Het coronavirus is officieel een pandemie, maar van wereldwijde solidariteit in de bestrijding is geen sprake. Het trieste symbool daarvan is de zoektocht naar een vaccin, waarin vooral geopolitieke overwegingen lijken door te wegen.

De Europese Commissie heeft geld vrijgemaakt om afspraken met farmaceutische bedrijven te financieren opdat een vaccin – mocht dat ontwikkeld worden – beschikbaar wordt voor alle inwoners van de EU. Het vaccin wordt dan onder de lidstaten verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners. Met dit initiatief probeert de Europese Commissie wat te doen aan de imagoschade die de EU heeft geleden door haar onderling in eerste instantie verdeelde reactie op het virus. Het is tegelijk een zet in de strijd met de VS en China.

Uiteraard ging het Europees initiatief gepaard met een verklaring dat het gefinancierde onderzoek gans de wereld ten goede zou komen. Maar het is toch vooral de bedoeling het vaccin beschikbaar te stellen voor de eigen inwoners.

Eerder hadden Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië apart een deal van 750 miljoen euro gesloten met Astra Zeneca. Ook hier werd met de hand op het hart verklaard dat de rest van de EU mee zou genieten van een eventueel vaccin, maar daar hadden andere Europese lidstaten vraagtekens bij. De vier landen gaan door met hun eigen initiatief.

Opmerkelijk tenslotte is het standpunt van Liliane Marijnissen van de Nederlandse SP. Zij pleitte in haar column in het ledenblad van de SP voor een Nederlandse productie van allerlei medische hulpmiddelen, alsmede van vaccins. Dat past dan weer in de aparte ‘nationalistische’ traditie van deze partij.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.