Hieronder kan je de tekst lezen van het pamflet dat de SAP zal verspreiden op de antiracistische betoging van 24 maart. Je kan het ook hier downloaden.

Racisme is geen mening maar een misdaad!

Volgens de Eurobarometer van 2012 behoren de Belgen tot de grootste racisten in Europa. Toch zijn er weinig veroordelingen voor racisme in de politiek, het gerecht of de media.

Waarom?

  • Omdat de politieke wereld alleen mikt op kampanjes in de pers en omdat die weinig beoordeeld worden op hun efficiëntie?

  • Omdat volgens Unia de antidiscriminatie wetgeving in de praktijk weinig aarde aan de dijk zet?

  • Omdat justitie ( met te weinig geld en personeel) de schaarse gevallen van racisme of discriminaties die haar worden voorgelegd, zelden veroordeelt?

Dat alles speelt allicht een rol, maar vooral omdat:

– racisme wordt onderschat, geminimaliseerd of zelfs verontschuldigd

Meer dan de helft van de mensen afkomstig uit de immigratie zeggen dat ze bij het zoeken naar een woning, gediscrimineerd worden. Dat cijfer stijgt tot 75% bij het zoeken naar werk. Hierdoor zijn migranten (en hun kinderen) oververtegenwoordigd in de cijfers van de werkloosheid en het OCMW, in interim werk, occasionele of seizoenarbeid, in baantjes met de slechtste arbeidsomstandigheden en lonen. In bepaalde wijken van Brussel bedraagt de werkloosheid bij jongeren en/of vrouwen afkomstig uit migratie, meer dan 50%. Een gezin op twee leeft onder de armoedegrens en dat is ook het geval voor één op de drie kinderen met een migratie achtergrond.

– racisme gekoppeld is aan de economische, sociale en culturele crisis

Al honderd jaar tonen studies dat het racisme toeneemt in tijden van economische crisis en daalt in hoogconjunctuur. Een eerlijke verdeling van de welvaart in de maatschappij is de meest doeltreffende manier om vooroordelen, discriminatie en conflicten tussen verschillende sociale groepen te verminderen. Maar dat is in tegenspraak met de kapitalistische logica.

– de racisme-wet geen duidelijke definitie van het begrip geeft

Er wordt niet gesproken over het aanzetten tot haat in de publieke sfeer ( ook niet in de privésfeer of het gezin), echter racisme:

  • is een sociale en ideologische constructie die dient om de overheersing op basis van een hiërarchie en om het klasseren van mensen in rassen op basis van biologische, genetische, culturele of religieuze kenmerken te rechtvaardigen;

  • is het herleiden van individuele mensen tot stereotypes . Iemand is – onder andere – zwart, moslim of jood en wordt “een zwarte”, “een Arabier”, “een moslim”, “een jood”; en elk detail van zijn/haar gedragingen wordt dan door dat stereotype verklaard;

  • Dit is essentialisme, het verplettert alle verschillen in tijd, in specifieke plaats, in sociale klasse of in persoonlijkheid, die er kunnen bestaan tussen mensen die hetzelfde etiket krijgen opgeplakt ( de “zwarten”, de “moslims” of de “joden” zijn allemaal gelijk);

  • De ongelijke behandeling wordt gerechtvaardigd doordat racistisch gediscrimineerde mensen als minderwaardig worden beschouwd. Ze verdienen het om uitgesloten te worden en geweld te worden aangedaan, om een bepaalde plaats te krijgen in de arbeidsmarkt op basis van hun oorsprong of huidskleur.

Daarom werkt de SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project) mee aan de sociale mobilisatie en solidariteit met wie hier pas is aangekomen en met de afstammelingen uit de immigratie. Wij willen dat de strijd voor gelijkheid los van ras, gender en sociale klasse, samenvloeit in een politieke, antikapitalistische strijd.

1) Wij klagen de oorzaken van de massale verplaatsing van mensengroepen aan, we nemen initiatieven voor directe actie tegen elk imperialisme en elke oorlogsdynamiek. Internationale en humanitaire solidariteit tussen alle volkeren!

2) We nemen deel aan alle solidaire mobilisaties, voor de opbouw van politieke alternatieven en het gevecht tegen de restrictieve immigratiepolitiek, voor de vrije circulatie en de vrije woonkeuze. Tegen Fort Europa, voor open grenzen!

3) Schaf alle structuren af die dienen voor de jacht op immigranten: Frontex, Sis, Crate, Rabit, Fast Track, Iconet, Vis, Eurodac en Eurosur.

4) Integreer alle vormen van strijd tegen racisme en fascisme in elke politieke actie. België moet de VN conventie uit 1990 ondertekenen over de bescherming van de rechten van migrante arbeiders en hun gezinnen. Voor een effectieve uitvoering van de wetten inzake gender, ras en discriminatie met een betere en brede definitie van wat racisme is, met meer veroordelingen ook van politieke en ministeriële vertogen.

5) Strijd voor stemrecht van vreemdelingen bij alle verkiezingen, voor het eenvoudig verwerven van de Belgische nationaliteit met een gratis administratieve procedure na vijf jaar verblijf; tegen politiegeweld en discriminerende identiteitscontroles (etnisch profiling) tegen zowel de verplichting als het verbod op het dragen van een hoofddoek in middelbaar en hoger onderwijs en in openbare en privé bedrijven.

6) De openbare ruimte dekoloniseren, verbod op zwarte piet, black faces en andere “zwartjes”, Kuifje in Kongo in zijn context situeren, enz. De productie van kennis “dekoloniseren”, met name postkoloniale en de-koloniale studies, meer studie over de slavenhandel en de kolonisatie, racistisch woordgebruik aanpakken romafobie, negrofobie, islamofobie, antisemitisme, …).

Doe mee met de SAP

Zin om mee te werken met de SAP? Zend een mailtje naar info@sap-rood.org of bel 0496 20 76 37. Je bent van harte welkom!