Honderd jaar geleden werd Ernest Mandel geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij een actief antifascist, net zo goed als een overtuigd antikapitalist en antistalinist. Tijdens zijn leven ontpopte hij zich tot een spraakmakend intellectueel en spreekbuis van het marxisme in het algemeen en van de Vierde Internationale in het bijzonder. Boeken zoals De economische theorie van het marxisme, Inleiding tot het marxisme, Het laatkapitalisme en De lange golven van de kapitalistische ontwikkeling vestigden zijn naam en faam tot ver buiten de landsgrenzen.

Naast deze intellectuele activiteit was Ernest Mandel vooral ook een actief militant. Met zijn bijdrage aan het programma van het ABVV over Holdings en Economische Democratie legde hij mee de basis voor de machtige ‘staking van de eeuw’ in de winter van 196-1961. In 1968 stond hij mee op de barricaden in Parijs. In de daaropvolgende jaren werd hem omwille van de impact van zijn revolutionaire opvattingen de toegang ontzegd tot West-Duitsland, Frankrijk en de VS.

Vanuit zijn militante inzet ontwikkelde hij een ongebreideld optimisme: dat van de revolutionaire wil. Toen op het einde van de jaren 1980 de zogenaamde ‘Oostblok-regimes’ een voor een roemloos ten onder gingen, trachtte hij (helaas vruchteloos) dit proces te beïnvloeden om te komen tot de vestiging van authentieke, socialistische democratieën.

Ter ere van Ernest Mandels nagedachtenis organiseren SAP – Antikapitalisten en het Ernest Mandel Fonds een conferentie, met filmvoorstelling Een Mens Genaamd Ernest Mandel (Frans Buyens) en toelichting door Alex De Jong (directeur International Institute for Research and Education (IIRE) Amsterdam, Vierde Internationale) en Clara Seynaeve (doctoranda UCL, Louvain-La-Neuve, Nationale leiding SAP — Antikapitalisten).

Datum: Zaterdag 16 december 2023, van 14 tot 19 uur.

Plaats: Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen

Inschrijven: Graag per mail naar sapantwerpen@gmail.com