Op 8 maart staken en betogen vrouwen en hun bondgenoten in ons land en elders in de wereld massaal tegen seksisme, seksueel geweld en vrouwenonderdrukking. Feministes voeren overal massaal actie voor vrouwenbevrijding. Je kan hieronder alvast het pamflet lezen dat we op heel wat activiteiten en manifestaties zullen verspreiden met SAP-Antikapitalisten en onze feministische actiegroep Antikapitalistische Feministes. Onderaan kan je ook een handig overzicht vinden van de activiteiten op 8 maart in Vlaanderen en Brussel.

Geen feminisme zonder klassenstrijd

Onbetaalbare facturen, de loonkloof, opgedrongen deeltijdbanen, mentale belasting in de relatie, alledaags seksisme, verkrachtingen, vrouwenmoorden, … tijd om op straat te komen voor een feministisch tegenverzet!

Neem deel aan de feministische staking

Een feministische staking is een staking van zowel productieve als reproductieve arbeid. Alles wordt stopgezet, het betaalde werk, maar ook het onzichtbare en gratis werk dat nog steeds door vrouwen wordt gedragen: huishoudelijke taken, koken, het zorgen voor kinderen of voor oude of zieke personen. Door dit stop te zetten maken we niet alleen duidelijk dat de samenleving niet kan draaien zonder vrouwen, maar ook hoe hun onderdrukking het kapitalistische systeem in stand houdt.

In enkele jaren tijd heeft de feministische beweging de vakbonden ertoe aangezet om de staking op 8 maart te dekken. Dit is een overwinning. Maar het is nodig dat de centrales ook echt mobiliseren, voor een werkelijk strijdbare stakingsbeweging!

De Vivaldi-regering tegen vrouwen en LGBTQIA+ personen

Een regering waarvan de opeenvolgende maatregelen de vrouwen –zonder of met werk-, de LGBTQIA+ personen, de mensen zonder papieren, de jongeren en de ouderen steeds meer in de armoede drijft, is GEEN progressieve regering! Hoewel de Vivaldi-coalitie maatregelen neemt om de gelijkheid te bevorderen, zijn deze onvoldoende, temeer daar de regering tegelijkertijd fundamentele hervormingen doorvoert die de situatie van vrouwen op langere termijn onzekerder en instabieler maken (pensioenhervorming, tijdskrediet, aanvallen op lage lonen, behoud van het statuut van samenwonende, enz.).

Ook vandaag nog ligt het loon van vrouwen gemiddeld 22,7% lager dan dat van mannen en werkt 43% van hen deeltijds, wat hun inkomen vermindert en gevolgen heeft voor hun pensioen: vrouwen leven van een gemiddeld pensioen van 1.077 euro bruto per maand, voornamelijk omdat ze niet aan een loopbaan van 45 jaar geraken! Naast deze economische onderdrukking, krijgen we dagelijks met fysiek geweld te maken, tot en met de meest afschuwelijke vorm van vrouwenmoorden (24 in België in 2022!).

Terwijl deze regering pretendeert de strijd van Iraanse vrouwen te steunen, zet ze hen het land uit, en dwingt alle personen zonder papieren in een dramatische toestand: lange procedures, gebrek aan opvangplaatsen, uitzettingen uit kraakpanden maken hen extra kwetsbaar voor uitbuiting op het werk en seksueel geweld.

En laat ons ook niet vergeten hoe de Vivaldi-coalitie het wetsvoorstel over abortus in de koelkast heeft gezet, waardoor de maximumtermijn tot 12 weken beperkt blijft. Het project tot uitbreiding van de termijn dat bestaat sinds 2019 beantwoordt nochtans aan de noden van de vrouwen en wordt dan ook gesteund door het personeel in de abortuscentra.

Daarom is een feministische strijd die niet gepaard gaat met een antikapitalistisch verzet, een strijd die de facto vrouwen in onzekere leef- en arbeidsomstandigheden, vrouwen met een migratieachtergrond, en LGBTQIA+ personen uitsluit.

Tegenover een kapitalistisch systeem dat gebaseerd is op uitbuiting en patriarchale machtsstructuren, is het niet voldoende om stop te zeggen en nu en dan onze eisen te scanderen tijdens een manifestatie!

In België, zoals elders in de wereld, zijn het de feministische strijdbewegingen samen met die van de werkende klasse die bevrijdend werken, en niet de liefdadigheid van de heersende klassen! Het is door ons massaal en eensgezind te mobiliseren dat we de kracht hebben om het kapitalisme en zijn patriarchale logica ten val te brengen!

Wij eisen:  

  • Massale investeringen in publieke diensten zoals onderwijs, cultuur, rusthuizen en een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen
  • Regularisatie van alle mensen zonder papieren
  • Structurele financiering van sectoren voor primaire preventie van gender gerelateerd geweld
  • Collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen
  • Verhoging van de lonen en sociale uitkeringen in overeenstemming met de stijgende levensduurte
  • Gratis en vrije toegang tot abortus, tot 24 weken zwangerschap

Doe op 8 maart mee met de Antikapitalistische Feministes!

We steunen eveneens de stakingsoproep op 10 maart in de openbare diensten: alleen door ons te verenigen kunnen we onze stem laten horen!

Wie zijn we?

Antikapitalistische Feministes zijn de feministische actiegroep van SAP Antikapitalisten. We komen op voor de zelforganisatie van onderdrukte groepen en voeren het gevecht tegen het kapitalisme en alle systemen van onderdrukking.

Zin om mee te doen?

Contacteer ons via feminisme.yeah@gmail.com.

In actie op 8 maart!

Antwerpen:

Vrouwenstaking – Mars voor Vrouwenrechten. Van 16u30 tot 19u30, vertrek op het Operaplein, 2000 Antwerpen. Alle info hier te vinden: 8 maart Vrouwenstaking – Mars voor Vrouwenrechten | Facebook.

Live uitzending 8 maart. Radio Centraal verzorgt van 13 tot 17u een programma ter gelegenheid van 8 maart: Live uitzending op vrouwendag | Facebook.

Sint-Niklaas:

Actie voor Vrouwenrechten. Van 15 tot 16u, op de Grote Markt, Sint-Niklaas. Je kan alle info hier vinden: 8 maart Sint-Niklaas – Actie voor Vrouwenrechten | Facebook.

Gent:

UGent Women’s Strike – More care, Less cuts. Van 12 tot 14u bij het Rectoraat (Sint-Pietersnieuwstraat 25), Gent. Meer info kan je hier vinden: UGent Women’s Strike – More care, Less cuts | Facebook.

Café ’t Vrouwenverzet. Van 14 tot 21u organiseert het ABVV in Ons Huis op de Vrijdagmarkt Café ’t Vrouwenverzet. De ideale plek om je voor en na de andere acties op te warmen in een strijdbare en toffe sfeer. En pannekoeken te eten! Alle info hier te lezen: 8 maart: betoog en staak mee met ABVV @Mars Vrouwen*rechten en warm op in ons Café ’t Vrouwenverzet | Facebook

Staking en betoging voor vrouwenrechten. Verzamelen vanaf 17u30, op de Vrijdagmarkt. Het volledige programma kan je hier lezen: Staking en betoging voor vrouwen*rechten – Gent | Facebook.

Leuven:

Leuven op straat: Manifestatie voor Vrouwenrechten! Vanaf 18u. verzamelen op het Martelarenplein. Alle info en het programma kan je hier vinden: Leuven op straat: Manifestatie voor Vrouwenrechten! | Facebook.

Brussel:

Woman, Life, Freedom – International Women’s Day. Woman, Life, Freedom Belgium organiseert op 8 maart op diverse locaties acties. Je kan alle informatie hier vinden: Woman, Life, Freedom – International Women’s Day | Facebook.

8 Maart – Syndicale actie in Brussel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV en ACV organiseert op 8 maart een grote actie. Van 14 tot 15u30 op het Albertinaplein. Alle info is hier te vinden: 8 Maart – Syndicale actie in Brussel | Facebook.

In actie en in staking in Brussel op 8 maart! De ganse dag diverse acties en manifestaties. Je kan een uitgebreid programma hier vinden: En action et en grève le 8 mars à Bruxelles ! | Facebook.