In 2017 herdachten we de 100e verjaardag van de Oktoberrevolutie. Voor de SAP en het Ernest Mandel Fonds blijft het belangrijk lessen te trekken uit deze revolutie, de eerste keer in de geschiedenis dat de arbeidersklasse de macht greep in een land.

Met aandacht voor de successen maar ook voor de vergissingen en fouten. Met aandacht voor de internationale impact van de revolutie maar ook zonder haar uiteindelijke tragische isolement uit het oog te verliezen. Vanuit een kritisch en revolutionair marxisme dat de bijdragen van de bolsjevieken niet ontkent of minimaliseert, maar ook de latere stalinistische ontaarding van het revolutionaire proces onderkent. Zonder dogma’s en taboes.

We brachten alle artikelen die we afgelopen jaar over de Russische revolutie publiceerden samen in een handig dossier. Reacties en bijdragen zijn steeds welkom via info@sap-rood.org. Veel leesplezier gewenst.