Hieronder kan je de verklaring lezen die op 9 september werd aangenomen op de nationale konferentie van de SAP-Gauche anticapitaliste.

Stem zo links mogelijk

De SAP-Gauche anticapitaliste roept op om tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zo links mogelijk te kiezen, links van de sociaaldemocratie en groenen. Wij roepen op voor kandidaten te stemmen die zich inzetten voor emancipatie, sociaal verzet en strijdbare vakbonden, feminisme, ecosocialisme, internationalisme, antiracisme en de verdediging van de democratische rechten. Dit engagement moet tot uiting komen in het steunen van concrete eisen en een deelname aan democratisch georganiseerde mobilisaties.

Vlaanderen

In Vlaanderen heeft de SAP verruimingskandidaten op de lijsten van de PVDA in Antwerpen en Gent. De SAP heeft doorheen deze kandidaten alle vrijheid om het programma en de strategie van onze organisatie te verdedigen. Wij roepen vanzelfsprekend op om een voorkeurstem uit te brengen voor Peter Veltmans en Thomas Weyts, verruimingskandidaten op de PVDA-gemeenteraadslijst in Antwerpen en Gent.

In de Vlaamse politieke context, die gedomineerd wordt door rechts en extreemrechts, betekent een zo links mogelijke stem een stem op kandidaten van de PVDA daar waar PVDA lijsten indient. In Herzele roepen wij op voor een stem voor de lijst Leef-Groen. In Keerbergen roepen wij op om voor Consequent Links te stemmen.

Franstalig België

In Franstalig België wordt het politiek landschap niet in deze mate beheerst door rechts en extreemrechts. De PTB sloot er de deur voor de hoop tot samenwerking van de linkerzijde die door de ervaring van PTB-Gauche d’Ouverture (1)lijsten voor de parlements- en Europese verkiezingen in 2014 waaraan naast de PTB ook de LCR, de PC en onafhankelijke kandidaten deel namen. geboden werden. Bovendien staan de stellingnames in de media van de PTB rond het asielbeleid in tegenspraak met wat door de massale beweging rond deze cruciale kwestie wordt verdedigd.

De leden van Gauche anticapitaliste zullen dan ook hun stemoproep verder bepalen in functie van de locale context. In Anderlues ondersteunen wij onze kameraad Freddy Dewille op de lijst “Gauche”.

De SAP-Gauche anticapitaliste zal overal autonome campagnes voeren rond de gemeenteraadsverkiezingen.

Voetnoten

Voetnoten
1 lijsten voor de parlements- en Europese verkiezingen in 2014 waaraan naast de PTB ook de LCR, de PC en onafhankelijke kandidaten deel namen.