Hieronder kan je het pamflet lezen dat de SAP zal verspreiden op de nationale betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de pensioenhervorming van Michel I op 19 december. Je kan het ook hier downloaden. Zin om mee te helpen? We spreken af om 9u30 onderaan de trappen van Brussel Noord.

Stop!

De geplande invoering van het pensioen met punten is de zoveelste aanval van de rechtse regering op onze sociale verworvenheden. Het is een van de vele antisociale maatregelen uit het “zomerakkoord”.

Voor het patronaat blijft het loonlastenverlagingen, belastingcadeaus en hogere winsten regenen. Grote vermogens worden nauwelijks belast, veel grote bezitters parkeren hun geld schaamteloos in belastingparadijzen. De gewone werkende mens raakt ondergesneeuwd in meer flexibiliteit en langere werkdagen. Daarnaast mogen we later en moeilijker op pensioen gaan. Met minder loon op de rekening, dankzij de indexsprongen en later een lager pensioen voor velen onder ons. Tenzij we op onze oude dag nog gaan bijklussen.

Als we geluk hebben nog een baan te hebben, natuurlijk. Wie werkloos of ziek is of moet leven van een bestaansminimum, wordt frontaal geraakt door de hevigere “activering” en het dreigend verlies van zelfs de meest minimale uitkering.

In tegenaanval

Het is verheugend vast te stellen dat op alle mogelijke acties nog steeds duizenden en tienduizenden vakbondsleden en –militanten tonen dat ze niet willen plooien voor dit offensief van de rechtse regeringen en het patronaat. Het sociaal verzet is niet gebroken. Het laat zich niet breken.

Om de aanvallen echt af te blokken en terug te winnen wat we afgelopen jaren verloren, volstaan de opeenvolgende symbolische acties, sensibiliseringscampagnes, nationale betogingen en 24-urenstakingen zonder vervolg echter al lang niet meer. Het enige moment dat de regering Michel echt in de problemen raakte, was tijdens de stakingsbeweging van eind 2014. Hadden we toen doorgezet, had de regering moeten terugkrabbelen of was ze zelfs gevallen.

Het komt er nu op aan opnieuw naar een stakingsbeweging “tot de finish” toe te werken. Tot we overwinningen behalen. Alle campagnes rond specifieke thema’s, het uitwerken van analyses en prikacties kunnen daarbij helpen, op voorwaarde dat ze geen vervanging zijn van een actieplan dat echt gaat om te winnen, rond eigen offensieve eisen van de vakbeweging en de linkerzijde.

Een echt alternatief

De samenleving verdrinkt in de problemen. De maatregelen van de regeringen maken die problemen alleen maar groter. Zo moeten we allemaal langer en harder werken. Waardoor we allemaal de invloed van de stijgende werkdruk ondergaan (met alle gevolgen van dien in zake stressgebonden aandoeningen zoals burn-out). Tegelijk blijven duizenden mensen gevangen in de uitzichtloosheid van structurele werkloosheid.

Het is mogelijk om hier tegen in te gaan. Maar dan moeten we wel beschikken over echte alternatieven om de maatschappelijke noden aan te pakken. Daarom eisen wij:

– Intrekking van alle regeringsmaatregelen, genomen sinds de financiële crisis.

– Uitbouw i.p.v. afbraak van de sociale zekerheid

– Herfinanciering van de openbare sector

– Onmiddellijke en drastische verlaging van de arbeidsduur, zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen

– Een drastische en progressieve crisisbelasting op de 10% rijkste inwoners van België.

– Michel buiten! Weg met deze regering van sociale afbraak!

Democratische vakbonden en een strijdbaar actieplan

Een eerste voorwaarde om zulk actieplan uit te werken en breed te laten dragen is zo groot mogelijke democratie binnen onze eigen vakbonden en andere organisaties. Herstel van het gemeenschappelijk vakbondsfront om opnieuw de strijd aan te gaan. Overal vergaderingen op de werkvloer, overal interprofessionele leden- en militantenvergaderingen die echt mogen beslissen en niet enkel naar speeches luisteren. Open bijeenkomsten van de vakbonden, Hart boven Hard en vele andere sociale bewegingen om zoveel mogelijk mensen actief te betrekken.

Strijdbare militanten van ACV en ABVV, werk samen om hier over de grenzen van beide bonden, over de grenzen van centrales, over de taalgrens heen naar toe te gaan. De mensen van de SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project), actief binnen ABVV en ACV en andere socialebewegingen, willen hier alvast hun steentje aan bijdragen. Zin om mee te doen? Contacteer ons: info@sap-rood.org