Sinds 6 maanden klinken in Iran drie woorden: Zan – Zendegi – Azadi * Jin, Jiyan, Azadî * Vrouw – Leven – Vrijheid!

Er is een revolutie gaande in Iran en vrouwen lopen voorop. Vrouwen veranderen de loop van de geschiedenis. Het is een strijd die de Iraniërs duur komt te staan. Meer dan 20.000 mensen zijn gevangen genomen. Een aantal jonge mannen zijn tot nu toe geëxecuteerd. Honderden mannen, vrouwen en kinderen zijn brutaal op straat vermoord. Allemaal omdat ze fundamentele mensenrechten durven op te eisen. Omdat ze na 44 jaar onderdrukking het recht opeisen om te kiezen wat ze met hun lichaam doen. Om te kiezen wat ze dragen. Om te kiezen van wie ze houden. Om te kiezen welke persoon ze willen zijn.

Het is niet de eerste keer dat vrouwen moedig vechten voor hun rechten. Al in 1979 gingen Iraanse vrouwen de straat op, roepend “We hebben geen revolutie gemaakt om terug te keren in de tijd!”, “Vrijheid is niet Oosters, noch Westers, wel wereldwijd!”, “De vrijheid van vrouwen is de vrijheid van de samenleving!”. Tot op de dag van vandaag hebben vrouwen en de LGBTQIA+ gemeenschap overal, van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking, in individuele en collectieve vormen, gevochten tegen een theocratische, patriarchale en kapitalistische regering. Want dit regime legitimeert zichzelf door vrouwen en andere minderheden te onderdrukken.

De meesten van jullie hebben gehoord over Jina Mahsa Amini, de 23-jarige Koerdische vrouw die werd vermoord door de zogenaamde zedelijkheidspolitie van de staat. Zij wakkerde de vlam van de revolutie in Iran weer aan. Maar er zijn miljoenen Jina’s in Iran, die terugvechten tegen de Islamitische Republiek in haar totaliteit. De kleinste daad van verzet doet niet alleen het fundament van het islamitische regime schudden, maar opent ook wegen voor anderen om in opstand te komen. Vrouwen zijn een plaag voor dit regime. Maar opstandige vrouwen zijn hun ergste nachtmerrie.

Misschien heb je het gevoel dat de strijd van Iraanse vrouwen anders is dan die van jou? Dat is niet zo. Over de hele wereld voeren we dezelfde strijd. Een strijd voor veilige abortussen. Een strijd voor gelijke verloning. Een strijd voor lichamelijke autonomie. Overal en steeds dezelfde strijd tegen patriarchaat en kapitaal.

Vandaag wordt gevochten om het islamitische regime in Iran omver te werpen. Maar alleen het omverwerpen van een regime zal de vrijheid niet garanderen. Er is een visie nodig op de toekomst van de revolutie, waarin de patriarchale en kapitalistische structuren volledig worden ontmanteld. Daarom mag deze revolutie niet worden bepaald door opportunistische, nationalistische krachten, die soortgelijke regressieve structuren zullen reproduceren. Het is nodig om te vechten voor een toekomst die gebouwd is op het fundament van Vrouw, Leven, Vrijheid!

Wil je er meer over weten? Kom dan naar de avond op vrijdag 12 mei 2023, om 19u30 in Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen. Inkom: vrije bijdrage.

Film Divorce Iranian Style en gesprek met:

  • Mahdieh Fahimi (Women*Life-Freedom Gent)
  • Roxanne (Antikapitalistische Feministes) (te bevestigen)
  • Jurgen De Wit (SAP — Antikapitalisten)