. Op school, thuis, op het werk, staken is als het trekken aan de noodrem tegen de infernale machine van het kapitalisme en het geweld tegen vrouwen! Als vrouwen stoppen, stopt de wereld!

We kunnen niet vertrouwen op de overheid! Bij de verkiezingen is de balans van de Vivaldi duidelijk: versterking van de onderdrukking van de meest kwetsbaren – onvoldoende opvang voor asielzoekers, geen regularisatie, loonblokkade, onderfinanciering van gezondheid, cultuur en sociaal beleid, pensioenhervorming die voornamelijk vrouwen kwetsbaar maakt, terugschroeven van vooruitgang op het gebied van het recht op abortus, aanscherping van de voorwaarden voor het opnemen van tijdskrediet, enz.

Ook op internationaal politiek vlak is het Vivaldi-beleid bedroevend: geen sancties tegen Israël om een staakt-het-vuren en het einde van de bezetting af te dwingen. Ondertussen ondergaat Gaza ongekende bombardementen, neemt het aantal burgerdoden toe en verslechtert de humanitaire situatie. Al 75 jaar lang strijden Palestijnse vrouwen tegen het patriarchale en koloniale geweld van de staat Israël. Opnieuw blijkt internationale feministische solidariteit van groot belang.

Nood aan een duidelijke politieke breuk

Tegen kapitalistische uitbuiting en patriarchale overheersing moeten we een eendrachtige, strijdbare en onafhankelijke feministische beweging opbouwen, los van de staat!

We steunen de oproep tot feministische staking van het Collecti.e.f 8 maars voor 8 maart 2024. We betreuren echter ten zeerste dat de oproep van dit jaar geen regularisatie van mensen zonder papieren eist en investeringen in politionele instellingen bepleit. Politiegeweld en repressie tegen mensen zonder papieren, tegen activisten en in achtergestelde buurten tonen aan dat de politie geen beschermingsinstelling is! Integendeel, het handhaaft en berust op seksistisch en racistisch geweld. We moeten geen extra geld toewijzen aan het politieapparaat, maar het juist desinvesteren en ontwapenen. Geld voor de strijd tegen seksistisch en racistisch geweld, niet voor de politie! Vrouwen zonder papieren worden overbelast in sectoren die essentieel zijn voor het leven, zoals schoonmaak en thuiszorg. De regularisatie van alle mensen zonder papieren en asielzoekers is een essentiële eis voor de verbetering van de levensomstandigheden van alle vrouwen. We moeten begrijpen dat geen van ons vrij zal zijn totdat we allemaal vrij zijn.

 

We mobiliseren voor de feministische staking op basis van de volgende eisen:  

  • Financiële zekerheid voor iedereen;
  • Individualisering van rechten, verhoging van uitkeringen boven de armoedegrens, loonsverhoging, volledig pensioen;
  • Versterking van openbare diensten! Kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sociale diensten, transport;
  • Desinvesteren in particuliere bedrijven, politie en leger;
  • Structurele en aanzienlijke financiering van de strijd tegen geweld tegen vrouwen en LGBTQI+ personen: zelfverdediging, preventie, begeleiding;
  • Regularisatie van alle mensen zonder papieren en met precaire verblijfsstatus;
  • Einde van de bedenktijd en uitbreiding van de toegang tot abortus tot 24 weken!