De Belgische vakbonden lieten samen met de ontwikkelingskoepel 11.11.11 en  het Financieel Actie Netwerk (FAN/RJF) een studie uitvoeren over het stemgedrag van de 21 Belgische leden van het Europees Parlement wanneer het gaat over eerlijke(r) belastingen in de EU. De studie How did Belgian EU Parliamentarians vote? Financial solidarity & Fair taxation werd uitgevoerd door VoteWatch Europe, een ngo gespecialiseerd in het opvolgen van de stemmingen in het Parlement en de Raad van de EU.

In het Europees Parlement zetelen voor België: 4 christendemocraten (CD&V, CdH, CSP, behorend tot de Europese Volkspartij) waaronder gewezen Vlaams minister-president Kris Peeters; 4 liberalen (Open VLD, MR behorend tot de groep Renew Europe) waaronder gewezen Belgisch premier Guy Verhofstadt; 3 Vlaams-nationalisten van N-VA (aangesloten bij de Europese Conservatieven en Hervormers)  waaronder een andere Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en de gewezen federaal minister van financiën Van Overtveldt (ook bevoegd voor de bestrijding van de fiscale fraude…); en 3 Vlaams Belangers (Identiteit en Democratie); aan de linkerzijde van het politieke spectrum zijn er voorts 3 sociaaldemocraten (sp.a, PS, aangesloten bij S&D), 3 groenen (Groen en Ecolo, The Greens/EFA) en 1 radicaal-linkse (Marc Botenga van PVDA/PTB, aangesloten bij GUE/NGL).

Er komen tien stemmingen aan bod, die we kort overlopen. Voor meer details kunt u de studie downloaden .

  1. Moet er een Europese instantie komen om belastingfraude en ontduiking tegen te gaan?

De ‘linkerzijde’ is voor, 2 van de 3 N-VA-ers ook (Bourgeois afwezig), maar  liberalen en Vlaams Belang tegen of afwezig, christendemocraten verdeeld (2 tegen, 1 voor, 1 onthouding). Geen meerderheid dus onder de Belgische europarlementariërs voor minder fraude…

  1. Stopzetting van fiscale vrijstellingen op vliegtuigkerosene en scheepsdiesel

Allen voor, Behalve Vlaams Belang dat tegen is.

  1. Moet er een gestroomlijnde heffingsgrondslag (‘CCCTB’) komen voor de vennootschapsbelasting?

(Het gaat niet over het percentage, maar over de omschrijving van wat belast moet worden).  Iedereen voor, behalve N-VA tegen en Vlaams Belang tegen of niet gestemd.

  1. Voor de oprichting van een intergouvernementeel belastingsoverleg binnen de Verenigde Naties? 

Ook hier: iedereen voor, behalve N-VA tegen en Vlaams Belang tegen of niet gestemd.

  1. Voor een vennootschapsbelasting van minstens 20% in heel de EU? 

Alleen de linkerzijde voor!! Alle anderen tegen, op 2 onthoudingen na.

  1. Voor internationale onderhandelingen over een minimum bedrijfsbelasting? 

Alleen N-VA en VB tegen.

  1. Zou er niet langer unanimiteit moeten zijn als er in de EU gestemd wordt over belastingen? 

Alleen N-VA en VB tegen.

  1. Voor het opstellen van een zwarte lijst van belastingparadijzen in de EU en het openbaar maken van de belastingen betaald door multinationals? 

Alleen ‘links’ voor! De meerderheid van de Belgische europarlementariërs vindt het prima dat multinationals ons bedotten!

  1. Voor of tegen groene heffingen (zoals een CO2-taks) om klimaatdoelstellingen te halen?

Opnieuw zijn het N-VA en VB die zich daartegen verzetten.

  1. Mag de EU-begroting verhoogd worden om het herstel van de COVID-19 crisis te financieren?

VB tegen, N-VA onthoudt zich, evenals PVDA/PTB. Marc Botenga stelt bij navraag dat – de Gele Hesjes indachtig – het afhangt van de wijze van financieren of men voor of tegen kan zijn.

Deze studie bevestigt wat iedereen eigenlijk weet of toch zeker vermoedt, en dat betreft niet alleen België en niet alleen de europarlementariërs. De meeste politici zeggen dat ze niet tegen meer eenvormigheid van de belastingen op ondernemingen zijn maar dat dit op Europees vlak moet gebeuren, anders worden we uit de markt geprijsd. Maar als de kwestie dan op Europees vlak komt, vinden ze wel nieuwe uitvluchten. Zie bv. de stemmingen 5 en 6: een minimum vennootschapsbelasting in de EU? Nee! Op wereldvlak? Ja, dat komt er toch niet zolang wij leven… De studie is des te interessanter door de aanwezigheid van een aantal gewezen politieke kopstukken (Kris Peeters, Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt, Guy Verhofstadt…) die allen aan het roer stonden van het beleid.

Een tweede vaststelling is de standvastigheid van het N-VA/Vlaams Belang-blok, dat vaak nog wat driester stemt dan hun collega’s van de andere burgerlijke partijen. Een goede les voor wie nog enig geloof hechtte aan de ‘sociale’ inslag van die (uiterst-)rechtse partijen.

En tenslotte is het wel een opsteker dat, toch over deze materies en in deze politieke setting, er iets bestaat als een ‘linkerzijde’. Sociaaldemocraten, groenen en radicaal links volgen een consequent patroon (al moet gezegd dat de meerderheidshouding van S&D over een minimumbelasting van 20% op de vennootschappen een onthouding was, waar ‘de Belgen’ vóór waren). Misschien moesten de Nederlandse, Duitse en andere  vakbonden ook wel eens een dergelijke studie laten uitvoeren?

Herman Michiel is actief bij Ander Europa. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.