Je kan hieronder het pamflet lezen dat we vandaag op de nationale vakbondsmanifestatie zullen uitdelen. Help ons het te verspreiden!

Tweeëneenhalve maand staking! Voor het patronaat gaat het niet langer alleen om het vergroten van hun geldberg, maar om het breken van de strijdlust. Deze strijd gaat verder dan Delhaize: het raakt ons allemaal.

Laat ons strijden voor de absolute garantie van het recht op collectieve actie, inclusief het blokkeren van werkplekken. Geen politieagenten, geen deurwaarders: als het management met de werknemers wil praten, moet het zelf komen!

Verenigd tegenover Delhaize en repressie

Onze democratische rechten worden bedreigd, de “progressieven” van de Vivaldi geven niet thuis. Minister van “Justitie” Van Quickenborne (Open VLD) heeft een wetsvoorstel ingediend (gesteund door de PS en de Groenen) om een straf van drie jaar verbod op demonstreren in te voeren (zes jaar bij herhaling!). We eisen de intrekking van de repressieve maatregelen en plannen van de Vivaldi-coalitie!

Tegenover de kapitalistische absurditeit: ecologische en sociale planning

De detailhandel moet ingrijpend worden getransformeerd om iedereen toegang te geven tot kwaliteitsproducten, die worden gecreëerd, vervoerd en verkocht onder goede arbeidsomstandigheden en met respect voor het milieu. Het is aan de werknemers en de gemeenschap om te beslissen over de organisatie van deze essentiële sector, niet aan de aandeelhouders!

Voor een verhoging van de sociale bijdragen voor studentenarbeid en een verbod op het in dienst nemen van studenten of tijdelijke werknemers als vervanging voor stakers.

De strijd uitbreiden en organiseren om te winnen

Alleen op straat en in de bedrijven, door vastberaden strijd en eenheid, kunnen we het patronaat een nederlaag toebrengen. Laten we ons organiseren voor:

  • Werknemersvergaderingen, overal waar mogelijk, om een grote beweging te organiseren ter verdediging van onze democratische en sociale rechten.
  • Het boycotten van Delhaize: laat ons lokale comités en steunacties voor strijdende werknemers vermenigvuldigen!
  • Het oprichten van een solidariteits- en stakingsfonds, gevuld door alle mensen die steun bieden en beheerd door de werknemers om het vol te houden.

Laten we ons voorbereiden op de volgende stap na deze manifestatie: een interprofessionele staking in gemeenschappelijk vakbondsfront!

Er werd een solidariteitsfonds opgericht door in solidariteit met de arbeiders van Delhaize. Steun het!

Doe mee

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaaldemocratisch alternatief voor het kapitalistisch systeem. Zin om mee te doen? Contacteer ons: info@sap-rood.org