De laatste maanden zijn de prijzen van gas, elektriciteit en aardolie wereldwijd fors gestegen. De prijsschommelingen zijn zeker toegenomen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Maar ook daarvoor al was er een duidelijke tendens van stijgende energieprijzen. Bovendien maken deze prijsstijgingen deel uit – en zijn ze mee de oorzaak – van een algemene context van toenemende inflatie.

  • Wat zijn de voornaamste oorzaken van deze prijsstijgingen? Gaat het om een tijdelijk fenomeen, of zijn er diepere, meer structurele oorzaken? Is er een link met de energietransitie, of beter gezegd: het gebrek aan een echte energietransitie?
  • Wat is de impact ervan voor de koopkracht van de werkende klasse, voor bedrijven en voor de economie in het algemeen?
  • Welke maatregelen zijn er in België en Europa al genomen, of liggen er op tafel, om de effecten van de stijgende energieprijzen tegen te gaan?
  • Welke concrete eisen zijn belangrijk om in een dergelijke context vanuit radicaal links naar voor te schuiven? Hoe kunnen deze eisen gekoppeld worden aan de steeds urgentere noodzaak – gegeven de verschillende crisissen die zich opstapelen – om te breken met een economisch systeem dat gebaseerd is op privébezit, uitbuiting en winstbejag?

Met het presenteren van enkele elementen – die mogelijks deel uitmaken van een antwoord op bovenstaande vragen – is het vooral de bedoeling een breder debat rond deze thematiek op te starten. De energieprijzen en algemene inflatie hebben namelijk niet enkel een concrete impact op de levensomstandigheden van gewone mensen in België, Europa en wereldwijd. Ze kunnen bovendien gezien worden als een specifieke uiting van de systeemcrisis waarin het kapitalisme zich vandaag bevindt.

Hierover organiseert SAP – Antikapitalisten in samenwerking met het Ernest Mandel Fonds een gedachtewisseling met doctoranda economie Clara Seynaeve.

Op woensdag 22 juni 2022, om 19u30, in de Peperfabriek, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen.

Inkom gratis. Iedereen welkom!

Wil je mee mobiliseren voor deze avond? Het Facebook-evenement kan je hier vinden: Wat te doen aan de stijgende energieprijzen? | Facebook. De flyer kan je hier downloaden.