Volgens een nieuwsbericht op de West-Vlaamse regionale televisie Focus-WTV heeft een diaken uit Wevelgem ‘op illegale wijze euthanasie gepleegd’. Aan de journalist, die van het diakenproces verslag uitbrengt, heb ik daarover een brief geschreven.

Dat euthanasie gepleegd zou worden is misschien wel iets wat veel gezegd wordt, maar objectief woordgebruik is het geenszins. Het is taalmisbruik, onder invloed van de tegenstanders van het recht op euthanasie. Men pleegt overspel, pleegt diefstal, pleegt een misdaad, pleegt een moord,. Tegenstanders vinden dat euthanasie daarmee vergeleken mag worden, vandaar dat ze euthanasie plegen. Wat uiteraard onjuist is. Ze uiten alleen maar hun mening in een pseudo-objectieve formulering.

Journalisten mogen dat in de berichtgeving niet overnemen, vind ik. Men past euthanasie toe, men voert euthanasie uit. Wie euthanasie aan plegen koppelt, doet aan stemmingmakerij of gaat slordig met de taal om.

Des te erger is het in de berichtgeving betreffende deze diaken. Euthanasie is een medische praktijk die aan regels onderworpen is, waarvan de voornaamste is dat ze gebeurt op vraag van degene die wenst te overlijden. Als die vraag er niet is, dan is er van euthanasie geen sprake. De diaken heeft niet ‘op illegale wijze euthanasie gepleegd’, zoals de nieuwslezer van Focus het zei, hij heeft mensen om het leven gebracht. Misschien heeft hij daarmee een daad van menslievendheid gesteld, misschien niet.

Een journalist moet beseffen dat ook de taal in de sociale strijd ingezet wordt. De studie die Victor Klemperer over de taal van het Derde Rijk gemaakt heeft moet op het nachtkastje van elke verslaggever liggen. (1)Victor Klemperer, LTI De taal van het Derde Rijk. 368 ps. Uitgeverij Atlas. ISBN 9789045002996.

Uiteraard misbruikten niet alleen nazi’s de taal. De afbraak van overheidsdiensten is ons destijds verkocht als een initiatief van de weight watchers: de ontvetting van de staat! De koppeling van de lonen aan de index werd destijds omzeild door het invoeren van een gezondheidsindex. Bedrijven die mensen ontslaan komen ermee weg omdat ze aan ’t afslanken zijn. Wie daardoor moet stempelen komt in een werkloosheidsval terecht. Daardoor heeft hij er zelf belang bij dat zijn uitkering vermindert, want anders blijft hij in de sociale hangmat heu hangen.

Wij geloven dat omdat men ons ervan overtuigd heeft dat er geen links meer bestaat en geen rechts, alles is midden geworden; een middenklasse van hardwerkende Vlamingen, met aan de rand alleen nog een zootje working poor en patsers die in een BMW rond de blok rijden. Iets wat u omwille van het veiligheidsgevoel best aan de politie meldt.

Zelfs als de economie krimpt dan groeit hij nog, want we spreken van een negatieve groei! De armoede is al lang uitgeroeid, er is alleen nog kansarmoede. Ook de oorlogen hebben we ver achter ons gelaten; vandaag zijn onze jongens alleen nog betrokken bij vredesmissies.

En nu een hele straffe! Vraagt u zich nooit af waarom men het voortdurend over de loonlast heeft? Ervaart u uw loon als een last? Ik denk het niet. Waarom spreken we eigenlijk nooit over loonlust?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op De Laatste Vuurtorenwachter.

Voetnoten

Voetnoten
1 Victor Klemperer, LTI De taal van het Derde Rijk. 368 ps. Uitgeverij Atlas. ISBN 9789045002996.