Op zondag 13 september vindt in Brussel de Grote manifestatie voor de Gezondheidszorg plaats. De manifestatie start om 13u, op de Kunstberg (naast het Centraal Station). Onder meer omwille van de coronamaatregelen zal de manifestatie in verschillende blokken worden opgedeeld.

We nodigen jullie allen uit om samen met SAP-Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste en Feminisme Yeah! deel te nemen aan het antikapitalistisch blok. Afspraak vanaf 12u30 op het Albertinaplein. Vandaar gaan we naar de Kunstberg voor de start van de manifestatie.

Van applaus naar brede mobilisatie

Het moment is aangebroken om het applaus om te zetten in brede steun aan de werknemers van de zorg.

Na decennia van besparingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, is de tijd rijp om ‘Genoeg!’ te zeggen en van beleid te veranderen.

Het ‘witte bloezen fonds’ en de 400 miljoen euro die door de regering werden beloofd om de arbeidsomstandigheden van het personeel van de gezondheidszorg te verbeteren, betekenen een eerste overwinning voor de mobilisaties van het personeel. Maar dit mag slechts een begin zijn. We zijn nog ver van het recupereren van de miljarden besparingen die sinds vele jaren werden doorgevoerd.

De wereldwijde Covid-19 pandemie wierp een wreed licht op het gebrek aan middelen en de werkonzekerheid in de gezondheidszorg, maar ook op de fundamentele nood voor de samenleving aan het recht op een systeem van gratis en publieke zorg, dat buiten de marktlogica staat.

De regering Wilmès en degenen die haar ondersteuen, zijn met hun dogmatisme rond het idee dat ‘de oplossingen van de markt zullen komen’, waren niet in staat tijdig beschermingsmateriaal  te leveren aan het personeel of de bevolking massaal te testen en is politiek verantwoordelijk voor het laten sterven van duizenden ouderen in de rusthuizen, in eenzaamheid. Zij heeft geen andere bekommernis dan de prioriteit van de (kapitalistische) ‘economie’ op al de rest, met inbegrip van mensenlevens.

Het is niet moeilijk om ons oplossingen voor te stellen die hadden bijgedragen de tol van de epidemie te verlagen, vooral voor de gewone mensen en de meest kwetsbare mensen. Zo had de regering bedrijven kunnen dwingen het noodzakelijk beschermingsmateriaal voor de bevolking te produceren, met publieke onderzoeksinstellingen kunnen werken die hadden toegelaten veel sneller en goedkoper uit te voeren.

Ook de besparingen in de zorg, de enorme werkdruk, de ver doorgedreven privatiseringen van de rusthuizen, waarbij de bekommernis om de preventieve bescherming van de ouderen die er leven op het achterste plan kwam, het ontbreken van een federaal gezondheidssysteem met een echte planning van de noden in plaats van een wilde concurrentie tussen de verschillende instellingen om elk voor zich aan materiaal te raken, hadden nefaste gevolgen.

Andere politieke keuzes waren en zijn nog steeds mogelijk. Deze staan wel haaks op de ideologie van onze regeringen die enkel rijden voor rekening van de grote bedrijven ten nadele van de gezondheid en de levens van de gewone mensen.

Deze crisis leidde tot een ganse reeks ultra-securitaire maatregelen die wanneer ze in stand blijven uiterst antidemocratisch en autoritair kunnen worden. We merken er nu al de gevolgen van, met bijvoorbeeld de dreiging door de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) om de Grote manifestatie voor de Gezondheidszorg te verbieden. Hierbij riep hij de aanbevelingen van de regering in om slechts samenkomsten tot 400 personen in openlucht toe te staan.

De mensen uit de gezondheidszorg zouden niet op straat mogen komen, maar wanneer dagelijks 50 000 mensen boodschappen doen in de Brusselse Nieuwstraat is er geen vuiltje aan de lucht! Gelukkig werd na een oproep die door meer dan 1200 mensen, hoofdzakelijk zorgwerkers, werd getekend, toch toestemming verleend om te manifesteren, mits respect van de nodige maatregelen.

Om al deze redenen, allemaal naar de Grote manifestatie, om ‘Genoeg!’ te zeggen aan de regeringen, om ‘Basta!’ te zeggen aan de terugkeer naar de onmenselijke ‘normaliteit’ die de jacht op winst voorrang geeft boven mensenlevens. Laat ons gaan voor een nieuwe normaliteit waarin het leven in het centrum van het beleid komt te staan, waarin de gezondheidszorg en de sociale bescherming worden versterkt en de basis vormen voor een rechtvaardige, solidaire en menswaardige samenleving.

Tot zondag 13 september op de  Grote manifestatie voor de Gezondheidszorg!

Vergeet je masker niet! Wij vragen iedereen om de veiligheidsmaatregelen te respecteren in het belang van ons aller gezondheid.

Wil je mee oproepen voor het antikapitalistisch blok? Dat kan via het Facebook-evenement.