Flor Vandekerckhove

Andere tijden

In een bijlage van De Morgen interviewt journalist Freek Evers zijn vader, Ronny, een oude socialist. (1) De zoon probeert te begrijpen waarom zijn vader socialist is. De vader probeert het uit te leggen. Ze slagen er niet echt in, noch in het begrijpen noch in het uitleggen. Dat komt, zo te zien, doordat vader en zoon in andere tijden ontkiemd zijn. Ik zoek naar de leeftijden van die twee. Al gauw vind ik dat Freek van 1988 is. In 2018 wordt hij dertig; een jonkie nog, veel jonger dan mijn kinderen. Tevergeefs zoek ik naar de leeftijd van vader...

Read More

Rachida Aziz is een spelbreker

Telkens wanneer misnoegde bevolkingsgroepen op verstorende wijze de rug rechten zie je het weer gebeuren. In periodes van wilde stakingen en straatgeweld, tijdens langdurige bezettingen van huizen of bedrijven, in alle vormen van sociale beroering die de grenzen van het gezond verstand aftasten, treden indrukwekkende figuren naar voor die op den duur niet langer te negeren vallen. Die figuren zijn organisch verbonden met de groep waaruit ze voortspruiten en ze delen er de achterstelling van. Daardoor zijn ze zelden hooggeschoold, waardoor ze de voedingsbodem missen waarop welsprekendheid gedijt. Ze vallen niet langer te negeren maar ze choqueren wel degenen...

Read More

Veroverde stad

Het sneeuwt. Wat me de moed ontneemt om mijn wandelschoenen aan te trekken. En daardoor sneeuwt het nu ook een beetje in mijn hoofd. ’t Wordt tijd dat ik de blik weer eens naar de Universiteit van Boston wend en meer bepaald naar het Howard Gotlieb Archival Research Center, waar ze de volledige collectie bijhouden van het Amerikaanse Partisan Review, volgens sommigen het beste culturele tijdschrift dat ooit in de Verenigde Staten gepubliceerd werd. In dat archief kun je al de nummers inkijken en je hoeft daar niet eens je zetel voor te verlaten. Daardoor komt het dat ik...

Read More

CLR James: de kleine kantjes van een groot intellect

Over Cyril Lionel Robert James heb ik hier al een stukje gepubliceerd en ik heb daar ook al een boek (1) van hem besproken. In dat boek ontleedt James de roman Moby Dick van Herman Melville. Moby Dick is een van de zeldzame romans die ik de jongste jaren (uit)gelezen heb. Meer: het is een van de weinige romans waarin ik me herken, meer bepaald in de figuur van Ismaël, de verteller. Over die verwantschap heb ik ginder al een stukje gepubliceerd. CLR James noemt kapitein Achab uit dat boek een hatelijk personage, maar hij is ook bijzonder kritisch...

Read More

Kan je verhalen wissen met een nekschot?

In 1940 wordt de Russische schrijver Isaak Babel op bevel van Stalin vermoord. Uit de verhoren blijkt dat hem trotskisme en spionage aangewreven wordt. We weten dat die beschuldigingen nergens op slaan, want veel meer dan thee met Trotski valt Babel niet te ‘verwijten’. Waarom werd Babel vermoord? Adrien Le Bihan zoekt in zijn recente Babelbiografie (1) naar een verklaring die wortelt in de oorlogsjaren 1920-21. In die tijd is er oorlog tussen de Sovjets en de Polen. Het Rode Leger wordt aangevoerd door Michael Toechatsevski (2, vertrouweling van Leon Trotski. Babel is tijdens die oorlog een embedded journalist...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen

Agenda

  1. Aftrap 2018

    Januari 26 @ 19:30 - 23:30
  2. Paul Verbraekenlezing 2018

    Maart 17 @ 17:00 - 21:00