De kogel is door de kerk: De SAP-LCR verandert van naam, profiel en look. We gaan van Socialistische Arbeiderspartij naar Stroming voor een Antikapitalistisch Project in Nederlandstalig België, van LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) naar Gauche anticapitaliste in Franstalig België.

Geboren in 1971 als de RAL-LRT, opgegroeid sinds 1983 als SAP, volwassen (of toch een beetje) geworden in 2017 als Stroming voor een Antikapitalistisch Project, SAP – Antikapitalisten. Met een nieuw profiel, een nieuwe website, een nieuw logo. Maar nog steeds met dezelfde tomeloze en onvoorwaardelijke inzet in de strijd voor een fundamentele omvorming van de maatschappij en een democratisch en zelfbeheerd socialisme.

De datum waarop we onze naamsverandering bekend maken, is niet toevallig. Op dinsdag 10 oktober vindt immers de algemene staking in de openbare diensten (en een reeks privésectoren) plaats.

De SAP-Gauche anticapitaliste komt op voor een strijdbaar syndicalisme. Wij roepen de basis van de vakbonden op binnen de bonden op te komen voor een antikapitalistisch eisenprogramma en een actieplan tegen de crisis.

De SAP-LCR nam in 2014 deel aan de verkiezingen met kandidaten op de lijsten van de PVDA en PTB-GO. Ook vandaag ijvert de SAP-Gauche anticapitaliste verder voor het samenbrengen van  antikapitalisten, revolutionairen en iedereen die zich tegen de gevestigde orde wil verzetten.

Wij zijn als politieke organisatie actief in de drie regio’s van het land.

Onze leden zijn gewone mensen zoals iedereen, die de keuze maakten hun energie en capaciteiten te investeren in de strijd voor een fundamentele omvorming van de samenleving.

Wij zijn aanwezig in de acties voor steun aan mensen zonder papieren, tegen het racisme en fascisme, in de feministische beweing, in de mobilisaties tegen het besparingsbeleid in België en op international niveau, in de beweging voor een ander klimaatbeleid.

Een eeuw na de Oktoberrevolutie van 1917 en 50 jaar na de dood van Che Guevara, blijven wij ons beroepen op het beste van de revolutionaire linkerzijde en de arbeidersbeweging: de zucht naar vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Doe mee!

Wil je onze rangen vervoegen, onze activiteiten steunen? Neem contact op via info@sap-rood.org of telefonisch: 0496 20 76 37.

Tot spoedig,

De mensen van de SAP-Ga