Op zaterdag 24 maart komen we in Brussel massaal op straat tegen racisme en discriminatie. De SAP / Gauche anticapitaliste en onze jongerengroep JAC roepen al onze leden en sympathisanten op aan deze belangrijke manifestatie deel te nemen en mee op te stappen met onze groep. We verzamelen vanaf 13u voor het Noordstation.

Platformtekst manifestatie 24 maart

Middenveldorganisaties verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Tijdens een nationale manifestatie op 24 maart 2018 in Brussel willen we laten horen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt.

We herdenken die dag ook de slachtoffers van haat en terreur, in Brussel en elders. Terreur wil muren opwerpen, het samen-leven verdelen in kampen van ‘wij’ tegen ‘zij’. Dat laten wij niet gebeuren. Samen staan we op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.

Mensen en gemeenschappen worden door het dominante politieke discours en beleid tegen elkaar opgezet. Men probeert ons wijs te maken dat minderheden, vluchtelingen en migranten de oorzaak zijn dat we het met minder moeten doen. In plaats van werk en geld eerlijk te verdelen worden sociale rechten uitgehold en afgebroken. De verantwoordelijken hiervoor blijven buiten schot.

Racisme en discriminatie hebben ondertussen een vernietigende impact op het leven van een groeiend aantal mensen en daarom op onze samenleving als geheel. Mensen op de vlucht worden slecht opgevangen. We sluiten kinderen op in gesloten centra, en sturen mensen terug naar landen waar ze mogelijk gefolterd zullen worden.

Ook voor migranten die hier al lang wonen is België allesbehalve het beloofde land. In het “rijke” België leeft een schandalige 15% van de bevolking onder de armoedegrens, maar bij de Marokkaanse Belgen is dat zelfs meer dan 50%. In de lijst van EU- en OESO-landen hangen we helemaal onderaan wat betreft gelijke toegang van etnisch-culturele minderheden tot de arbeidsmarkt.

In geen enkel ander EU-land houdt het onderwijssysteem de bestaande ongelijkheden zo hard in stand als in België. Ongeveer 55 procent van de werkzoekende Belgen met een migratieachtergrond heeft na een jaar solliciteren nog altijd geen job, terwijl 50% van de Belgen na 6 maanden werk vindt. Op de huurmarkt, in het onderwijs, in de publieke dienstverlening is er structurele discriminatie. Werken en studeren voor een betere toekomst? Niet als migrant in België.

Overheden in België hanteren een verdeel en heers politiek om ongemoeid onze sociale rechten verder te kunnen afbreken. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Daarom schuift het platform vijf concrete eisen naar voor, die elk individu of organisatie mee kan ondertekenen:

1. Iedereen heeft recht op een degelijke job en woning. Pak discriminatie aan met concrete maatregelen in plaats van holle slogans. Voer proactieve praktijktesten met sancties in op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

2. Zorg voor een warme, menselijke en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert. Sluit geen vluchtelingendeals met ondemocratische regimes. De overheid moet in een professioneel georganiseerd en educatief verantwoord aanbod voorzien gericht op integratie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en sans-papiers zoals bepaald in de Universele Rechten van de Mens en de Conventies van Genève.

3. Een verbod op levensbeschouwelijke tekens verhindert de toegang van veel vrouwen tot werk en opleiding. We zijn tegen de bestaande hoofddoekverboden op de werkvloer en in het middelbaar en hoger onderwijs.

4. Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van Artikel 21 van deze wet (de ‘deportatiewet’) nu op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af.

5. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en bescherming door de politie. Etnische profilering, buitensporig geweld, en discriminerend politiegedrag moeten bestreden worden met een zero tolerantie-aanpak.

6. Na de onafhankelijkheid van Congo heeft België onvoldoende aandacht geschonken aan gewetenswerk over de kolonisering en de gigantische schade die hiermee is aangericht. De publieke ruimte staat vol met verwijzingen naar de koloniale periode, net zoals de onderwijsprogramma’s en de geschiedenisboeken. We moeten samen actief hierover nadenken en inzetten op de dekolonisering van de publieke ruimte en de integratie van een kritische analyse van de kolonisatie in de onderwijsprogramma’s en -boeken.

Namens het Platform 21 maart (lijst 19 maart):

Begijnhofparochie Brussel; BOEH; Comac; CSM; ella vzw; FMV; Hand in Hand Tegen Racisme; Hart Boven Hard; Jong Groen; Jong Socialisten; Karamah EU; Kif Kif; Belgische Democratische Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan; Liga voor de Mensenrechten; Ligue des Droits de l’Homme; Minderhedenforum; Motief; Movement X; MRAX; Praktijktesten Nu; Progress Laywers Network; Sector Samenlevingsopbouw; Tout Autre Chose – Hart Boven Hard BXL; Uit de Marge; Victoria Deluxe; Vrede vzw; LABOvzw; Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique; Le Monde des Possibles; Welcome in Mechelen; Pigment vzw; Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté; SAP/Gauche Anticapitaliste; Ernest Mandel Fonds; Jeunes Anticapitalistes; Ecole en Colère; Activisme_Be; RedFox; platform Solidair Gent; PVDA/PTB; vzw Change; SOS Migrant; Foyer; CCIB; Collectif Féministe Kahina; ManiFiesta; Vriendschap Zonder Grenzen; Amitié Sans Frontières; Geneeskunde voor het Volk/Médecine pour le Peuple; Plasactie vzw; Links Ecologisch Forum; Plate-forme Charleroi-Palestine; HDK-België/Belgique; Mix*; De Ambrassade; LEJO vzw; ACOD Cultuur; Internationaal Comité; Pioniers/Les Pionniers; Investig’Action; KAJ; YWCA Antwerpen; IVCA; RoSa; Furia; Orbit; Merhaba; Femma; Belgiche Taoistische Alchemisten; Attac 1; Attac 2; Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO); çavaria; RCN Justice & Démocratie; Garance asbl; Collectif des Femmes de Louvain-La-Neuve; Le Monde Selon Les Femmes; Marche Mondiale des Femmes/WereldVrouwenMars; Nederlandstalige Vrouwenraad; Christenen voor het Socialisme; BAMKO asbl; Noord-Zuidstudenten Leuven vzw; vzw HUMAIN; L’Appel belge pour la signature de Georges Ibrahim Abdallah; Platform Citoyenne de Soutien aux Réfugiés; Coordination des Collectifs des Sans-Papiers; Pour la Solidarité; Arab Women’s Solidarity Association-Be (Awsa-Be); Beweging.Strijdbaar; Algemene centrale ABVV Antwerpen-Waasland; Recht op Migratie; Brugs Alternatief Forum.be; BePax; Intal; Plate-forme d’Action Santé et Solidarité/Actieplatform Gezondheid en Solidariteit; Migrakot; Succes asbl; Médecine pour le troisième Monde (M3M)/Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W); Masereelfonds; Formaat vzw; vzw Jong; Blokbuster; European Observatory for Democracy and Peace; Présences Noires; Sp.a; Groen; Palestina Solidariteit vzw; Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS vzw); Beweging voor Kinderen en Jongeren Zonder Papieren (BvJKZP vzw); Marianne; CADTM Belgique; Weerwerk; TransfoCollect vzw; Les Fourmis, Scouts et Guides Musulmans de Bruxelles; D’Broej vzw; Un Souffle; asbl Les fibres de l’âme; Netwerk Tegen Armoede; Het Lampeke; LABA asbl; DEFI; Comité du suivi du dossier Mohsin Fikri; Changement pour l’égalité; Aseve (Association Européenne pour le Vivre Ensemble); vzw AjKO; Conscious Crew vzw; JES vzw; KRAS Jeugdwerk vzw; FOS; CBE Open School Campus Leuven; Vluchtelingenwerk Vlaanderen; Solidarity for All; écolo j; BRussels Tribunaal; Vredesactie Brugge; Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw (J@M vzw); RainbowHouse Brussels; Kilalo; Louis-Paul Boonkring Brussel; De Wissel vzw; Afrin Solidariteitsplatform België; Paj (Platform allochtone jeugdbewegingen); Theater Malstrom; LD³ vzw; BLEnD (studentenkring Thomas More); Stream Media; Een Andere Joodse Stem; DeWereldMorgen; Ecolo; Vie Féminine; Be.One; Climaxi; ’t Uilekot vzw; Climate Express; Kolamela; Käthe Kollwitz Vredesloop; Groupe montois de soutien aux sans-papiers; Mwanamke (collectif afroféministe); Antwerp for Palestine; Samen DiVers vzw; Ng Sauw Tjhoi (journalist); Karel Arnaut (professor KULeuven, Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre); Charles Ducal (schrijver); Fatima Zibouh (Brussel); Anne Dhooghe (ACV-militant); Lin Pauwels (ACOD-delegee); Rik Vancoillie (coördinator Vorming BBTK Federaal); Bob Boulanger (Défi); Jan Vandendriessche; Maco Meo (journaliste); Dyab Aboujahjah (Be.One); Farida Tahar (conseillère communale PS à Molenbeek); Malika Hamidi (sociologue et féministe); Henri Goldman; Johan Leman; Mustapha Chairi; Edgar Scoz; Farida Aarrass; Eva Maria Jimenez; Ihsane Haouach; Mahinur Ozdemir; Maarten Loopmans (Associate professor of Human Geography, Department of Earth- and Environmental Sciences, KULeuven); Luc D’Hoe; Hannelore Voordeckers; Theo Buyens (ABVV Algemene Centrale Limburg); Valerie De Craene (KULeuven, Sociale en economische geografie); Willeke van Herreweghe (CIMIC, Thomas More); Assia Missaoui (student toegepaste psychologoie & founder BLEnD); Silke Jaminé (PhD-student IMMRC, KULeuven); Marc Laquière (FMV, IQRA-school); Saddie Choua (kunstenares & activiste); Tristan Faes (operazanger / PVDA districtsraadslid); Saïda Isbai (secretaris LBC-NVK); Olivia Umurerwa Rutazibwa (senior lecturer, University of Portsmouth); Anya Topolski; Dalilla Hermans; Rachida Lamrabet; Wouter Arrazola de Oñate (arts-onderzoeker Volksgezondheid – Sociale determinanten van gezondheid); Mieke Groeninck (doctor in de antropologie, HIG); Iman Lechkar (Fatima Mernissi leerstoel, VUB); Herman De Ley (em. professor UGent); Karel van Haelst (Bazel); Joris De Winter (lid ACV-OKRA); Sfia Bouarfa (Bruxelles); Annemie Verbeiren (Sp.a Antwerpen); Francine Breuer