Hieronder kan je het persbericht vinden van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste over de klacht die Axel Farkas, lid van de leiding van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste, indiende tegen de Brusselse politie en burgemeester Close naar aanleiding van de intimidatiepoging waarvan hij het slachtoffer werd naar aanleiding van de geplande actie tegen politiegeweld en racistische en klassenjustitie op 5 december.

Nieuwe klacht tegen de Brusselse politie en Philippe Close

Het verbod door de burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), van de manifestatie tegen politiegeweld, racistische en klassenjustitie – waartoe door een twintigtal organisaties was opgeroepen voor 5 december 2020 in Brussel – werd gevolgd door een gewelddadige, massale en gemediatiseerde repressie tegen deze manifestatie, welke uiteindelijk op 24 januari 2021 daadwerkelijk werd gehouden.

Dit ging gepaard met een nieuwe politiepraktijk, die eruit bestaat vanaf 5 december op verschillende plaatsen in het stadscentrum een besluit (1)Zie https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/20201203_Ordonnance_du_Bourgmestre-Interdiction_manif_pour_la_justice.pdf?fbclid=IwAR3QO465WcwjhpghtYe1SEv1Zru9pyk00uJa6JMEVuQCTlW1SSWdswmWnXk aan te plakken, gericht tegen de organisatoren en tegen de persoon die verantwoordelijk was voor de contacten met de politie. Axel Farkas, lid van de leiding van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitataliste en actief in de mobilisaties tegen politiegeweld, werd het belangrijkste doelwit van deze praktijken. Axel Farkas heeft sindsdien klacht neergelegd tegen de politiezone Brussel-Elsene en tegen Philippe Close.

Axel Farkas licht de redenen voor deze klacht als volgt toe: “Zonder het minste bewijs beweert het besluit dat ik een “activist ben die erom bekend staat de confrontatie met de politie te zoeken” (sic), die “categorisch de dialoog met de politie weigert” (re-sic), terwijl ik juist de contactpersoon voor de politie was en we talrijke voorstellen hadden gedaan om te proberen tot een overeenkomst te komen. Er waren 25 organisaties en verenigingen gegroepeerd rond de oproep tot manifesteren. Dit besluit is een grove poging om ons ervan te weerhouden rond deze kwesties te mobiliseren.”

SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste, waarin Axel Farkas actief is, wordt omschreven als een “extreemlinkse groepering die vaak heeft deelgenomen aan demonstraties die door incidenten zijn ontsierd” (sic), een suggestiemechanisme dat erop gericht is de verantwoordelijkheid voor eventuele incidenten bij voorbaat bij reeds aangewezen daders te leggen.

De advocaat van de klager, Olivier Stein (Progress Lawyers Network), voegt hieraan toe: “Dit besluit van de burgemeester werd in vele exemplaren aangeplakt op verschillende van de meest bezochte plaatsen in Brussel. Deze aanplakking begon op 5 december 2020 en de meeste aanplakbiljetten bleven minstens een maand hangen, tot 4 januari 2021, toen de burgemeester van Brussel zich ertoe verbond de aanplakbiljetten te laten verwijderen. Op 8 maart 2021 was het decreet nog steeds aangeplakt op het Centraal Station. Gedurende meer dan 4 maanden werd de onjuiste informatie in het besluit van de burgemeester zichtbaar gemaakt voor het grote publiek.”

In een opiniestuk (2)Zie https://pour.press/stop-a-la-criminalisation-des-militant%e2%88%99e%e2%88%99s-contre-les-violences-policieres-2/ werd dit besluit aan de kaak gesteld. Het werd onderschreven door meer dan 40 verenigingen en organisaties, waaronder de coalitie Faire Front, de JOC, Zorg in Strijd en het Observatorium voor Politiegeweld, en ondertekend door meer dan 110 persoonlijkheden zoals Marc Goblet (PS), Daniel Richard (ABVV Verviers), Jacinthe Mazzochetti (UCLouvain), Isabelle Stengers, Renaud Maes (U. Saint-Louis/ULB, La Revue Nouvelle) of het Spaanse parlementslid Miguel Urban (Anticapitalistas).

Dit opiniestuk geeft dan ook uiting aan een gemeenschappelijke wil om het recht op demonstreren te verdedigen “tegen de autoritaire en politionele tendensen die sociale bewegingen criminaliseren [en] de gezondheidscrisis als voorwendsel gebruiken.”

SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste steunt de gerechtelijke actie van haar militant: zij hekelt de manier waarop het besluit de verantwoordelijkheden probeert terug te draaien, na de gewelddadige repressie die is uitgeoefend op de genoemde bewegingen (Black Lives Matter, Zorg in Strijd, enz.). Zij herinnert aan het opzij schuiven van commissaris Vandersmissen na de repressie volgend op de demonstratie “Zorg in Strijd” in september 2020.

Voor SAP – Antikapitalisten : Gauche anticapitaliste “was dit besluit bedoeld om het politieverhaal voor te bereiden in functie van gewelddadige repressie, hetgeen werd bevestigd door wat er gebeurde toen de demonstratie van 5 december werd uitgesteld tot 24 januari.”

De toestemming voor 24 januari werd op het laatste moment ingetrokken onder druk van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Uiteindelijk werd de vreedzame bijeenkomst van 150 mensen 45 minuten lang getolereerd, waarna de politie besloot tot een show van geweld, een gewelddadige, ongerechtvaardigde en onevenredige politieoperatie met 245 arrestaties, waaronder 86 minderjarigen.

Er zijn collectieve klachten ingediend tegen de Brusselse politie, zowel in verband met de demonstratie Zorg in Strijd als na het politiegeweld en de willekeurige arrestaties op 24 januari.

SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste steunt de aanklagers dan ook voluiti, vermits “deze praktijk  van schandpalen met valse informatie en amalgaam uit het extreem-rechtse repertoire eens te meer bevestigt dat er een ernstig probleem is met de evolutie van het politiekorps in België in het algemeen en in Brussel in het bijzonder, in een context van wereldwijde autoritaire verharding gekoppeld aan een instrumentalisering van de Covid-19 pandemie, dit alles om een repressieve wending te nemen en zo de verboden  te vermenigvuldigen op de democratische meningsuiting van burgers.”

“Wij zullen gebruik blijven maken van ons democratisch recht om in de openbare ruimte te demonstreren, met inachtneming van de maatregelen ter bescherming van de gezondheid, om de grondrechten te verdedigen tegen geweld en willekeur van de politie, in eenheid met collectieven, families van slachtoffers van politiegeweld, met linkse, feministische, vakbonds- en antiracistische organisaties.” Zo besluit Axel Farkas.

De inleidende zitting voor de Rechtbank van eerste aanleg vindt plaats op dinsdag 20 april om 9 uur, Rue des Quatre Bras 13, naast het Brusselse Paleis van Justitie. Activisten van SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste zullen daarbij aanwezig zijn.

Foto: Francois Dvorak

 

 

Voetnoten

Voetnoten
1 Zie https://www.brussel.be/sites/default/files/bxl/20201203_Ordonnance_du_Bourgmestre-Interdiction_manif_pour_la_justice.pdf?fbclid=IwAR3QO465WcwjhpghtYe1SEv1Zru9pyk00uJa6JMEVuQCTlW1SSWdswmWnXk
2 Zie https://pour.press/stop-a-la-criminalisation-des-militant%e2%88%99e%e2%88%99s-contre-les-violences-policieres-2/