SAP

Na 16 mei verder gaan

Met de massale verspreiding van de gezamenlijke Pensioenkrant en de betoging van 16 mei geven ABVV, ACV en ACLVB een goede aftrap tegen de pensioenafbraak door de federale regering. Het zijn echter maar de eerste stappen. Nu mag er niet opnieuw op de rem worden gestaan. We liggen allemaal onder vuur De aanval op onze pensioenen is lang niet de enige -zoveelste- antisociale maatregel die rechts nog wil uitvoeren in deze regeringsperiode. Maggie De Block gaat ongenadig verder met haar aanvallen op de langdurig zieken. Theo Francken verzint elke dag nieuwe maatregelen tegen asielzoekers en migranten.Open centra en integratiediensten...

Read More

Tegen de imperialistische interventies en Assad

Tegen alle imperialistische interventies in Syrië, solidariteit met de Syrische volkeren tegen het regime van Assad De SAP veroordeelt de recente luchtaanvallen door de VS, het VK en Frankrijk op doelwitten in Syrië. Met evenveel energie veroordelen wij de misdaden van het Assad-regime en zijn bondgenoten, met name het gebruik van chemische wapens en de bombardementen op de eigen burgerbevolking. Vanaf het begin van de volksprotesten reageerde dit regime met bloedige repressie tegen alle democratische en sociale verzuchtingen. De haat en afkeer die dit regime oproept, zijn gerechtvaardigd, maar we mogen er geen enkel vertrouwen in hebben dat het...

Read More

Racisme is geen mening maar een misdaad

Hieronder kan je de tekst lezen van het pamflet dat de SAP zal verspreiden op de antiracistische betoging van 24 maart. Je kan het ook hier downloaden. Racisme is geen mening maar een misdaad! Volgens de Eurobarometer van 2012 behoren de Belgen tot de grootste racisten in Europa. Toch zijn er weinig veroordelingen voor racisme in de politiek, het gerecht of de media. Waarom? Omdat de politieke wereld alleen mikt op kampanjes in de pers en omdat die weinig beoordeeld worden op hun efficiëntie? Omdat volgens Unia de antidiscriminatie wetgeving in de praktijk weinig aarde aan de dijk zet? Omdat...

Read More

De straat op tegen racisme!

Op zaterdag 24 maart komen we in Brussel massaal op straat tegen racisme en discriminatie. De SAP / Gauche anticapitaliste en onze jongerengroep JAC roepen al onze leden en sympathisanten op aan deze belangrijke manifestatie deel te nemen en mee op te stappen met onze groep. We verzamelen vanaf 13u voor het Noordstation. Platformtekst manifestatie 24 maart Middenveldorganisaties verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Tijdens een nationale manifestatie op 24 maart 2018 in Brussel willen we laten horen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat...

Read More

Rechtvaardigheid voor Marielle Franco

De SAP / Gauche anticapitaliste en de JAC drukken samen met de Braziliaanse PSOL hun medeleven uit na de moord op Marielle Franco, gemeenteraadslid van de PSOL in Rio de Janeiro en militante van de IVe Internationale, en op Anderson Pedro, de chauffeur die haar begeleidde. Wij staan aan de zijde van haar familie, vrienden en de leden van de PSOL op dit moment van verslagenheid en verontwaardiging. Marielles werk als gemeenteraadslid en activiste voor de mensenrechten gaf de militanten van de PSOL fierheid. Haar strijd zal zeker worden verder gezet. De hypothese van een politieke moord, een executie,...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen