Het derde deel in de reeks geselecteerde essays door Ernest Mandel is nu beschikbaar. Dit boek, Hope and Marxism: Selected Theoretical Essays, bevat essays die de marxistische theorie en geschiedenis verkennen. De meeste teksten zijn nieuw vertaald. De essays omvatten historische onderzoeken naar Rosa Luxemburg’s plaats in de Duitse arbeidersbeweging, de ontwikkeling van de burgerlijke staat en de oorsprong van het nazigeweld. Andere hoofdstukken bespreken Marx’s opvattingen over vooruitgang, vervreemding en emancipatie, Luxemburg’s visie op politieke economie en politieke strategie. Ook opgenomen zijn betrokkenheid bij Ernst Bloch, analytisch marxisme en Althusser, evenals een baanbrekend essay over marxisme en ecologie. Samen tonen de teksten in dit boek Mandel’s gebruik van een open marxisme om theoretische en historische problemen te onderzoeken.

“Eindelijk zijn de geschriften van Ernest Mandel in het Engels verzameld in een collectie die recht doet aan de auteur. Dit derde deel biedt een levendige mix: informatief, kritisch, coherent, helder – en weerspiegelt het beste in de revolutionaire marxistische traditie. Met zowel positieve betrokkenheid (met Rosa Luxemburg en Ernst Bloch) als scherpe polemieken (met Louis Althusser en Jon Elster), vindt de lezer verkenningen van sociale en historische realiteiten die zich uitstrekken over een breed terrein – “kapitalistische groei” die menselijke vervreemding en milieuvernietiging genereert; de klassennatuur en repressieve kenmerken van de staat; de opkomst van rechtse ideologieën (nazisme) en hervormingsillusies (eurocommunisme); de overlappende belofte van sociale wetenschap, revolutionaire politiek en menselijke emancipatie. Er is veel van waarde te vinden voor activisten en wetenschappers.”

– Paul Le Blanc, auteur van Lenin and the Revolutionary Party, From Marx to Gramsci en Marx, Lenin and the Revolutionary Experience.

Hope and Marxism: Selected Theoretical Essays is het derde deel in een reeks geselecteerde geschriften van Ernest Mandel. Het eerste deel is Introduction to Marxist Theory, het tweede deel is Marxists Against Stalinism (A debate with Chris Harman, with a Preface by Paul Le Blanc).

Bestel het boek hier.

Inhoud van het boek:

 • Introduction
 • Althusser corrects Marx
 • The causes of alienation
 • Rosa Luxemburg and German Social Democracy
 • The dialectic of growth
 • Rosa Luxemburg and political economy
 • We must dream. anticipation and hope as categories of Historical Materialism
 • A critique of Eurocommunism
 • On the class nature of the capitalist state
 • Emancipation, science and politics in Karl Marx
 • How to make no sense of Marx
 • The origins of National Socialism. singularity and repeatability of the Nazi crimes