Op zondag 23 juni namen ongeveer 400 mensen deel aan de Protestmars tegen haat en voor een sociaal beleid in Gent.Het was al de tweede keer dat geprotesteerd werd tegen extreemrechts na de verkiezingen in de stad, een eerste actie kort na de verkiezingen bracht een kleine 200 mensen samen. Onder de manifestanten merkten we delegaties op van LSP en haar frontorganisaties Blokbuster en ROSA, PVDA, sp.a, ABVV en ACOD, SAP, Vonk, DierAnimal, Vrede, Vredesactie, vzw Jong, het Inclusief en Democratisch comite,… Ook de lokale vluchtelingenwerkingen waren goed vertegenwoordigd: Een Hart voor Vluchtelingen, Hand in Hand Vluchtelingen, vzw Humain, Werkgroep Vluchtelingen, Solidair Gent,… Vanuit Brussel was een delegatie van de antifascistische coalitie Stand Up naar de manifestatie afgezakt. Het ACV, dat had beslist het platform niet te onderschrijven en Groen waren, op een paar dappere militanten na, dan weer zo goed als afwezig. Ook vanuit de lokale migrantenwerkingen en de verschillende sociale bewegingen die de stad rijk is, was de opkomst zeer beperkt. Het viel ook wel erg op dat een reeks organisaties allesbehalve naar vermogen hadden gemobiliseerd en aanwezig waren. Bemoedigend was dan weer dat ook een flink pak mensen van buiten Gent naar de betoging was gekomen.

Het is goed dat er snel na de verkiezingen actie wordt gevoerd tegen de hernieuwde dreiging van uiterst rechts en voor sociale eisen, maar het moge duidelijk zijn dat er nog heel wat werk aan de winkel is om opnieuw een brede antifascistische en antiracistische beweging op te bouwen. Hiervoor is een aanpak nodig waarbij wordt geprobeerd de ganse arbeidersbeweging, de linkerzijde in al haar geledingen, maar ook de migrantenorganisaties, vluchtelingenwerkingen, feministische beweging, jeugdorganisaties,… samen te brengen in een permanente coalitie, waarbij het pluralisme voluit wordt gerespecteerd. Een aanpak waarbij een organisatie ‘snel snel’ een initiatief lanceert, waarna anderen al dan niet op de kar mogen springen, ook al is er daarna bereidheid om de actie verder open te trekken (zoals zondag wel degelijk het geval was) is daarbij niet steeds de beste garantie op succes.

Komende weken en maanden hopen we in Gent stappen vooruit te zetten naar zulk breed samenwerkingsverband, open voor alle organisaties en individuen die zich willen engageren. Een samenwerkingsverband dat niet enkel op korte termijn kan mobiliseren wanneer dat nodig is, maar ook een project voor de komende jaren probeert te ontwikkelen. Makkelijk zal dat niet zijn, het is ook duidelijk dat bijvoorbeeld niet alle geledingen van de vakbonden even happig zijn om nu mee het voortouw te nemen in de strijd tegen fascisme en racisme en er ook bij een deel van de linkse partijen de nodige koudwatervrees is, of erger… Er zal dus ook heel wat debat nodig zijn binnen een reeks organisaties. Maar het is de enige weg waarmee we extreemrechts de pas kunnen hopen af te snijden. Met de SAP willen we ons hiervoor in elk geval mee inzetten.

Een fotoreportage

Foto’s: Ellen Verryt en Jean Marie Versyp