Pips Patroons

Na eeuwen slavernij herboren

In 1945 publiceerde Léon van der Essen (1883-1963) een brochure over onafhankelijk België , La Belgique Indépendante. De historicus betwiste daarin een opvatting die zowel flaminganten en belgicisten eensgezind verspreiden, namelijk dat “ons volk”, of “onze volkeren”, eeuwen lang door vreemde dwingelandijen onderdrukt werden. Zo zingt de oorspronkelijke Franstalige nationale hymne, dat “na jaren slavernij de Belg opstaat uit zijn graf” (Après des siècles d’esclavage, Le Belge, sortant de son tombeau…). De officiële Nederlandse versie heeft deze mythe niet overgenomen, maar in de versie van Victor Ceulemans horen we dat “Geen slavenboei wordt ooit ons aangevijzeld, Geen schadig juk...

Read More

Mens, klimaat en erfzonde

Sinds de technische vooruitgang niet meer samenvalt met sociale vooruitgang doen zich ideologische verschuivingen voor in het linkse denken. Kernenergie, de milieucrisis, de nakende klimaatverandering hebben het vooruitgangsdenken gekortwiekt. Vroeger dacht links als volgt: sociale mankementen konden worden aangepakt met technische middelen, maar het kapitalisme verhinderde de ontplooiing van de daarvoor nodige productiekrachten. Het socialisme moest die ontplooiing mogelijk maken. Eenzijdig opgevat hield deze manier van denken een “productivistische” ideologie in, en beantwoordde ze onbewust aan de accumulatiedwang van de winsteconomie: de onderneming moet zich stelselmatig uitbreiden om de strijd tegen de concurrentie aan te kunnen en de winst...

Read More

De Vlaamse wolf komt eraan!

Het is zover. We hebben een Vlaamse wolf of minder seksistisch gezegd een Vlaamse wolvin. Zo naturaliseert een nieuwsbericht op het net de wolvin Naya die in Duitsland een GPS – band kreeg en zo op haar zwerftochten gevolgd kan worden. Waarom Naya plots Vlaams geworden is, is mij een raadsel. Ze komt uit Duitsland en vandaar uit Polen. Misschien heeft ze wel Joodse voorouders, je weet nooit met die ras – onzuivere Polen. In ieder geval kan men haar beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Aya is een immigrante, misschien wel een vluchtelinge voor de jachtgeweren van de Duitse en...

Read More

In Vlaanderen Vlaams of moet het Nederlands zijn?

De taal is gans het volk. Onder deze vlag ijverde de Vlaamse Beweging voor de gelijkberechtiging van het Nederlands in de Belgische staat. Maar die taal was niet de taal van het volk. Het volk sprak in zijn overgrote meerderheid een Vlaams, een Brabants of een Limburgs dialect en ze doet het nog. Vandaag is Vlaanderen officieel Nederlandstalig. Maar die taal beperkt zich in werkelijkheid tot de media en het literaire bedrijf, en zelfs dan verschilt ze enigszins van het noordelijke Nederlands. Dat is het gevolg van een gescheiden politieke en culturele ontwikkeling. In het lager en middelbaar onderwijs...

Read More

Kongo, rijksgebied voor Vlaanderen of de Vlamingen in Congo

In 1958 verscheen bij het Davidsfonds Vlamingen in Kongo – Hun werkende aanwezigheid en hun innerlijke kultuurstrijd, een studie van missionaris van Scheut Arthur Verthé. Het was opgedragen aan “alle Vlamingen in Kongo, nu en in de toekomst”. Twee jaar later werd Congo onafhankelijk. In de metafysisch – theologische inleiding op de koloniale taak van de Vlaming lezen we o.a. het volgende: “Wij hebben de overtuiging dat deze naakte en zeldzaam – bevoorrechte konfrontatie tussen de humanistisch – gerichte en christelijk – geïnspireerde beschaving van het Westen, en het oer – verwerken van het leven op de grens van...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen

Agenda

  1. Nationale manifestatie tegen racisme

    Maart 24 @ 14:00 - 17:00