Climaxi legt linken tussen covid en klimaat. Ze doen dit met hun sociaal ecologische bril op. Enkele dagen geleden publiceerden zij een nieuwe brochure, die interessante bijdragen tot het debat levert.

Bijna instinctief kon men voelen dat er linken zijn tussen corona en klimaat. De mens gaat zijn of haar boekje te buiten bij het binnendringen en ontginnen van boscomplexen. Andere levende wezens worden uit hun biotoop verjaagd en richting mens gedreven.

In 2020 kwamen een aantal interessante boeken uit die deze stelling kracht bij zetten en die de coronacrisis vanuit sociale en ecologische hoek analyseerden. De gelijkenissen en verschillen met de klimaatcrisis werden bestudeerd. Dat bossen en wouden een essentiële rol spelen in het regelen van allerhande ecologische ontwrichtingen is ondertussen goed geweten. Onderzoekers Valerie Trouet en Wannes Hubau gaan er in dit nummer dieper op in en leggen verbanden tussen bos en klimaat uit. Het stemt tot nadenken: ook in Vlaanderen zijn bosbeheersplannen straatoud en niet afgestemd op de nieuwe klimaatrealiteit. Climaxi voerde onlangs nog actie in Geraardsbergen voor het behoud van Boureng bos met aangepaste beheersplannen.

Nick Meynen en Dirk Geldof bekijken de wereld na corona en vragen zich af welke richting we uit moeten om de aarde te bewaren en er voor de mensen een aangenamer plaats van te maken. Risico’s, inspanningen en opbrengsten moeten in elk geval beter verdeeld worden. Het doorgedraaide neoliberale systeem is aan het einde van zijn latijn. Wat voor wereld bouwen we nadien op? Wordt het een risicosamenleving of neemt het geopolitieke toneel over en wordt de invloed van China groter?

Erik Swyngedouw houdt de  klimaatbeweging tot slot een spiegeltje voor: als je de strijd rond klimaat wil winnen, dan moet je bezig zijn met machtsstructuren, economie en gelijkheid en veel minder met CO2 of de individuele levensstijl van mensen.

Met deze brochure maken ze linken en leggen ze verbanden. Tegelijkertijd duiken ze dieper in verschillende thema’s: de klimaatbeweging zal sociaal zijn of niet zijn. Rond deze thematiek maakt Climaxi ook TV-Sociaal uitzendingen. Deze kan je bekijken op climaxi.be/tv-sociaal.

Bestel je exemplaar via info@climaxi.be of download de brochure hier: Covid en Klimaat: zelfde straat (zonder eind)