actiegroep Geen sloop van het bos van Loos

Oudste bos van Mechelen voor de bijl?

De actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het oudste bos van Mechelen. Dit Ferrarisbos-genoemd naar een Oostenrijkse generaal uit de 18e eeuw- van vòòr 1775 is gelegen aan de Dellingstraat in Mechelen. Samen met het oude kasteeldomein Betzenbroeck en de omliggende bosgebieden vormt het één groot bosgebied (10ha) dat men Bos van Loos noemt. De actiegroep kwam toevallig te weten dat een makelaarskantoor het gedeelte met onder andere het Ferrarisbos op de markt wil brengen. 1,7 hectare zeer waardevol bosgebied dreigt hiermee tegen de vlakte te gaan. De actiegroep...

Read More

RUP-Spreeuwenhoek vernietigd

De actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ reageert zeer opgetogen op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek – Venne in Muizen te vernietigen. David wint van Goliath. Dit plan, waarvoor de stad Mechelen in 2015 nog een stedenbouwkundige vergunning kreeg, wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van tafel geveegd omdat er geen Milieueffectenrapportering (MER) is gebeurd. Zo’n plan diende wel uitgevoerd te worden om de milieueffecten op de buurt van de geplande bebouwing met 372 woningen, nutsvoorzieningen en toegangswegen te onderzoeken. Al verschillende jaren werd door buurtbewoners actie gevoerd tegen...

Read More

Mechelen: nieuwe ontwikkelingen rond bos van Loos

Reeds twee jaar wordt er in Mechelen actie gevoerd tegen de mogelijke aanleg van een brede toegangsweg doorheen het waardevolle bos van Loos. De Raad van State deed onlangs een belangrijke uitspraak i.v.m. het recht op openbaarheid van onderzoek in deze zaak en vernietigde een vroegere beslissing die het Mechelse stadsbestuur goed uitkwam om haar gesjoemel in deze zaak toe te dekken. Voor de actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ is het meer en meer zeker dat er geen toegangsweg doorheen het bos zal komen. Actie loont! Recente ontwikkelingen Op de gemeenteraad van 24/10/2017 wenst het stadsbestuur...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen