De Youth School van het IIRE

In augustus vond de Youth School 2017 plaats. Het betreft een jongerenschool die ieder jaar in het International Institute for Research and Education (IIRE) in Amsterdam (1) jonge sociale activisten en antikapitalisten uit de hele wereld samenbrengt. Ondanks de moeilijkheden van vooral deelnemers van buiten Europa om een visa te bekomen, telde de school dit jaar een twintigtal deelnemers uit tien verschillende landen: Algerije, Brazilië, Filipijnen, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Mexico, Noorwegen, Spaanse staat en Zwitserland.

Het IIRE, dat deze school reeds 20 jaar organiseert, biedt een volledig programma aan met een inleiding tot het marxisme en analyses van de belangrijkste huidige strijdfronten voor de jongerenbeweging, feministen, ecosocialisten, holebi-activisten, antiracisten, anti-imperialisten, enz. Dit alles wordt ingebed in een internationalistisch perspectief waarbij de deelnemers de politieke en sociale context van hun thuisland samenbrengen met de conflicten van andere plaatsen ter wereld en strijdervaringen uitwisselen.

Een veelzijdig programma

Dit jaar waren er de volgende vormingen: “Inleiding tot ons kritisch marxisme” door Ernesto Díaz, een inleiding tot het materialisme van Marx en de actualiteit en het nut van zijn denken voor een hedendaags revolutionair perspectief; “De arbeidersklasse” door Maral Jafroudi, waarbij het ging over de huidige staat van de arbeidersbeweging, stakingen, precariteit, enz.; “De bevrijding van de vrouwen” door Laia Facet, die een marxistische feministische analyse bracht van de onderdrukking en uitbuiting van de vrouwen; “Holebisstrijd en –bevrijding” door Nina Trige Andersen, waar werd ingegaan op vraagstukken zoals de constructie van gender, intersectionele strijd, enz.; “Imperialisme, crisis en geopolitiek vandaag” door Peter Drucker, die probeerde te antwoorden op de uitdagingen die conflicten zoals Syrië, de VS en Rusland, de Brexit en de groei van extreem-rechts opwerpen; “Europa in crisis” door Alex Merlo, over de staat van de Europese Unie; “Revolutie en repressie in het Midden-Oosten” door Joseph Daher, met onderwerpen zoals de Arabische lente en het fundamentalisme; “Immigratie en strijd tegen het racisme” door Omar Slaouti, over de grondoorzaken van de vluchtelingencrisis en de strijd tegen racisme; “Marx en ecologie” door Marijke Colle, om het te hebben over de ernst van de globale ecologische crisis; en tenslotte om de school af te sluiten, “De Vierde Internationale en strategische debatten” door Penelope Duggan, over de rol en taken van partijen en jongerenorganisaties in de processen van strijd en politieke verandering op wereldschaal.

Intersectionaliteit als articulatiepunt tegen het kapitalisme

In de loop van de dagen groeide “intersectionaliteit” uit tot één van de meest herhaalde termen. Het belang van dit concept, dat zijn oorsprong vindt in het zwarte feminisme van de strijd tegen de racistische en patriarchale onderdrukking, werd benadrukt in de meeste debatten. Het bleek een conceptuele en praktische benadering die toelaat om onderdrukkingen die zich kruiselings uiten op een meer volledige manier te analyseren en aan te pakken. Het gaat hier om de noodzaak om strijden zoals die van feministen en holebi’s te integreren in andere strijdpunten zoals het antiracisme, anti-imperialisme en antikapitalisme. Zonder hiërarchie tussen strijden, maar door de gezamenlijke articulatie om samen met de vuist op tafel te slaan, kwam het vraagstuk terug als één van de strategische sleutels in de opbouw van macht van onderuit (“Poder Popular”) voor alle deelnemers aan de school.

Een intersectionele en drietalige school

Het International Institute for Research and Education van Amsterdam kan rekenen op de medewerking van een netwerk sympathiserende vrijwilligers die de drietaligheid van de school mogelijk maken. Alle conferenties en plenaire debatten waren voorzien van tolken naar het Engels, Frans en Castiliaans opdat alle deelnemers met dezelfde mogelijkheden konden deelnemen. Dit soort internationalistische ervaringen zou niet mogelijk zijn zonder deze inzet, waarvoor het IIRE steeds geïnteresseerde tolken zoekt (kandidaten kunnen mailen naar iire@iire.org).

Terug naar huis

Na twee weken vorming, debatten en gezamenlijke ervaringen keren de deelnemers terug naar hun thuisbasis om wat ze geleerd hebben over te brengen en om de theorie om te zetten in praxis. De Youth School zet het belang van vorming en van internationale contacten in de verf. We leerden bij over de massale betogingen tegen machistisch geweld in Mexico, alternatieve productie-ervaringen zoals Fuorimercato in Italië, het clandestiene gewapende verzet in de Filipijnen, de opbouw van autonome jongerenorganisaties zoals RUA in Brazilië of het Corbyn-fenomeen in het Verenigd Koninkrijk. De talloze strijden, strategieën en tactieken van organisaties met wie we een Internationale delen, verrijken ons om geleid door de praktijk verder te schrijven aan de theorie.

Noot:

1) Het IIRE is het met de 4e Internationale verbonden vormingsinstituut. Er bestaan afdelingen in Amsterdam, Manilla (Filippijnen) en Islamabad (Pakistan).

Jesús Blanco Montero is lid van Anticapitalistas in de Spaanse Staat. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Poder Popular.