Vandaag organiseert het ABVV in Brussel een nationale manifestatie tegen de loonnormwet. Helaas doen het ACV en ACLVB niet mee. Het ACV en ACLVB hopen nog steeds door lobbywerk bij de bevriende partijen de wet aangepast te krijgen. Ijdele hoop! Enkel de Franstalige christelijke bediendenvakbond CNE voert vandaag ook actie, helaas apart. Wij pleiten alvast voor een strijdbaar gemeenschappelijk vakbondsfront, met duidelijke eisen en een echt actieplan om te winnen. Je kan hieronder het pamflet lezen dat we vandaag op de verschillende acties en betogingen zullen verspreiden. Je kan het ook hier downloaden.

Voor een waardig leven: afschaffing van de loonnormwet

In 2017 heeft Michel I de loonnormwet hervormd. Ze heeft ze toen dusdanig strikt gemaakt dat nu in de komende twee jaren de lonen maar mogen stijgen met 0,4% maximum, buiten de index. Een slag in het gezicht van de ganse werkende klasse, die nochtans tijdens de coronacrisis heeft getoond dat de economie maar draaide dankzij haar arbeid.

Deze wet raakt natuurlijk niet aan de opbrengsten uit kapitaal. Waar de werkenden de broeksriem moeten aanhalen, worden patronaat en aandeelhouders aan geen enkele beperking onderworpen. Op een moment dat de economen de heropleving al zien komen, zijn de gevolgen van deze wet duidelijk. De lonen mogen niet meer stijgen, het zullen de winsten en dividenden zijn die alles zullen opslokken. De zogenaamde ‘heropleving’ zal er enkel en alleen voor het kapitaal komen!

De loonnormwet heeft maar een doel : de lonen drukken. Vanaf het begin is het een instrument van het patronaat om de werkende klasse aan te pakken, op alle vlakken. Immers, de blokkering van de lonen, dat betekent ook de permanente onderfinanciering van de sociale zekerheid en de openbare diensten. Slechts enkele maanden na dodelijke overstromingen waarbij pijnlijk de gevolgen werden aangetoond van de besparingen op de hulpdiensten, blijven de partijen aan de macht, Vooruit en PS, Groen en Ecolo inbegrepen, vastklampen aan het besparingsbeleid op kap van onze solidariteitsmechanismes.

Het sociaal verzet opdrijven

De regering De Croo wil nu nog verder gaan. Ze bereidt zich al voor om op verschillende fronten ten strijde te trekken. Rond de pensioenen, waar ze de bedragen wil drukken en ons nog langer wil laten werken. Rond de zieken, waar ze de druk op langdurige zieken wil opdrijven. Rond besparingen op openbare diensten. Deze regering is een bondgenoot van het patronaat. In deze omstandigheden kan van sociale vrede geen sprake zijn.

Het is hoog tijd om de verdediging van onze sociale verworvenheden op te nemen ! Zoals het beheer van de coronacrisis en van de overstromingen deze zomer al aantoonden, en zoals de verwoestingen van het kapitalisme dag na dag tonen, is het meer en meer het moment om in het tegenoffensief te gaan. Dit systeem toont meer en meer haar repressief, antisociaal gezicht en de manier waarop het alle leven op deze planeet bedreigt.

Op 10 oktober vindt in Brussel opnieuw een grote Klimaatmars plaats in Brussel. Laat ons ook daar aanwezig zijn : enkel de werkende bevolking kan een radicale ecologische en sociale ommekeer afdwingen om het klimaat te redden. De Vivaldi-regering zal hier niet voor zorgen.

Overal in actie met het gemeenschappelijk vakbondsfront, met een echt nationaal actieplan en eisen om te winnen.

Onze eisen

  • De volledige afschaffing van de loonnormwet van 1996, herzien in 2017;
  • Een stevige verhoging van de brutolonen en het optrekken van het minimumloon naar 14€ per uur om iedereen een waardig inkomen te bezorgen;
  • Het optrekken van de sociale uitkeringen tot 10% boven de armoedegrens;
  • Collectieve arbeidsduurvermindering naar de 30-urenweek, zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen;
  • Afschaffing van alle regressieve maatregelen rond het pensioen en vervroegd pensioen. Een minimumpensioen van 1500€ netto per maand voor iedereen;
  • De financiering van deze maatregelen door het kapitaal, doorheen een drastische crisisbelasting op de grote fortuinen, een verhoging van de belasting op de winsten en het afschaffen van de verminderingen op de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid. Ons collectief uitgesteld loon, onze sociale zekerheid hoort ons toe!
  • Het opeisen van alle noodzakelijke middellen om een levenswaardig bestaan te garanderen aan de slachtoffers van de overstromingen van deze zomer.

Doe mee!

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaal democratisch alternatief voor het kapitalistisch systeem. Zin om mee te doen? Contacteer ons via: info@sap-rood.org of 0496 20 76 37.