SAP

In staking op 13-2, 8-3 en 15-3!

De regeringen hebben de laatste jaren de ene aanval na de andere gelanceerd tegen de meerderheid van de bevolking. Voor tijdskrediet, vertrek op prepensioen en op pensioen werden de voorwaarden en mogelijkheden strenger en uitgesteld in de tijd. Tegelijkertijd blokkeerde een nieuwe wet op het concurrentievermogen de loononderhandelingen, werden zieken en werklozen, mensen zonder papieren, vrouwen en kansarmen gepest. Resultaat: de dividenden van de aandeelhouders stegen pijlsnel, de werknemers houden het niet meer vol, vrouwen worden dubbel getroffen, er komen steeds meer precaire en slecht betaalde banen… De patroons durven een belachelijk lage maximale loonsverhoging van 0,8%! Voorstellen! Je...

Read More

Na de lokale verkiezingen – Wat nu?

De gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober waren de eerste sinds 2014. Het was een officieuze ronde voor de drievoudige regionale, federale en Europese verkiezingen op 26 mei 2019. Het resultaat schetst een beeld van de politieke machtsverhoudingen in dit land, gedeeltelijk vertekend door lokale kwesties. In nogal wat gevallen gaven de kiezers een voorkeur te kennen voor zogenaamd ‘sterke figuren’ – wat samenhangt met het gevoel te leven in onzekere tijden, net zo goed als met de voorkeur van de media om precies dit soort ‘sterke figuren’ naar voor te schuiven in de beeldvorming. Het totaalbeeld dat naar voren komt,...

Read More

Geen push-backs in het Middellandse Zee-gebied

We publiceren hieronder de gezamenlijke verklaring van de SAP en onze Tunesische zusterorganisatie LGO (Ligue de la Gauche ouvrière) over de gesprekken tussen de Belgische en Tunesische regering over het asiel- en migratiebeleid. Op 18 juni 2018 verklaarde Theo Francken, Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie, tijdens een Europese top aan de pers het volgende: “We moeten schepen kunnen terugzenden en een manier vinden om het artikel 3 van het Europese Mensenrechtenverdrag te kunnen omzeilen.” (1)Het artikel dat foltering en onmenselijke of vernederende behandeling verbiedt in het land van herkomst. Zie ook https://www.gaucheanticapitaliste.org/theo-francken-veut-contourner-linterdiction-de-la-torture/. Op 17 juli 2018 bezocht Theo...

Read More

Naar hete herfst en strijdbaar syndicalisme

Op dinsdag 2 oktober wordt in gans het land opnieuw betoogd (en in sommige provincies gestaakt) tegen de zoveelste aanval van de rechtse regering Michel op onze pensioenen. Hieronder kan je het pamflet lezen dat de SAP-Gauche anticapitaliste op deze manifestaties zal verspreiden. Je kan het ook hier downloaden. Weg met de afbraakpolitiek De rechtse regeringen doen er alles aan om de werkende mensen tegen elkaar op te zetten: ABVV tegenover ACV en ACLVB; de privésector tegenover de openbare diensten; Vlamingen tegenover Walen; Belgen tegenover migranten; mannen tegenover vrouwen. Eén voor één worden we aangepakt. Eén voor één ondergaan we...

Read More

Stem zo links mogelijk op 14-10

Hieronder kan je de verklaring lezen die op 9 september werd aangenomen op de nationale konferentie van de SAP-Gauche anticapitaliste. Stem zo links mogelijk De SAP-Gauche anticapitaliste roept op om tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zo links mogelijk te kiezen, links van de sociaaldemocratie en groenen. Wij roepen op voor kandidaten te stemmen die zich inzetten voor emancipatie, sociaal verzet en strijdbare vakbonden, feminisme, ecosocialisme, internationalisme, antiracisme en de verdediging van de democratische rechten. Dit engagement moet tot uiting komen in het steunen van concrete eisen en een deelname aan democratisch georganiseerde mobilisaties. Vlaanderen In Vlaanderen heeft de SAP...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen