Zoals Nederland maakt ook Duitsland zich langzaam maar zeker op voor de volgende landelijke verkiezingen. Met het oog daarop heeft Die Linke een eerste ontwerp van verkiezingsprogramma gepubliceerd, dat nu in gans de partij ter discussie ligt. Wie het programma aandachtig leest, ziet dat Die Linke koerst op een linkse regering van SPD, Groenen en Die Linke. Alleen als de CDU/CSU uit het centrum van de macht wordt verwijderd is de koerswijziging mogelijk die de samenloop van ecologische, sanitaire en sociale crises noodzakelijk maakt, aldus het programma.

Het ontwerp-verkiezingsprogramma staat bol van de goede voorstellen, maar breekpunten voor een regeringsdeelname staan er niet in, behalve halfslachtig over het gevoelige punt van de NAVO.

Die Linke verzet zich tegen de militarisering van het Duitse buitenlands beleid, en over de NAVO luidt het: “We eisen de ontbinding van de NAVO om haar te vervangen door een collectief veiligheidssysteem met deelname van Rusland, en als centrale doelstelling ontwapening. Los van wat besloten wordt over over het NAVO-lidmaatschap van Duitsland zal Die Linke in eender welke politieke constellatie zich inzetten opdat Duitsland zich terugtrekt uit de militaire structuren van dit militair bondgenootschap en de Bundeswehr onttrokken wordt aan het NAVO-commando“. Alles hangt er van af wat bedoeld wordt met “inzetten”. Afwachten nu hoe de discussie in Die Linke loopt.

Het volledige ontwerp van het verkiezingsprogramma vind je hier, natuurlijk wel in het Duits.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.