Op zondag 3 oktober vindt in Brussel de nationale manifestatie voor regularisatie We Are Belgium Too plaats. Je kan alle info over de betoging, en het collectieve vertrek vanuit verschillende steden in Vlaanderen hier vinden.

Met SAP – Antikapitalisten steunen we deze manifestatie ten volle. Tijdens de betoging stappen we samen op. We nodigen al onze vrienden en vriendinnen, leden en sympathisanten uit onze groep te vervoegen. We spreken af in Brussel vanaf 13u30 bij het standbeeld van Simon Bolivar op het plein voor het Noordstation. We verdelen ook een pamflet dat je hieronder alvast kan lezen. Je kan het ook hier downloaden.

Voor algemene en onvoorwaardelijke regularisatie

De coronacrisis heeft de ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid enkel nog versterkt. De mensen zonder papieren zijn bij de meest bestaansonzekere mensen in België. Deze situatie werd afgelopen période enkel erger. Momenteel zouden er ongeveer 150.000 mensen zonder papieren zijn in ons land.

Wat betekent de weigering van de Belgische staat om hen verblijfsdocumenten te geven concreet ? Het komt er op neer dat België aan een deel van haar inwoners allerlei rechten weigert :

• Mensen zonder papieren hebben niet het recht om legaal te werken. Ze werken meestal in het zwart en worden door weinig scrupuleuze patroons uitgebuit. Voor hun arbeid worden door de patroons geen sociale bijdragen betaald. De kansen om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren, zijn zeer beperkt. Staken om hun uitbuiting aan te klagen, is zogoed als onmogelijk, wanneer ze ontslagen worden, hebben ze geen recht op een werkloosheidsuitkering.

• Wanneer ze geconfronteerd worden met juridische problemen, hebben ze zogoed als nooit de kans om klacht in te dienen, het risico dat ze worden aangehouden is immers te groot.

• De toegang tot zorg wordt niet terugbetaald. Enkel dringende medische zorg is gratis, op voorwaarde dat ze over een adres beschikken en gedekt worden door een OCMW.

• Elke verplaatsing, ook in de publieke ruimte, brengt risico’s mee. Er zijn regelmatig politie-acties op het openbaar vervoer om er de mensen zonder papieren weg te houden of op te pakken.

Ook de Vivaldi-regering toont dagelijks dat ze in de continuiteit wil blijven van het beleid van de vorige regering, toen vorm gegeven door Theo Francken als staatssecretaris van asiel en migratie.

In mei gingen honderden mensen zonder papieren tot een hongerstaking over, in juli gingen een aantal van hen ook in dorststaking. De regering (met inbegrip van Groen, Ecolo, Vooruit en PS) bleef echter doof voor hun eis tot regularisatie. Op het moment dat het risico reëel werd dat er mensen zouden overlijden, werd een ‘akkoord’ bereikt om de hongerstaking te stoppen. In de realiteit eerder een nieuwe slag in het gezicht van de mensen zonder papieren, omdat dit ‘akkoord’ enkel vage beloften inhield (waarvan verschillende al verbroken werden ondertussen).

Daarom is het des te dringend om een breed, eengemaakt front op te bouwen ter ondersteuning van de strijd van de mensen zonder papieren voor een onmiddellijke, brede en onvoorwaardelijke regularisatie.

Laat ons kiezen voor een wereld waarin ons aller levens voorrang krijgen op de winsten van enkelen. Laat ons samen gaan voor een wereld met gelijke rechten voor iedereen. Laat ons het geld halen waar het zit (bij de rijken), laat ons de arbeidstijd verminderen om iedereen een degelijke baan te geven (zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen). Zulke wereld is mogelijk, maar we zullen er zelf voor moeten knokken !

SAP – Antikapitalisten staat zij aan zij met de mensen zonder papieren. Wij komen op voor :

• Open de grenzen, vrijheid van verkeer en vestiging voor iedereen !

• Onmiddellijke sluiting van de gesloten centra, die niets anders zijn dan gevangenissen voor mensen die geen enkele misdaad hebben begaan !

• Onvoorwaardelijke regularisatie van alle mensen zonder papieren. Gelijke rechten voor iedereen !

• Volledig gratis gezondheidszorg voor iedereen !

• Rechvaardigheid voor Mawda en alle andere slachtoffers van politiegeweld !

Doe mee!

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaal democratisch alternatief voor het kapitalistisch systeem. Zin om mee te doen?
Neem contact op via: info@sap-rood.org of 0496 20 76 37.