Nee tegen de oorlog! De bevolking van Afrin staat er niet alleen voor

Het Turkse leger en Syrische oppositiegroepen, waaronder Al – Qaida en andere extremistische jihadistische groepen, hebben op 20 januari een massale aanval op de Noord – Syrische stad Afrin gelanceerd. In de eerste week van de aanvallen heeft de Turkse luchtmacht voortdurend burgerdoelwitten gebombardeerd. Tot nu toe vielen hierbij tientallen doden en honderden gewonden. Geen enkele provocatie of aanval vanuit Afrin of vanuit de hele Noord-Syrische regio ging deze aanval van Turkije vooraf. Dit militaire offensief probeert vooral de verworvenheden van de Noord – Syrische Federatie te vernietigen en te voorkomen dat de Koerden een politieke status verwerven. Maar deze agressieve aanval is tegelijkertijd de oorlog die Erdogan nodig heeft om zijn autoritaire heerschappij te bestendigen.

Deze daad van agressie tegen Afrin is een misdaad tegen de mensheid

Afrin was de meest vreedzame stad in de regio tijdens de afgelopen 6 jaar van de Syrische burgeroorlog. Met een Koerdische meerderheid is Afrin een ware multiculturele stad. De stad bestaat uit Arabische, Armeense, Syrische, Turkmeense en andere gemeenschappen, alsook verschillende religieuze minderheden, waaronder in de eerste plaats de alevieten, jezidi’s en christenen, naast de duizenden vluchtelingen vanuit heel Syrië. De aanvallen op Afrin zijn gericht op haar multicultureel weefsel en op het participerende, egalitaire democratische model gebaseerd op gendergelijkheid en ecologische principes waaronder de volkeren van Afrin vredig samenleven. Zoals Erdogan zelf verklaarde, is het doel van de aanval om jihadistische en soennitische groepen in de stad te huisvesten, wat zou resulteren in een stadsbezetting door de bevolkingsstructuur te wijzigen. De verwezenlijking van dit plan door de Turkse staat kan alleen gepaard gaan met bloedige wreedheden, gericht tegen de etnische en religieuze minderheden – voornamelijk alevieten, jezidi’s, christenen en de aanwezige vluchtelingen. Wat ook blijkt uit de aanvallen van de laatste dagen.Door deze agressieoorlog en door deze misdaden tegen de mensheid vlak voor de ogen van de hele internationale gemeenschap, schenden het Turkse leger en het AKP-bewind van Erdogan de internationale conventies

Hoe dan ook, het Turkse leger en het Erdogan – AKP-regime zullen niet kunnen winnen! De volkeren uit Afrin en haar verdedigingstroepen, bestaande uit de Syrische Democratische Krachten en de YPG / YPJ, verzetten zich fel tegen de hevige aanvallen van het Turkse leger en de jihadistische groepen. We weten heel goed dat het verzet in Afrin deze verzetsdaden pleegt voor ons allen en in naam van de vrede. Dit verzet voorkomt zowel verdere wreedheden van Turkse en jihadistische groepen, als de totale destabilisatie van de regio. Wij, ondergetekenden, veroordelen het separatistische, genocidale oorlogsbeleid van Turkije en verenigen ons solidair met de bevolking van Afrin en met het verzet tegen deze brute aanvallen.

We dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om zich krachtig te verzetten tegen deze agressie van Turkije en om deze te stoppen door het stellen van concrete daden. Deze agressieve houding bedreigt niet alleen de bevolking van Afrin, Koerdistan en Turkije, maar elke bewoner van deze planeet. We veroordelen de stilte van de internationale gemeenschap tegen de aanval van Turkije. Wij klagen de perverse geopolitieke spelletjes aan die de levens van de Syrische bevolking en de regio in de weegschaal leggen, deze keer om het “Democratische Project voor Autonomie” op te offeren. Dit project, ontwikkeld door de Koerdische Vrijheidsbeweging in samenwerking met de regionale volkeren rond Afrin en Noord – Syrië, is een democratisch en vreedzaam samenlevingsmodel voor mensen die beroep doen op hun zelfbeschikkingsrecht.

We roepen de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Belgische Regering op om de volgende acties te ondernemen als sterke reactie op het Turkse offensief tegen Afrin:

– Veroordeel ondubbelzinnig de agressie van het Turkse leger in Afrin.

– Roep de Turkse regering op om al haar troepen uit Syrië terug te trekken.

– Stop onmiddellijk alle wapenhandel met Turkije.

– Geen steun van de NAVO voor het Turkse vergrijp tegen Afrin. Stop de NAVO-steun aan Turkse luchtaanvallen.

– Overweeg economische en politieke sancties en voer ze uit.

– Neem maatregelen tegen de georganiseerde groepen binnen België en Europa die het leven van tegenstanders van Erdogan en vredesactivisten bedreigen

– Verhoog de diplomatieke inspanningen tot politieke onderhandelingen die gericht zijn op duurzame vrede in Syrië.

– Volg de schendingen van het Recht in Turkije op en veroordeel ze.

– Kom op voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging in Turkije en onderneem hiervoor concrete diplomatieke en politieke maatregelen.

Eerste ondertekenaars:

Koerdisch Instituut Brussel

INFOTURK

PYD, Brussel

HDP, Brussel

Vrede vzw

HDK, Democratisch Volkscongres België

KNK, Kurdish National Congress

Democratisch Koerdisch Gemeenschapscentrum NAV-BEL

Koerdische vrouwenbeweging in België

Huis van het Volk

Socialistische Vrouwenvereniging

Europese Federatie van Alevitische Verenigingen – België

Democratische Vereniging van Armeniërs – België

Europese Unie van Syriërs

Alevitische Vereniging Brussel

Alevitische Vereniging Charleroi

Alevitische Vereniging Antwerpen

Maraş-Initiatief – België

Vereniging Families van Martelaren

Catalaanse Arbeiderspartij

Federation of Workers from Turkey, ATIK

European Kurdish Futball Federation

Revolutionary Party-Europe

Kurdish Anarchists,

Rojava Solidarity Committee,

Solidarity for All

SAP Antikapitalisten – Gauche anticapitaliste

Ernest Mandel Fonds vzw

Labo Vzw

Secours Rouge

Doğan Özgüden, journalist

İnci Tuğsavul, journalist

Jan Blommaert, academicus, auteur

Jean Paul Martens, gemeenteraadslid Zaventem, Leef!-Groen

David Dessers, Leuven, gemeenteraadslid Leuven, Groen

Ludo de Brabander, auteur, vredesactivist

Chris Den Hond, journalist

Ida Dequeeker, lid Furia

Ludo De Witte, auteur

Stephen Boquin, Professor Sociologie

Roger Jacobs, auteur

Johnny Lenaerts, auteur

Jo De Leeuw, activist

Mazhar Günbat, journalist

Alan Sermiyan, journalist

İsmail Kızıldoğan, caricaturist

Hayrettin Çelik, journalist

Defne Merve Çadırcı, journalist

Ivo Hendrix, vakbondsmilitant

Jimmy Crispeyn, vakbondsmilitant, ABVV

Evie Embrechts, linkse feministe

Baharak Bashar, feministe, Plasactie

Erik Demeester, editor Vonk/Revolution

Niele Geypens, Carina Verboom, Dirk Tonnard, Frank Bruynseraede, Geert Van Haute, Greetje Wuyts, Hafid Kaddouri, Ineke Hulselmans, Jozef Devillé, Karen Verstraeten, Ludwig Henry, Max H. Kahlke, Melissa Cowpe, Nathalie Snauwaert, Pascale Wils, Peter Ceulemans, Peter Pauwels, Petra Denier, Ramon Emmaneel, Ruben Ceulemans, Sofie Baeke, Thomas van Zwol, Wendy Knaepen, Wim Arras