Het Koerdisch Instituut, Vrede vzw, de Europese vertegenwoordiging van de Democratische Partij der Volkeren (HDP Europe), de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), dr. Marlene Schäfers (MENARG, UGent), Barış için Avrupa Forumu (BAF), het Masereelfonds, Info-Türk, SAP-Gauche anticapitaliste en diverse andere ondersteunende organisaties en personen lanceren samen de solidariteitscampagne #SOSTurkey. U vindt de eerste lijst van ondertekenaars onderaan de platformtekst.

Het doel van de campagne is een breed solidariteitsnetwerk te creëren met de slachtoffers van de huidige repressie en om te ijveren voor een democratisering van Turkije.

De campagne begint met verschillende conferenties. De eerste gaat over de druk op de academische vrijheid en zal plaatsvinden aan de Universiteit van Gent op 25 oktober en de tweede over de persvrijheid in het Internationaal Perscentrum in Brussel op 26 oktober.

Daarna organiseren we ook conferenties over de repressie van de politieke oppositie (dinsdag 7 november, Huis der Parlementsleden), de schendingen van de mensenrechten en de vervolging van mensenrechtenactivisten (meer info volgt) en het gebrek aan basisrechten voor verschillende etnisch-religieuze groepen (meer info volgt). We willen het eerste deel van deze campagne beëindigen met een groot solidariteitsevenement in de lente over de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en vakbonden.

Hieronder vindt u de Platformtekst die dient als uitgangsbasis voor de campagne en de lijst van eerste ondertekenaars. De platformtekst kan nog ondertekend worden tot het einde van het jaar en dat via een email – met daarin uw naam (en eventueel uw functie of gemeente) of deze van uw organisatie – naar info@sosturkey.org
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de campagne of als u graag wil deelnamen of ondertekenen.

Platform #SOSTurkey

info@sosturkey.org

www.sosturkey.org

https://www.facebook.com/groups/1398030343551454/

Platformtekst #SOSTurkey

Wij, de ondertekende organisaties en individuen, maken ons ernstig zorgen over de toenemende repressie in Turkije. Na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 breidde de vervolging van (echte of vermeende) critici van het Turkse regime zich razendsnel uit naar alle geledingen van de samenleving. Meer dan honderdduizend mensen werden ontslagen, een gelijkaardig aantal mensen werd aangehouden of opgesloten in de gevangenis en een onbekend aantal mensen zag zijn of haar eigendommen in beslag genomen worden. De grondwetswijzigingen die Turkije in een presidentieel systeem zullen veranderen, zullen ondertussen steeds meer macht concentreren in de handen van één persoon, de Turkse president.

Onder de noodtoestand worden fundamentele vrijheden drastisch ingeperkt, zoals de vrijheid van vergadering en de persvrijheid. De Turkse autoriteiten verbieden stakingen en demonstraties en dwongen meer dan 180 media te sluiten. Geen enkel land ter wereld heeft zoveel journalisten in gevangenis zitten als Turkije. De repressie tegen de academische wereld begon al begin 2016 met de vervolging van meer dan duizend academici die een petitie hadden getekend om de oorlog in de Koerdische regio te stoppen. Na de couppoging volgde een grootschalige zuivering van het hele onderwijssysteem. In het nieuwe schoolcurriculum werd de evolutietheorie geschrapt en vervangen door extra lessen over de islam en de jihad.

Ook de politieke oppositie kreeg het hard te verduren, waarbij de pro-Koerdische Democratische Partij der Volkeren het eerste doelwit werd. Beide covoorzitters, verschillende parlementsleden en enkele duizenden HDP-leden zitten in de gevangenis. In het Koerdische zuidoosten namen de Turkse autoriteiten gemeentebesturen over door verkozen burgemeesters te vervangen door regeringsgetrouwen. Dit terwijl de hernieuwde oorlog in het zuidoosten hele steden tot puin herleidde en meer dan een half miljoen mensen dakloos maakte.

De rechterlijke macht werd eveneens hard getroffen. De dag na de couppoging werden meer dan tweeduizend rechters en openbare aanklagers geschorst, een aantal dat nadien nog toenam. Ook advocaten worden gearresteerd, vooral wanneer ze degenen die geviseerd worden tijdens de zuiveringen verdedigen. Door het gebrek aan een onafhankelijke rechterlijke macht, komt de rechtsstaat in het gedrang en hebben vervolgden geen kans op een eerlijk proces.

Ook binnen de administratie, het leger en de politie werden duizenden mensen weggezuiverd. Bedrijven worden gesloten, hun eigendommen aangeslagen. Tot slot delen ook mensenrechtenorganisaties, organisaties uit de civiele samenleving en vakbonden in de klappen. Zelfs Amnesty International zag haar lokale directeur en personeelsleden gearresteerd worden. De zuiveringsacties zorgen voor onnoemelijk leed. Families worden gescheiden van hun dierbaren. De ontslagen personen verliezen vaak niet enkel hun inkomen maar ook hun eigendommen, waardoor hele families tot armoede veroordeeld worden en al verschillende getroffenen zelfmoord pleegden.

Wij, de ondertekenaars, willen een breed solidariteitsnetwerk uitbouwen met iedereen die te lijden heeft onder de repressie in Turkije. We ondersteunen de acties en campagnes van verschillende organisaties en individuen tegen de huidige politieke en sociale onrechtvaardigheden in Turkije. En we vragen alle democratische politieke krachten en instituties om druk uit te oefenen op de Turkse regering om:

– de onmiddellijk vrijlating te verkrijgen van iedereen die enkel en alleen vervolgd wordt omwille van zijn of haar mening, geloof of politieke overtuiging

– te garanderen dat beklaagden een eerlijk proces krijgen en

– jobs, goederen en tegoeden terug te geven aan allen die onterecht slachtoffer werden van de zuiveringsacties

Wij, de ondertekenaars, willen ons inzetten voor een democratisch Turkije waarin:

– de noodtoestand wordt opgeheven

– de militaire operaties stoppen en vervangen worden door een politiek proces om tot een vreedzame oplossing te komen voor de “Koerdische kwestie” en waarin slachtoffers van de oorlog vergoed worden en oorlogsmisdaden niet onbestraft blijven

– een democratische grondwet de scheiding der machten respecteert

– mensenrechten en fundamentele vrijheden gerespecteerd worden, waaronder persvrijheid, vrije meningsuiting, vrijheid van vergadering, academische vrijheid, godsdienstvrijheid, vrijwaring van foltering, recht op leven, recht op een eerlijk proces, vrijwaring van arbitraire detentie, het recht om deel te nemen aan de politieke besluitvorming, vakbondsrechten, sociale rechten, vrouwenrechten, LGBT-rechten, …

– volkenrechten gerespecteerd worden en waarin de verschillende etnisch-religieuze bevolkingsgroepen hun eigen taal kunnen spreken, hun eigen cultuur en geloof kunnen beleven en hun eigen vertegenwoordigers mogen kiezen

Eerste ondertekenaars

Organisaties:

Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)

Koerdisch Instituut vzw

Vrede vzw

HDP Europe, de Europese vertegenwoordiging van de Democratische Partij der Volkeren (HDP)

Masereelfonds

Barış için Avrupa Forumu (BAF) – The European Forum For Peace

Info-Türk

Institut Assyrien de Belgique 

KNK – Kurdistan National Congress

SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project) – Gauche anticapitaliste

GrondStroom

V-SB

Critica

Roodlinks.be

NavBel, Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan

t Uilekot vzw

Maison du Peuple BXL

Union des Femmes Socialistes

Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw

Personen:

Philippe Leruth, journalist, voorzitter Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)

Anthony Bellanger, secretaris-generaal Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)

Dr Marlene Schäfers, Middle East and North Africa Research Group (MENARG), UGent

Dr. Meryem Kanmaz, Doctor Sociale en Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent)

Isabelle Rossaert, vicevoorzitter van PEN Belgium/Vlaanderen

Dogan Özgüden, journalist, hoofdredacteur Info-Türk

Inci Tugsavul, journalist

Sandra Cangemi, journalist, Milaan, Italië

Lucina Kathmann, auteur, Mexico/United States

Hugo Van Rompaey, eresenator, gewezen parlementslid en oud-burgemeester van Geel

Filip De Bodt gemeenteraadslid LEEF! Herzele

Geert Vanwayenberge, SP.A gemeenteraadslid van Zottegem

Willy Kuijpers, voormalig burgemeester en parlementslid (Volksunie/N-VA)

Lieve Devijver (Herent)

Augustin Atcheba, diplomatiek vertegenwoordiger van Kabilië voor de Benelux

Marie-Françoise Cordemans, sympathisante du Comité belge pour la levée de l’état d’urgence en Turquie, Bruxelles

Steven Vergauwen, algemeen secretaris ICEC/ICEC – stafmedewerker/ambassadeur VVB

Jean Pierre Cravatte

Joke De Leeuw, activistische filosofe

Luk Sips, art & activism

Emiel Dullaert, medewerker maandblad Meervoud vzw

Constance van Dorp, Valkenswaard, Nederland

Geert Claeys, Brugge

Ramon Emmaneel

Iris Keiser

Luc Desmedt, Gent

Hubert Sergeant, Evergem

Nurten Ozdemir

Kees Tramper

Niko Buiten, natuurliefhebber, Haarlem, Nederland

Lynn Foster, retired, Canada

Gabriella Gagliardo, Italy

Yvon Princen