SAP

Naar hete herfst en strijdbaar syndicalisme

Op dinsdag 2 oktober wordt in gans het land opnieuw betoogd (en in sommige provincies gestaakt) tegen de zoveelste aanval van de rechtse regering Michel op onze pensioenen. Hieronder kan je het pamflet lezen dat de SAP-Gauche anticapitaliste op deze manifestaties zal verspreiden. Je kan het ook hier downloaden. Weg met de afbraakpolitiek De rechtse regeringen doen er alles aan om de werkende mensen tegen elkaar op te zetten: ABVV tegenover ACV en ACLVB; de privésector tegenover de openbare diensten; Vlamingen tegenover Walen; Belgen tegenover migranten; mannen tegenover vrouwen. Eén voor één worden we aangepakt. Eén voor één ondergaan we...

Read More

Stem zo links mogelijk op 14-10

Hieronder kan je de verklaring lezen die op 9 september werd aangenomen op de nationale konferentie van de SAP-Gauche anticapitaliste. Stem zo links mogelijk De SAP-Gauche anticapitaliste roept op om tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zo links mogelijk te kiezen, links van de sociaaldemocratie en groenen. Wij roepen op voor kandidaten te stemmen die zich inzetten voor emancipatie, sociaal verzet en strijdbare vakbonden, feminisme, ecosocialisme, internationalisme, antiracisme en de verdediging van de democratische rechten. Dit engagement moet tot uiting komen in het steunen van concrete eisen en een deelname aan democratisch georganiseerde mobilisaties. Vlaanderen In Vlaanderen heeft de SAP...

Read More

Na 16 mei verder gaan

Met de massale verspreiding van de gezamenlijke Pensioenkrant en de betoging van 16 mei geven ABVV, ACV en ACLVB een goede aftrap tegen de pensioenafbraak door de federale regering. Het zijn echter maar de eerste stappen. Nu mag er niet opnieuw op de rem worden gestaan. We liggen allemaal onder vuur De aanval op onze pensioenen is lang niet de enige -zoveelste- antisociale maatregel die rechts nog wil uitvoeren in deze regeringsperiode. Maggie De Block gaat ongenadig verder met haar aanvallen op de langdurig zieken. Theo Francken verzint elke dag nieuwe maatregelen tegen asielzoekers en migranten.Open centra en integratiediensten...

Read More

Tegen de imperialistische interventies en Assad

Tegen alle imperialistische interventies in Syrië, solidariteit met de Syrische volkeren tegen het regime van Assad De SAP veroordeelt de recente luchtaanvallen door de VS, het VK en Frankrijk op doelwitten in Syrië. Met evenveel energie veroordelen wij de misdaden van het Assad-regime en zijn bondgenoten, met name het gebruik van chemische wapens en de bombardementen op de eigen burgerbevolking. Vanaf het begin van de volksprotesten reageerde dit regime met bloedige repressie tegen alle democratische en sociale verzuchtingen. De haat en afkeer die dit regime oproept, zijn gerechtvaardigd, maar we mogen er geen enkel vertrouwen in hebben dat het...

Read More

Racisme is geen mening maar een misdaad

Hieronder kan je de tekst lezen van het pamflet dat de SAP zal verspreiden op de antiracistische betoging van 24 maart. Je kan het ook hier downloaden. Racisme is geen mening maar een misdaad! Volgens de Eurobarometer van 2012 behoren de Belgen tot de grootste racisten in Europa. Toch zijn er weinig veroordelingen voor racisme in de politiek, het gerecht of de media. Waarom? Omdat de politieke wereld alleen mikt op kampanjes in de pers en omdat die weinig beoordeeld worden op hun efficiëntie? Omdat volgens Unia de antidiscriminatie wetgeving in de praktijk weinig aarde aan de dijk zet? Omdat...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen