Je kan hieronder het pamflet lezen dat we met SAP-Antikapitalisten zullen verspreiden op de nationale manifestatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront op 16 december.

Onze levens overhoopgehaald door het patronaat en de Vivaldi-regering, genoeg is genoeg

Demonstraties, stakingen, spoorwegarbeiders, de non-profitsector, het OCMW… sinds het begin van het schooljaar zijn er steeds meer mobilisaties en toch gebeurt er niets. De Vivaldi-coalitie, op alle vlakken, steekt de draak met ons! En wij kunnen ondertussen onze rekeningen niet meer betalen. De inflatie is hoger dan 11%. Verwarming, huisvesting, voedsel, vervoer, alles wordt steeds duurder. Sommige mensen werken zich dood terwijl anderen geen werk hebben, en een economische crisis, autoritaire regimes en de klimaatverandering vormen de toekomst waaraan we ons mogen verwachten.

Alles voor het patronaat

Terwijl de wet van 1996 alle loonsverhogingen blokkeert, terwijl de werkgevers de automatische loonindexering aanvallen, hebben de Belgische beursgenoteerde bedrijven in 2021 meer dan 21 miljard euro winst gemaakt… en hun bedrijfsleiders hun lonen met 23% zien stijgen. De grote bazen en de kapitalisten, de aandeelhouders en andere veelvuldige eigenaars kennen geen crisis. Maar voor de Vivaldi-coalitie is dit niet genoeg. De regering biedt bedrijven een vrijstelling van sociale bijdragen ter waarde van bijna 1 miljard euro. Dat betekent zoveel budget minder voor gezondheidszorg en pensioenen, een echte sabotage! In haar laatste begroting valt zij ook het tijdskrediet aan, dat vooral door vrouwen wordt gebruikt!

Hun winst of onze toekomst, we zullen moeten kiezen!
Naast moeilijke levensomstandigheden zullen we steeds meer te maken krijgen met milieuschade die onze gezondheid en die van onze kinderen zal aantasten. De zomer van 2021 was de zomer van de overstromingen, met 39 doden en 100.000 getroffenen in Wallonië. De zomer van 2022 was de zomer van de dodelijke droogte met een oversterfte van meer dan 2291 overlijdens. De winter van 2022 zal er een zijn van energierantsoenering door een gebrek aan anticipatie van de kant van “onze” bestuurders, hoewel ze al tientallen jaren gewaarschuwd worden voor de noodzaak om andere energiebronnen te ontwikkelen, die minder vervuilend zijn en minder afhankelijk van dictaturen en geopolitieke conflicten.

In een context van sociale en ecologische crisis zijn dringend antikapitalistische maatregelen nodig. Een algemene staking in gemeenschappelijk front, in alle sectoren, met de betrokkenheid en steun van andere sociale (feministische, milieu-, antiracistische, LGBTQIA+) bewegingen is de weg vooruit voor de hele vakbeweging. Alleen een vastberaden strijdbeweging, met de grootst mogelijke participatie van alle betrokken werknemers, kan zorgen voor een echte koerswijziging!

Laten we vanaf nu bijeenkomsten op onze werkplek organiseren, met het oog op een strijdbaar vakbondsactieplan in gemeenschappelijk front:

– Voor het bevriezen van de huren en energieprijzen;
– Voor de socialisering van de energiesector en ecologische planning;
– Voor een ambitieus overheidsplan voor woningisolatie;
– Voor de afschaffing van de wet van 1996 die de lonen bevriest;
– Voor de bescherming, uitbreiding en verbetering van de automatische loonindexering;
– Voor een collectieve vermindering van de arbeidstijd tot 30 uur per week, zonder loonverlies, zonder verhoging van de werklast en met compenserende aanwerving;
– Voor een volledige belasting van 100% op de overwinsten van bedrijven en een substantiële vermogensbelasting;
– Voor gratis openbaar vervoer, met massale herfinanciering om de noden aan personeel en materiaal te kunnen vervullen;
– Voor een algemene strijd van de vakbeweging tegen de neoliberale impasse van de De Croo-coalitie en de georganiseerde plundering via de energierekeningen: een echt plan van acties en stakingen tot aan de overwinning, met algemene vergaderingen van werknemers en duidelijke eisen die een antwoord kunnen bieden op de sociale en ecologische crisis!

Doe mee

Neem contact op met ons via mail naar info@sap-rood.org