Door Freddy Mathieu

Een staatssecretaris die liegt of de waarheid verbergt, een Eerste Minister die dat alles toedekt, zelfs wanneer de staatssecretaris in kwestie hem als een idioot beschouwt door publiek te verklaren dat hij zijn woorden absurd vindt. En dat allemaal in een dossier waarin ons land opvalt door haar samenwerking met een regime waarvan de president beschuldigd wordt van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. En de Belgische regering de omvang van de zaak blijft minimaliseren…

Theo, Charles, Jan, Omar…

Twee dagen lang stelde Francken dat er geen enkele uitwijzing van Soedanezen werd gepland. Hij ging donderdag zover de Eerste Minister tegen te spreken voor de camera’s van VTM door te beweren dat het “absurd was te insinueren dat er geen uitwijzingen van Soedanese inzittenden meer zouden komen tot eind januari, zoals Charles Michel nochtans woensdagavond had aangekondigd, omdat er geen enkele uitwijzing was gepland”.

Francken moffelt de waarheid weg

Le Soir: “Het is pas in de loop van de dag, woensdag (20-12), dat hij leert dat er weldegelijk vluchten zijn gepland. Minstens een migrant zou in theorie volgende maand naar Soedan moeten worden teruggestuurd. Meer bepaald op 13 januari. En de staatssecretaris wist dit via zijn kabinet sinds woensdagnamiddag.”

Er zijn ook vluchten gepland naar andere Europese landen waar bepaalde Soedanese migranten vandaan kwamen. “Op dat moment heb ik beslist deze vluchten te annuleren in afwachting van een diepergaand onderzoek.”

Ondanks alles besliste Theo Francken “een communicatielijn aan te houden’ om geen “slecht signaal te geven dat Soedanezen niet meer zouden worden terug gestuurd”. “Een kleine leugen voor de goede zaak”, geeft hij toe. Toen Francken reageerde op de woorden van Charles Michel voor de micro van VTM, wist hij pertinent dat nieuwe vluchten voorzien waren. De razzia’s in het Maximiliaan park gingen intussen door (onder meer op woensdag 20-12) en de druk van uitwijzing weegt zwaar op de Soedanezen.

Ook Jambon liegt het parlement voor

De Ligue des Droits de l’Homme en de pers publiceerden de PV’s die aantonen dat de razzia’s in het Maximiliaan park er wel degelijk op gericht zijn om bepaalde quota van arrestaties te behalen. Jambon had dit eerder ontkend, nadat een anonieme bron bij de politie dit bekend had gemaakt. En zijn compaan Francken had nog excuses gevraagdt toen midden september de jongeren van Ecolo een fotomontage hadden gemaakt waarin hij werd afgebeeld in het uniform van een Duitse soldaat tijdens WOII.

Het beeld sprak van “geplandem collectieve uitwijzingen, met quota, van mannen, vrouwen en kinderen”. Als gevolg van de politieoperaties rond het Noordstation die in dit kader plaats vondenm werden een honderdtal mensen van Soedanese afkomst opgesloten in gesloten centra. De uitwijzingen werden beslist door de Belgische staat. Een aantal van de getroffen Soedanezen hadden naar verluid “ingestemd” met een vrijwillige terugkeer, maar verklaarden na hun terugkeer naar Soedan te zijn gefolterd.

“Ze hebben me meegenomen naar een bureau van de inlichtingendiensten en me urenlang ondervraagd. Waarom ik naar Europa was getrokken en wat ik daar had gedaan, wie ik had ontmoet (…) Ik kreeg continu slaag.” (Het Laatste Nieuws, woensdag 20-12)

Michel aanvaardt de (valse) excuses van Francken

Theo Francken excuseerde zich via zijn favoriete medium, een tweet. Het is te zeggen: hij verontschuldigde zich bij zijn knecht Michel die hij enkele uren eerder een beetje had uitgescholden. Immers in deze kwestie is Francken de baas, ook al is hij slechts staatssecretaris. Hij zet de lijn van de regering uit, waaraan deze zich ook houdt. De excuses waren trouwens zel erg relatief: wanneer Francken op vrijdag bij de Ministerraad toekwam, kreeg hij van een journalist de vraag waarom hij zich verontschuldigd had. Zijn antwoord: “Het is kerstmis.” Reactie van Michel: “Het is Kerstmis. We werken verder”. Zaak gesloten?

Ook al krijgt Francken enkel de steun van de N-VA en de MR binnen de regering, toch wagen de andere partijen van de meerderheid het niet om zijn ontslag te vragen. Er moet nog wat tijd gewonnen worden. De kerstman zal het wel oplossen.

Omar al-Bashir

Dit scenario waarin de nadruk blijft liggen op het feit of Francken al dan niet heeft gelogen en echte excuses wil aanbieden, verbergt het echte probleem: waarom kiest een regering, in al haar geledingen, ervoor vluchtelingen uit te wijzen naar een land waarvan de leiders worden vervolgd voor hun schendingen van de mensenrechten?

Onze kameraad Daniel Tanuro schreef het volgende op zijn FB-pagina:

“We leren dat de Europese Unie met Soedan een gelijkaardig akkoord afsloot als met Turkije, er werden 40 miljoen euro aan de dictatuur gegeven om Rapid Support Forces op te zetten om de grenzen te vergrendelen. Volgens een Amerikaanse NGO worden deze RSF voornamelijk gerekruteerd onder de Janjawids, Arabische milities die een sleutelrol spelen in de genocide, die zo in het officieel repressie – apparaat van Khartoem worden ingeschakeld.

Deze zaak leert ons verschillende dingen. Om te beginnen vertelde Michel misschien (voor een keer) de waarheid toen hij stelde dat de uitwijzingen van de Soedanezen en de samenwerking met het regime aldaar in de lijn liggen van wat andere Europese regeringen doen. Ten tweede dat de Europese Unie niet gehaast is om de Soedanese dictatuur aan te klagen, en in het bijzonder er voor te zorgen dat haar chef verschijnt voor het Internationaal Strafhof van Den Haag. En ten slotte dat een krachtige veroordeling van de misdaden tegen de mensheid die in Darfur al 15 jaar worden begaan nog niet snel bestraft zullen worden, vermits de EU de misdadigers mee financiert, die nu onderaannemers zijn geworden van haar eigen grenswachten”.

Misdadig beleid

Het is dus de ganse migratiepolitiek en de hele regering – net als de EU – die hier in vraag moeten worden gesteld. Het gaat hier om een misdadige politiek tegenover de Soedanese transitmigranten die bovenop de onmenselijke behandeling komt van alle mensen die afgelopen maanden werden bestolen en opgepakt in het Maximiliaan park en opgesloten in gesloten centra.

Dan hebben we het nog niet over de lange lijst van zaken waaraan deze regering zich nog schuldig maakt: nieuwe gesloten centra waarin onschuldigen en kinderen worden opgesloten, het niet respecteren van de Conventie van Genève van 1951, het veroordelen van duizenden mensen zonder papieren tot een leven in bestaansonzekerheid en permanente clandestiniteit, de privatisering van de onthaalcentra waarbij privé-bedrijven wordt toegelaten winst te maken op het beheren van de miserie, het niet respecteren van haar engagementen met betrekking tot het herhuisvesten van Syrische vluchtelingen voor het regime van Assad en IS, het sponsoren van de Europese operatie FRONTEX, een heus leger tegen migranten dat hen dwingt steeds gevaarlijkere wegen te kiezen om aan hun beulen of de armoede te ontsnappen, enz. Meer dan 33000 mensen kwamen in de Middenlandse Zee om sinds 2000. Hoeveel anderen lieten het leven in de kampen van slavenhandelaars en bevriende dictaturen?

Nee, het is duidelijk: niet enkel Francken maar deze ganse regering en haar racistisch uitwijzingsbeleid moeten op de schop.