SAP – Antikapitalisten heeft kennisgenomen van het vonnis van het Hof van Beroep van Luik, waarin de straffen van de 17 syndicalisten worden bevestigd wat de gevangenisstraf betreft (van 15 dagen tot een maand, met uitstel), maar verzwaard wat de opgelegde boetes betreft (meerdere honderden euro’s).

Zo bestraft een rechtbank in België in 2021 niet gewelddaden, maar het simpele feit deel te hebben genomen aan een vakbondsactie waarbij een wegversperring werd opgeworpen (zogenaamd kwaadwillige belemmering van het verkeer, art. 406 van het wetboek van strafrecht).

Deze beslissing van het Hof van Beroep van Luik, evenals de veroordeling in 2019, om dezelfde reden, van de voorzitter van het ABVV van Antwerpen, Bruno Verlaeckt, stelt niet alleen de vrijheid van vakbondsactie ernstig in vraag, maar ook die van alle bewegingen die strijden voor de verdediging van het klimaat, voor vrouwenrechten, van migranten zonder papieren, of van om het even welke andere beweging die zich op straat uitdrukt. Dit besluit vervolledigt het arsenaal van aanvallen van werkgevers tegen vakbondsactivisten (intimidatie van activisten in bedrijven, deurwaarders en dwangsommen in geval van piketacties, eenzijdige acties voor de rechtbank, enz.)

Het ABVV heeft aangekondigd beroep aan te tekenen bij het Hof van Cassatie en, indien nodig, naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Vanaf woensdag zal zij personeelsvergaderingen in bedrijven organiseren om de werknemers te informeren over en bewust te maken van de democratische en syndicale kwesties die in dit arrest aan de orde zijn, en om een actiedag aan te kondigen waarvoor een stakingsaankondiging van 24 uur geldt.

Wij steunen deze initiatieven en doen een beroep op alle werknemers om deel te nemen aan de acties van het gemeenschappelijk front. Maar het is ook en vooral op straat dat wij onze vastberadenheid moeten tonen om de vrijheid van meningsuiting en onze syndicale, politieke en sociale rechten te verdedigen.

Openbare meningsuiting is een essentieel aspect van democratische rechten.

SAP – Antikapitalisten veroordeelt deze schandalige beslissing van het Hof van Beroep van Luik en roept alle verenigingen en sociale bewegingen op zich te mobiliseren ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting, en zal deelnemen aan alle acties die in die zin zullen worden georganiseerd.

Handen af van het stakingsrecht en het recht om te demonstreren!