Vanavond, woensdag 28 februari, wordt in Leuven geprotesteerd tegen de meeting met Dries Van Langenhove die door de fascistische studentenorganisatie NSV wordt georganiseerd aan de KUL. De manifestatie vertrekt om 19u30 op het Ladeuzenplein. Je kan hier alvast het pamflet lezen dat we met SAP-Antikapitalisten op de demonstratie zullen verspreiden.

Antifascistische solidariteit over de grenzen heen

Elke vooruitgang van extreemrechts, waar ook ter wereld, is een stap achteruit. Achter diverse omhulsels -populistisch, conservatief, libertair of openlijk neonazistisch- schuilt een gemeenschappelijk onderliggend project: een aanval op de rechten van vrouwen, LGBTQI+ personen, mensen met een migratieachtergrond, en uiteindelijk op de hele werkende klasse.

Maar in ieder land, tonen zij die worden geviseerd de weg van het verzet, door zich collectief te organiseren.

 • In Polen heeft de feministische beweging de PiS-regering afgezet en strijdt ze voor het recht op abortus.
 • In Oekraïne verzet de bevolking zich met en zonder wapens tegen de invasie door het fascistoïde regime van Poetin.
 • In Duitsland zijn de laatste weken honderdduizenden manifestanten op straat gekomen tegen extreemrechts.
 • In Argentinië heeft een algemene staking het hele land platgelegd om de ultraliberale hervormingen van Javier Milei tegen te houden.
 • Internationaal wordt er blijvend verzet gevoerd in solidariteit met de Palestijnen, tegen de Israëlische kolonisatiepolitiek en het bloedbad aangericht door Netanyahu en zijn extreemrechtse regering.

Zonder nog maar te spreken van de Verenigde Staten, Turkije, Italië, of Nederland binnenkort…

Ook in Vlaanderen is extreemrechts in opmars, dat echter niet wacht op de verkiezingen om zijn gedachtegoed te verspreiden. Racisme zit reeds diep verankerd in het beleid. Honderdduizenden medeburgers ondergaan dagelijks racisme en discriminatie op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de media,… . Mensen van kleur, mensen in een precair verblijfsstatuut, ondergaan systematisch meer politiecontroles en -repressie.

Kom mee naar de nationale betoging tegen racisme in Brussel op 24 maart!

Het succes van uiterst-rechtse en fascistische partijen, ook bij ons, is in hoge mate te danken aan het (a)sociaal afbraakbeleid dat de meeste regeringen in Europa en elders in de wereld afgelopen jaren in versneld tempo voerden. Het harde neoliberale beleid (die mensen in de armoede en onzekerheid drijft, oorlogen in de hand werkt en de vernieling van de planeet verder versnelt) is het antwoord van de kapitaalbezitters, en de regeringen die voor hun rekening rijden, op de steeds diepere crisis van het kapitalisme.

Om een antwoord op extreemrechts te kunnen bieden, is er dan ook nood aan een brede, verenigde, antifascistische beweging, met een duidelijk politiek alternatief: tegen de kapitalistische logica van uitbuiting, onderdrukking, ongelijkheid, en vernieling van de natuur; voor een samenleving die de sociale noden en respect voor het leefmilieu vooropstelt.

Op 17 februari werd de antifascistische coördinatie van België opgericht in Luik, waar we met SAP Antikapitalisten/Gauche anticapitaliste ook in actief zijn.

Tegen racisme en fascisme komen wij op voor:

 • Gelijke politieke en sociale rechten voor iedereen.
 • Regularisatie van alle mensen zonder papieren, waarborging van het asielrecht en het recht op opvang.
 • Open grenzen voor al wie op de vlucht is voor repressie, oorlogen, klimaatverandering en totale armoede, weg met Fort Europa!
 • Afdwingen en in stand houden van het cordon sanitaire tegen extreemrechts.
 • Herstel voor koloniale misdaden begaan door België en andere voormalige koloniale mogendheden.
 • Internationale solidariteit van onderuit, met al wie onderdrukt en uitgebuit wordt, in totale onafhankelijkheid van de regeringen
 • Massale investeringen in voor iedereen toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg. Een goed dak voor iedereen door massale uitbouw van sociale woningen, controle en opleggen van maximale huurprijzen en publieke investeringen in isolatie van woningen.
 • Een afdoend klimaatbeleid door massale investeringen in hernieuwbare en schone energiebronnen, isoleren van gebouwen, goed uitgebouwd en gratis openbaar vervoer in plaats van ‘alles voor koning auto en koningin vliegtuig’.
 • Socialisatie van de energiesector, van banken en verzekeringen, om de transitie naar een samenleving zonder fossiele en nucleaire energie te plannen.

Doe mee

SAP-Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch, internationalistisch et radicaaldemocratisch alternatief voor het kapitalisme. Wij bouwen dag na dag actief mee aan een brede antiracistische en antifascistische beweging.

Omdat de strijd tegen het kapitalisme enkel wereldwijd kan gevoerd worden, werken wij ook mee in de Vierde Internationale, een mondiaal netwerk van antikapitalistische organisaties.

Zin om mee te doen? Neem contact met ons op via info@sap-rood.org

.