Je kan hieronder alvast de tekst lezen van het pamflet dat we op de Pride van volgend weekend zullen verdelen. Stap met ons mee op, help ons deze flyer te verspreiden!

Voor een strijdbare Pride

Geweld tegen de LGBQIA+-gemeenschap, politiegeweld, racisme, stigmatisering van sekswerkers, validisme – Sluit je aan bij een strijdbare groep op de Pride en kom op zaterdag 20 mei in Brussel demonstreren met SAP – Antikapitalisten. Laat ons de essentiële strijd die ons leven beïnvloedt, terug- en meebrengen naar de Pride!

Hoewel Pride vandaag de dag het onmisbare evenement is geworden om LGBTQIA+-identiteiten te vieren, wordt de oorspronkelijke, zeer politieke oorsprong van dit evenement steeds meer verdoezeld door de parade en het feest. In 1969 markeerden de Stonewall-rellen, waarin LGBTQIA+-personen, vooral transvrouwen van kleur en sekswerkers, in opstand kwamen tegen systematische onderdrukking en aanvallen van de politie, het begin van de LGBTQIA+-bevrijdingsbewegingen. Het is dit erfgoed dat we opeisen: Pride is en moet een dag van politieke strijd blijven tegen de systemen die ons onderdrukken!

Achter genderonderdrukking staat het patriarchale kapitalisme

Hoewel België vaak wordt beschouwd als een van de meest tolerante landen ten opzichte van LGBTQIA+-personen, is de werkelijkheid achter deze beweringen veel minder rooskleurig: 10% van de LGB-mensen en 33,5% van de transgender personen hebben al eens een zelfmoordpoging ondernomen in hun leven; trans zijn betekent dat je in België 37,5% meer kans hebt om werkloos te zijn; LGBTQIA+-personen blijven discriminatie ervaren op hun werkplek, wat het moeilijk maakt om een stabiele baan te hebben en hun onzekerheid versterkt.

Deze onderdrukking is niet toevallig: het is het resultaat van een economisch en sociaal systeem dat als enig doel heeft om de winstmogelijkheden te maximaliseren, ten koste van ons bestaan. De grote bazen die gerechtsdeurwaarders sturen tegen de stakers van Delhaize en de liberalen die onze sociale rechten en openbare diensten afbreken, zullen nooit onze bondgenoten zijn. Ook komen geweld en onderdrukking niet voort uit individuele en achterlijke daden, maar uit de ideologie van de burgerlijke, cis- en heteroseksuele familie die zich opwerpt als het enige aanvaardbare model van relatie voor het systeem, die de voortplanting garandeert en daarom alle afwijkingen van deze norm bestraft.

Tegen extreemrechts, internationaal verzet

Hoewel de LGBTI+-bewegingen door hun strijd tal van verbeteringen in onze levens hebben weten te bereiken, zien we de laatste jaren dat extreemrechts zich steeds meer organiseert rond een reactionaire agenda die gericht is op het tegengaan van de verworvenheden van onze strijd. Overal zien we een toename van LGBTI+-fobie (teruglopende rechten van transpersonen in de Verenigde Staten, banalisering van LGBTI+-fobische retoriek in de media, morele paniek rond “LGBT-wokeism”…)

Maar deze dynamiek is geen onvermijdelijkheid: overal waar reactionaire ideologieën gedijen, moeten we ons organiseren om ze te bestrijden. Er valt niets te verwachten van de dominante klassen en regeringen, die op elk moment hun feitelijke medeplichtigheid aan deze dodelijke ideologieën aantonen: we zien het met vernederende procedures voor LGBTI+ vluchtelingen, politiedreigementen tegen sekswerkers zonder papiere en ook met de homonationalistische ideologie die ons wil doen geloven dat het de mensen van kleur en vluchtelingen zijn zijn die een bedreiging vormen voor onze gemeenschappen. Wij pleiten voor een massale, autonome en internationale LGBTQI-beweging die samenwerkt met andere sociale bewegingen om een ​​echt machtsverhouding af te dwingen, wat de enige manier is om de bevrijding van alle LGBTQI+-personen te bewerkstelligen!

Om onze rechten te doen respecteren is een plan nodig dat de sociale noden eerst aanpakt, tegen het beleid van de huidige neoliberale regeringen. Wij eisen:

  • Een woning voor iedereen! (Opeisen van leegstaande woningen, meer sociale woningen en opvangplaatsen);
  • Massale investeringen in de gezondheidssector en sociale zekerheid, vooral om de zorg voor LGBTQI+ personen terug te betalen;
  • Onmiddellijke erkenning van het recht op asiel voor LGBTQI+ personen en de regularisatie van alle mensen zonder papieren;
  • Een einde aan de verminking van intersekse kinderen;
  • Het einde van de status van samenwonen die LGBTQIA+ personen in een kwetsbare positie brengt en individualisering van sociale rechten;
  • Het einde van de politierepressie en het gebruik van onze strijd voor racistische doeleinden door rechts en extreemrechts;
  • Een echte status voor sekswerkers en het einde van hun stigmatisering.
  • Het kapitalisme maakt ons bestaan onzeker en bedreigt ons: er is geen LGBTQIA+ bevrijding zonder strijd tegen het kapitalisme, en geen strijd tegen het kapitalisme zonder LGBTQIA+ bevrijding!

Wie zijn wij?

De LGBTQIA+ groepvan SAP – Antikapitalisten. Wij verdedigen de zelforganisatie van de strijd van onderdrukte groepen en vechten voor de afschaffing van het kapitalisme en alle vormen van onderdrukking.

Zin om mee te werken? Meer info?

Mail ons: info@sap-rood.org. We nemen dan spoedig contact met je op.