Met de massale verspreiding van de gezamenlijke Pensioenkrant en de betoging van 16 mei geven ABVV, ACV en ACLVB een goede aftrap tegen de pensioenafbraak door de federale regering. Het zijn echter maar de eerste stappen. Nu mag er niet opnieuw op de rem worden gestaan.

We liggen allemaal onder vuur

De aanval op onze pensioenen is lang niet de enige -zoveelste- antisociale maatregel die rechts nog wil uitvoeren in deze regeringsperiode. Maggie De Block gaat ongenadig verder met haar aanvallen op de langdurig zieken. Theo Francken verzint elke dag nieuwe maatregelen tegen asielzoekers en migranten.Open centra en integratiediensten die migranten ondersteunen, worden gesloten of droog gelegd. De federale ambtenarij (waaronder Financiën) wordt afgebroken. Bij BPost, De Lijn en de NMBS wordt het personeel tot de laatste druppel uitgeperst.

In de privé gaan steeds meer mensen gebukt onder ondraaglijke werkdruk en stress. Tegelijk zijn er dagelijks ontslagrondes en sluitingen. Ook in bedrijven en sectoren die stevig winst maken. Tegelijk toonden de acties bij Lidl tegen onleefbare arbeidsomstandigheden en voor bijkomende jobs dat strijd loont en overwinningen mogelijk zijn!

Allemaal samen

Laat ons dan ook met zijn allen onze vakbonden dwingen verder te strijden. Met vergaderingen op de werkvloer en interprofesionele militantenvergaderingen om iedereen mee te krijgen. Laat ons voluit gaan voor een actieplan dat opbouwt naar de algemene staking voor de val van de regering.

De betoging van 16 mei dient gevolgd te worden door interprofessionele provinciale 24-urenstakingen, daarna overgaand op 48- en 72-urenstakingen, om uit te monden in een algemene staking van onbeperkte duur. Over de taalgrens heen, openbare diensten en privé samen, mannen en vrouwen, iedereen en overal, in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Durf eisen stellen

We moeten durven terugnemen wat de patroons en regeringen ons afpakten.

  • Intrekking van de verhoging van de pensioenleeftijd. Herinvoering van het recht op brugpensioen. – Menswaardige pensioenen voor iedereen: 1500 euro is een minimum.
  • Menswaardig werk voor iedereen: halt aan de flexibiliteit, stop de jacht op zieke werknemers.
  • Iedereen een volwaardige job: arbeidsduurvermindering naar 30-urenweek, zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen. Weg met interimwerk, Uberjobs en andere nepbanen.
  • Goede openbare diensten voor de burgers, correcte werkomstandigheden voor het personeel. Investeer in onderwijs, gezondheidszorg, milieu,… niet in bommenwerpers en repressie!
  • Haal het geld waar het zit: voor een drastische vermogensbelasting op de grote fortuinen. Banken en energiesector in openbare handen onder democratische controle.
  • De rechtse regeringen moeten weg: Michel en Bourgeois buiten!

Versterk het sociaal verzet

De SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project) komt dag na dag op voor een antikapitalistisch, radicaal democratisch, feministisch en ecosocialistisch alternatief voor het kapitalisme in crisis met haar sociale afbraak, oorlogen, racisme en vernietiging van het milieu. Doe mee, word lid!

Mail: info@sap-rood.org

Tel: 0496 20 76 37