Flor Vandekerckhove

Lucien Goldman gokt op het socialisme

Een tijdje geleden probeerde ik in een polemiekje (1)‘Wat Pierre Bayard, Etienne Vermeersch, Alessandro Baricco en een pizzakoerier te maken hebben met een film die ik niet gezien heb staat hier. mijn opponent ervan te overtuigen dat ons denken, oordelen en handelen minder een individuele kwestie is dan wel een sociaal proces. Dat ik dat zo kordaat stelde kwam doordat ik eindelijk tijd gevonden had om een beetje in het werk van de onafhankelijke marxist Lucien Goldmann rond te dwalen, een briljant criticus van het individualisme. Ik kwam daar nogal van onder de indruk. Vandaar ook dat ik iets...

Read More

Mary Shelley: haar boek is beter dan de film

Terwijl mijn vriendin en ik nog overwegen of we al dan niet naar de film Mary Shelley gaan kijken, vat ik ook de lectuur aan van een boek over de Eerste Wereldoorlog.(1)Jacques R. Pauwels. De Groote Klassenoorlog 1914-1918. Uitg. EPO. 669 pp.Tweede druk 2017. Eerste druk 2014. De auteur ervan, Jacques Pauwels, neemt een verre aanloop die er ook de romantische contraverlichting bij betrekt. Als voorbeeld geeft hij Frankenstein; Or, The Modern Prometheus, geschreven door Mary Shelley en verschenen in 1818: ‘Dit boek leerde het volk dat de mens niet mag ingrijpen in de schepping, en dus ook niet...

Read More

Knausgård ontmoet Anna Karenina

‘Ik zat in mijn atelier naar een schilderij te kijken en rookte een sigaret, toen ineens, misschien door de rook, de afbeelding begon te bewegen. En vanuit het schilderij hoorde ik een wind blazen.’ (David Lynch) Elke bouwvakker weet het: de onderbouw bepaalt de bovenbouw. Dat is zo evident dat je ’t mag veralgemenen: de economie (onderbouw) bepaalt het geestelijk leven (bovenbouw); wat je doet (onder) bepaalt wat je denkt (boven); persvrijheid (boven) is het voorrecht van degenen die een pers (onder) hebben. Kunst & literatuur steunen evengoed op zo’n onderbouw en ze worden er dan ook door bepaald....

Read More

Ken Loach over zijn films en politiek

‘Het is niet makkelijk een verhaal te vertellen dat de kracht van het collectief verduidelijkt.’ ’t Is niet dat ik me met Ken Loach wil vergelijken, laat staan dat ik me op zijn hoogte wil plaatsen, want hij is een meermaals gelauwerde filmmaker en ik ben een marginale blogger. Toch hebben we een en ander gemeen. Eerstens is er die gelijkaardige politieke keuze die ons gevormd heeft tot wie we zijn. Mij interesseert het te weten wat Loach daar op ’t einde van zijn leven over denkt, want ‘t is een kwestie die me, wat mezelf betreft, ook bezighoudt. Er is...

Read More

De beste Amerikanen sterven in Parijs

‘De beste Amerikanen sterven in Parijs’ (Oscar Wilde) Misschien is ’t niet te laat om eer te betonen aan de dit jaar overleden schrijver Philip Roth. Daar moet ik aan denken omdat Roth nog in Partisan Review gepubliceerd heeft, het Amerikaanse tijdschrift waarin ik weer eens aan ’t bladeren ben. Mijn oog blijft evenwel hier hangen, ergens in het herfstnummer van PR uit 1938. Daarin staat een Brief uit Parijs, bezorgd door Sean Niall, mij bekend als Sherry Mangan. Over zijn werk heb ik eerder al geschreven in Twee dichters in de politiek. Brief uit Parijs geeft me de gelegenheid...

Read More

Doe mee met de SAP

Wil je mee bouwen aan een antikapitalistisch project? Neem contact op met de SAP.

gepubliceerde artikelen