Frank Slegers

Nood aan veilige vluchtroutes

Waarom verdrinken zoveel mensen in de Middellandse Zee? Dikwijls wordt verwezen naar oorlogen, economische crises, het klimaat,… Maar hier speelt toch een andere ‘oorzaak’: het dichttimmeren van de buitengrenzen door de Europese Unie. Veilige vluchtroutes Het is niet zo moeilijk zich een ander beleid voor te stellen, gericht op het scheppen van veilige vluchtroutes. De landsgrenzen met de andere continenten zouden kunnen worden gedemilitariseerd, het prikkeldraad verwijderd. In plaats van derde landen (Turkije, Egypte, Niger, Mali, Libië, Marokko, enz.) te betalen voor het tegenhouden van vluchtelingen en migranten zou financiële steun gekoppeld kunnen worden aan veilige doorgangswegen. Europa zou...

Read More

Al 1783 mensen verdronken in 2018

Dankzij de nieuwsbrief van Migrants at Sea kunnen we de sinistere cijfers over de slachtoffers van het Europese migratie- en vluchtelingenbeleid bijhouden. In 2018 betaalden tot op heden 1.783 mensen voor dit beleid met de verdrinkingsdood in de Middellandse Zee. Zij vormen het leeuwenaandeel van de in totaal 2.806 mensen die wereldwijd in 2018 vermist werden tijdens hun migratie. Nog in 2018 werden tot nog toe 14.156 mensen door de Libische kustwachten van de zee geplukt en terug gebracht naar Libië. Men weet welk lot hen daar te wachten stond. De Libische kustwachten opereren de facto in opdracht van de...

Read More

Labour behoudt koers op Peoples’ Brexit

Het congres van het Britse Labour tijdens het voorlaatste weekend van september kende vele debatten. In deze bijdrage concentreren we ons toch weer op de Brexit. Dat gaat ons immers rechtstreeks aan: het gaat ook over onze relatie met de mensen aan de andere kant van het Kanaal. Andere debatten De andere debatten op het congres gingen onder meer over het beleid van een toekomstige Labourregering: daarover bestond grote eensgezindheid, al liet allicht niet iedereen het achterste van zijn tong zien. Meer debat was er over de versterking van de interne democratie in Labour. In Labour spelen drie groepen...

Read More

Het debat binnen Die Linke over migratie

Op het recente congres van Die Linke in Leipzig werd het standpunt van de partij over vluchtelingen en migratie met een overtuigende meerderheid bevestigd. De centrale resolutie kreeg een grote meerderheid. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Een minderheid was het met name niet eens over een open grenzenbeleid voor ‘economische migranten’. In deze minderheid vinden we bekende namen terug zoals die van de fractievoorzitster in de Bundestag Sahra Wagenknecht: in de partij in de minderheid, maar buiten de partij erg populair (haar toespraak op het congres hier). Ook Fabio De Masibe hoort bijvoorbeeld tot deze minderheid....

Read More

Die Linke en de SP over vluchtelingen

Het is opvallend hoe Die Linke in Duitsland en de SP in Nederland een verschillende aanpak hebben van migratie en vluchtelingen. Daar gaan we in dit artikel op in. De SP is onder voorwaarden niet principieel gekant tegen de opvang van vluchtelingen in Noord-Afrika of elders “in de regio”. Jasper van Dijk, de woordvoerder ter zake van de SP, zei daarover, in de Tweede Kamer tijdens de recente debatten rond de Europese toppen, het volgende: “Het idee van aanmeldcentra in de regio kán een oplossing zijn. Je bepaalt dan in de regio wie in aanmerking komt voor asiel in...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen