We publiceren hierbij de verklaring van Anticapitalistas over het referendum voor zelfbeschikking. Anticapitalistas is de afdeling van de 4e Internationale in de Spaanse staat en de zusterorganisatie van de SAP. Anticapitalistas maakt deel uit van Podemos (Podem in Catalonië). Verschillende gemeenteraads-, parlements- en europarlementsleden van Podemos, evenals de burgemeester van Cadiz, behoren tot de stroming. Deze verklaring werd enkele dagen geleden aangenomen, voor de escalatie van de repressie door de Spaanse Staat. (redactie SAP-Rood)

Het Catalaanse parlement heeft een wet aangenomen die oproept voor het referendum op 1 oktober. Wij beschouwen deze wet als rechtmatig en gesteund door de wil van de meerderheid van de Catalaanse maatschappij die haar recht om te beslissen wil uitvoeren zelfs als dit inhoudt ongehoorzaam te zijn aan de onrechtvaardige en repressieve wettigheid van het regime.

Het volksmandaat voor het uitoefenen van het recht op zelfbeschikking heeft zich de afgelopen jaren ontelbare keren geuit in de instellingen en op straten. Een volksmandaat dat de Spaanse staat, het regime van 1978 (1) en de regering proberen te blokkeren en te verbieden. De Partido Popular, Cuidadanos en de PSOE hebben geweigerd te onderhandelen over een referendum op een manier zoals de Britse regering heeft gedaan met Schotland of de Canadese regering met Quebec – niemand suggereert dat dit op een of andere manier revolutionaire regeringen zijn.

Gezien deze onmogelijkheid is het gerechtigd en noodzakelijk een wettelijk kader te overtreden dat politieke rechten weigert. Burgerlijke en institutionele ongehoorzaamheid is een rechtmatig en onvermijdelijk  wapen in de strijd voor sociale, politieke, economische en culturele rechten.

De geschiedenis van de volksstrijd, de feministische- en arbeidersstrijd heeft dat aangetoond.

Verder willen we onze diepe afkeer van de repressieve maatregelen betuigen. Maatregelen die leiden tot een ernstige verzwakking van de democratie voor al de werkende mensen in de Spaanse staat.

Het is dezelfde PP-regering, samen met de PSOE, die het Catalaanse volk het recht ontzegt om op 1 oktober te gaan stemmen, die de afbraak maatregelen doorvoert die de sociale verworvenheden en rechten van alle werkende mensen in de Spaanse staat schaden. Deze regering heeft alle dictaten van de Europese Unie uitgevoerd, daarmee  de democratie in de Spaanse staat beperkend tot het absolute minimum.

De vraag die we ons moeten stellen is zeer duidelijk. Willen we op 1 oktober een Rajoy (2) zien die is versterkt of verzwakt? Een verslagen of een triomfantelijke Rajoy? Op 1 oktober staat niet alleen het legitieme recht van het Catalaanse volk om te beslissen op het spel, maar de toekomst van het regime van 1978. Als de PP en het hele staatsapparaat is verslagen zal dit de weg openen voor een gunstige verandering voor de volksklassen in de hele staat. Als de PP wint zal het versterkt naar voren treden en het reactionaire blok dat het leidt zal zelfs harder worden.

Geconfronteerd met de bedreigingen en het waarschijnlijke verbod opgelegd door het Constitutionele Hof, zijn de organisatie van het verzet aan de basis, de weigering om de wettelijke schorsing en het meest energieke verzet fundamenteel.

Daarom herhalen wij onze steun voor het referendum van 1 oktober en de noodzaak van de linkse krachten in de hele staat de solidariteit met het Catalaanse volk te organiseren. 1 Oktober is een democratische uitdaging voor een regime dat onverbiddelijk vijandig is tegenover de meerderheid van het Catalaanse volk die hun wettelijke recht te stemmen opeisen. Een uitdaging die het uiteenvallen van het regime kan versnellen en een diepgaander democratisch proces helpen bevorderen.

Noten:

1) In 1978 na de dood van dictator Franco is een nieuwe grondwet vastgesteld met een ondemocratische structuur, veel macht voor de centrale Spaanse Staat en een grote invloed van de monarchie.

2) Rajoy is de ministerpresident van Spanje.