Het Vlaams Belang behaalde recent haar grootste verkiezingsoverwinning sinds 2004. Sindsdien zijn er verschillende gevallen van haat, intimidatie en geweld ten aanzien van minderheidsgroepen of andersdenkenden. Dat mogen we niet tolereren.

Het Vlaams Belang heeft kiezers gewonnen met een bedrieglijk sociale en tegelijk anti-migratieboodschap. Hun boodschap dat een betere welvaart er alleen zal komen wanneer de sociale voorzieningen voor vreemdelingen en asielzoekers worden stopgezet is vals. Ze creëren een zondebok voor de sociale problemen en zetten de echte verantwoordelijken uit de wind.

VB = Vals Belang voor maatschappelijk kwetsbare groepen en hun gezinnen
Veel mensen zijn verontwaardigd of zelfs geshockeerd dat een partij die haat voedt en verdeeldheid zaait dit resultaat kon neerzetten. Staatssecretaris Theo Francken en de N-VA hebben het racistische beeld over vluchtelingen en migranten genormaliseerd in de samenleving. Dit werd gecombineerd met een beleid van besparingen en afbouw van de welvaartsstaat.

Anderzijds werden uitingen van ongenoegen en de roep naar een sociaal beleid door de politieke wereld genegeerd. Jongeren manifesteerden met honderdduizenden en eisten sociaal rechtvaardige klimaatactie, maar daadkrachtige actie bleef uit. Vakbonden en de Gele Hesjes kwamen op straat tegen de asociale besparingspolitiek, maar kregen meer van hetzelfde.

Veel kiezers zochten een sociaal alternatief op de traditionele partijen en hoopten die te vinden bij het VB. Maar het VB is tegen een hoger minimumloon, stemde voor de flexi-jobs, stemde voor een blokkering van de lonen. Ze stemden voor een belastingverdrag met Panama en voor de jacht op langdurig zieken. Ze wil slechts een volwaardig pensioen na 40 jaar voltijds werken, zonder werkloosheid, ziekte, deeltijds werk of ouderschapsverlof, dus slechts voor een heel kleine minderheid.

Een sociale en solidaire samenleving is nodig

Uit peilingen blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander is van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Ze willen werkbaar werk aan leefbare lonen. Er is een breed draagvlak voor een minimumpensioen van 1500 euro. Samen willen we een toegankelijke gezondheidszorg voor allen. Er is een grote eensgezindheid dat een effectief klimaatbeleid sociaal moet zijn en dat de grote vermogens veel meer moeten bijdragen. We willen een samenleving waar iedereen, ook de zwaksten een volwaardige toegang en plaats kunnen krijgen. Enkel dan kan iedereen zich maatschappelijk gedragen voelen en zich solidair opstellen.

Wij komen op straat tegen haat en voor een sociaal beleid.
We tolereren geen intimidatie en geweld.
We verzetten ons tegen racisme, seksisme, LGBTQI+fobie en alle andere vormen van discriminatie.
We zullen strijden tegen een verdeel en heers politiek.
Wij zullen geen beleid pikken dat gebaseerd is op deze praktijken.
Wij willen een solidaire samenleving, met gelijkwaardigheid voor iedereen.

Dit alles zullen we niet bekomen zonder ervoor te strijden.

Daarom roepen we iedereen die zich achter deze visie kan scharen op om mee op straat te komen; deze platformtekst te onderschrijven en samen de strijd aan te gaan voor een sociale en solidaire maatschappij.

Afspraak op zondag 23 juni om 15u op de Vrijdagmarkt in Gent.

Eerste ondertekenaars:

Bart Vandersteene (Blokbuster), Elise Craeghs (Campagne ROSA), Ludo Debrabander (Vrede vzw), ABVV Oost-Vlaanderen, Stand Up (coalitie tegen extreem-rechts en fascisme), Marijke Pinoy (actrice), Karim Zahidi (filosoof UAntwerpen/UGent) Laura Bracke (zelfstandige) Patrick Legein (vzw Humain), Evelyne Huughe (Een hart voor vluchtelingen), Thomas Weyts (Solidair Gent en SAP), Max Vancauwenberge (COMAC), Jan Naert (pedagoog), Thomas Pieters (archeoloog en humanist), Tim Joosen (afgevaardigde ACOD UGent), Thomas Baeyens (Syndicalisten tegen Fascisme), Alice Holemans (Vrouwen tegen Racisme/Fascisme en Steunpunt Antifascisme), Myriam Joos (syndicaliste), Fabian Colyn (LSP Gent), Mai Vermeulen (Actief Linkse Studenten/Scholieren), Sabine Dick (afgevaardigde ACOD Proximus), Jozef Hertsens (Vluchtelingen Ondersteuning Sint Niklaas), Chris Bens (Hand in Hand, Vluchtelingenwerking Gent), Benjamin Loison (Bite Back), Eefje van der Meer (Genderbende), Ellen Verreyt (Feminisme Yeah), Egmont Ruelens (dokter WGC), Daniel Alliet (Begijnhofparochie Brussel), Ramon Emmaneel (IDC-Gent), Diem25 Gent, Front Antifasciste Liège, Sofia Lamouchi (syndicaliste BBTK), Bie Van Den Noortgate, Marcel Van Impe, Sven Dekoster, Patrick Hens (Solide Turnhout), Dorine De Keyzer, Maxime Nys, Adjunct-Gewestelijk Secretaris ACOD-LRB Brussel, Paul Storme

Nodig zeker mee verder uit via het Facebook-evenement voor deze manifestatie.