Nederland: Kanttekeningen bij FNV-offensief

Op 13 januari is de landelijke start van het FNV-offensief ‘tegen de race naar beneden’. De FNV wil ‘een beweging voor fundamentele verandering op gang brengen, zodat Nederland eerlijk wordt’. De bond gaat strijden voor ‘maatregelen die de concurrentie tussen werkenden stopt. En maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen, ook bedrijven en aandeelhouders, eerlijk gaat meebetalen aan onze samenleving.’ Met deze offensieve benadering laat de FNV zien dat de vernieuwing die de grootste vakbond van het land de afgelopen periode heeft doorgemaakt niet beperkt blijft tot de interne structuur, maar dat het de intentie is om een fundamentele andere...

Read More