Het is zover. We hebben een Vlaamse wolf of minder seksistisch gezegd een Vlaamse wolvin. Zo naturaliseert een nieuwsbericht op het net de wolvin Naya die in Duitsland een GPS – band kreeg en zo op haar zwerftochten gevolgd kan worden.

Waarom Naya plots Vlaams geworden is, is mij een raadsel. Ze komt uit Duitsland en vandaar uit Polen. Misschien heeft ze wel Joodse voorouders, je weet nooit met die ras – onzuivere Polen. In ieder geval kan men haar beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Aya is een immigrante, misschien wel een vluchtelinge voor de jachtgeweren van de Duitse en Poolse jagers. Ze is illegaal in ons land, maar niet zonder papieren, in dit geval een GPS – band. We vragen ons af hoe Theo Francken zal reageren en of hij in conflict zal komen met zijn NV-A collega Ben Weyts die instaat voor het dierenwelzijn.

Nadat de wolf (Canis lupus) in onze contreien werd uitgeroeid is hij gelukkig een beschermde diersoort geworden. Vroeger was het een boze wolf die Roodkapje oppeuzelde en waarop het Russische jongetje Peter muzikaal jacht maakte. Vandaag is de wolf een braaf beest, althans voor de mens, niet voor de schapen en hun arme lammetjes die ook op onze tafelen geserveerd worden in gebraden toestand. En in het liedje van Drs. P. gooien de ouders hun kinderen naar de wolven meute om met hun zwaar geladen trojka te kunnen ontsnappen.

Maar misschien zijn beide N-VA – ers verheugd. Net zoals de Vlaamse leeuw heeft de wolf klauwen en tanden en zolang hij die heeft, kan hij niet getemd worden. De wolf is eigenlijk een interessant symbool dat onze leeuw gevoeglijk vervangen kan. In bepaalde zeer rechtse kringen is de wolf als symbool zeer welkom.

Een wolvin zoogde Romus en Romulus, de stichters van Rome en geliefd symbool van Mussolini. De fascistische Turken aanbidden de Grijze Wolf. Iedereen kent de wolfjes in de padvindersbeweging wat verwijst naar Rudyard Kiplings Jungleboek: het mensenjong Mowgli werd namelijk grootgebracht door een roedel wolven. Wolfsschanze was een hoofdkwartier van Adolf Hitler in Oost-Pruisen waar op hij op 20 juli 1944 een aanslag overleefde.

De Führer van het Derde Rijk had een voorkeur voor (wolfachtige) honden en wolven. Wolven discussiëren niet maar bijten toe. Adolf Hitler beweerde dat zijn eigen Germaanse voornaam “edele wolf” betekende (adal+wolf). Anderen zeggen dat de naam is afgeleid van het Griekse Adelphos, edel maar zonder wolf. Weinige mensen durven vandaag hun zoontje de naam Adolf geven, maar als ze het echt willen, kunnen ze hem Ataulfo noemen, dat is Spaans voor Adolf en het klink heel anders.

De wolf heeft ook zijn intrede gedaan in de politieke theorie. Hobbes (niet die van Calvin en Hobbes, maar Thomas de filosoof) verklaarde dat de mens voor de andere mens een wolf is in de oorlog van allen tegen allen. Daarom hebben ze een onder elkaar een sociaal contract afgesloten en worden ze het best bestuurd door een absolute vorst (alsof de mens niet vanaf zijn verschijning een hooglijk sociale soort was).

De wolf heeft het in ons taalgebied als dier moeilijk gehad, maar niet als term. Honger als een wolf; iemand voor de wolven gooien; geen wolf in zijn buik smoren; huilen met de wolven in het bos; de wolf bij de schapen opsluiten; wolf en schaap of schaapjes en de wolf (kinderspelen); wolven verslinden elkaar niet; wee de wolf die in een kwaad gerucht staat; de wolf ruit wel van baard, maar niet van aard; wolven dromen van bossen; honger jaagt de wolven uit het bos; een eenzame wolf wantrouwt men; vretende wolf (lupus, een huidziekte), enz. enz.

En dan zijn er de planten die naar dit dier genoemd werden: wolfsbes (eenbes); wolfsboon (lupine); wolfsdood (monnikskap); wolfsdoorn (kruisbes); wolfskers; wolfsklauw; wolfskruid (christoffelkruid); wolfsmalrove (wolfspoot); wolfsmelk; wolfswortel (winterakoniet). Ook dieren worden in verband gebracht met de wolf: wolfspin (jachtspin); wolfsvlieg (roofvlieg); wolfsmelkpijlstaart (vlinder). En in de muziek noemt een onzuivere kwint die een huilend geluid maakt een wolfskwint. Hoe rijk aan wolven is de Nederlandse taal. En in Frankrijk zie je slecht in de schemering:” entre chien et loup”, wanneer je het onderscheid tussen beide soorten niet kunt onderscheiden.