Op donderdag 22 februari, vanaf 17 uur, wordt er actie gevoerd in de Antwerpse Wolstraat.

Het Antwerpse stadsbestuur wil in juli 2024 een einde maken aan bewoning en gebruik van het pand Wolstraat 29-31. Volgens het stadsbestuur is het pand “volledig uitgeleefd”. Tegelijk wenst de stad via haar agentschap AG Vespa het eigendom “te valoriseren”. Het stadsbestuur wil het geklasseerde pand duidelijk te gelde maken, in het kader van de omvorming tot woonerf van de Wolstraat en omgeving.

Het pand Wolstraat 29-31 is een gewezen ‘godshuis’, dat in de 19de eeuw door de toenmalige eigenaar J.J. Somers nagelaten werd aan de stad, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het pand altijd een maatschappelijke of sociale bestemming zou behouden. Het pand behoort daardoor tot het patrimonium van het Antwerpse OCMW.

Sinds het begin van de jaren 1970 wordt het pand via een huurovereenkomst bewoond en gebruikt door een bonte verzameling kunstenaars. Denk onder meer aan striptekenaar en bezieler Jean-Claude Block, kunstschilder Vaast Colson, beeldhouwer en graficus Marcel De Cleer, performer Peter Fengler, zanger Ferre Grignard, multimedia artieste Frieda Kuterna, beeldend multimedia kunstenaar Meriton Maloku, vertaalster Monique Nagielkopf, modeontwerpster Ann Salens, all-rounder Dennis Tyfus, Oscar-winnares Nicole Van Goethem en vele, vele anderen. Onder de noemer ‘Ercola’ gaven en geven zij op eigenzinnige manier mee kleur aan de culturele uitstraling van de stad Antwerpen – een uitstraling waar de stad maar wat graag ook mee uitpakt. Al bijna 50 jaar wordt dit pand dan ook de facto “beschermd door bewoning”. Eigenlijk redde het kunstenaarscollectief ‘Ercola’ daarmee het godshuis van de ondergang (het stadsbestuur wou er destijds een… garage van maken!).

Bewoners en gebruikers – de mensen van ‘Ercola’ – wijzen er ook op dat het stadsbestuur jarenlang nagelaten heeft de nodige investeringen te doen in het geklasseerde gebouw.

De mensen van ‘Ercola’ – momenteel vijf bewoners en meer dan twintig gebruikers – verzetten zich dan ook tegen hun nakende verdrijving uit het pand Wolstraat 29-31.

Het actiecomité ‘Stop Uitverkoop Antwerpen’ ondersteunt dit verzet en kadert het tegelijk in een bredere context.

Want terwijl het stadsbestuur kiest voor een politiek van gentrificatie, veroorzaakt zij daarmee tegelijk een realiteit van sociale verdringing. Het gebrek aan betaalbare woningen en aan beschikbare publieke ruimten maakt deze problematiek nog prangender.

De vraag dringt zich op wie eigenaar is van de stad en haar patrimonium: De bevolking? Of de projectontwikkelaars?

De mensen van ‘Ercola’ – bewoners en gebruikers van het pand Wolstraat 29-31 – organiseren dan ook, samen met het actiecomité ‘Stop Uitverkoop Antwerpen’,

Een brede en volkse manifestatie met muzikale en kunstzinnige omlijsting op donderdag 22 februari 2024, vanaf 17u, Wolstraat 29-31, 2000 Antwerpen.

Hun eisen zijn eenvoudig:

  • Red Ercola!
  • Stop de uithuiszetting van bewoners en gebruikers van het pand Wolstraat 29-31!
  • Red het sociaal weefsel van de stad!
  • Stop de uitverkoop van het stedelijk patrimonium!

SAP – Antikapitalisten ondersteunt deze actie van ganser harte en roept u dan ook op om er zeker aan deel te nemen. Meer informatie kan je vinden in de flyer.