De actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ reageert zeer opgetogen op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek – Venne in Muizen te vernietigen. David wint van Goliath.

Dit plan, waarvoor de stad Mechelen in 2015 nog een stedenbouwkundige vergunning kreeg, wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van tafel geveegd omdat er geen Milieueffectenrapportering (MER) is gebeurd. Zo’n plan diende wel uitgevoerd te worden om de milieueffecten op de buurt van de geplande bebouwing met 372 woningen, nutsvoorzieningen en toegangswegen te onderzoeken.

Al verschillende jaren werd door buurtbewoners actie gevoerd tegen deze plannen en kregen nog een extra impuls erbij door de actiegroep die ijvert voor het behoud van het historische domein van het bos van Loos. In de bouwplannen van de stad Mechelen zou een 15 meter brede toegangsweg door het biologisch waardevolle boscomplex langsheen de Hanswijkbeek getrokken worden.

Hiertegen voert de actiegroep al twee jaren actie omdat de stad Mechelen bij het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning verkeerde plannen aan de betrokken diensten had overgemaakt en een groot stuk van het bosgebied van de kaarten ‘verdween’.

De actiegroep is zeer tevreden over deze uitspraak en hoopt hiermee dat er eindelijk werk kan worden gemaakt van de inrichting van dit unieke stuk groen tot openbaar parkgebied en dat het historische koetshuis van het kasteel van Betzenbroeck eindelijk zal worden gerenoveerd.