De Mensenketting Rechtvaardigheid voor Mawda in Gent bracht afgelopen zaterdag om en bij de 450 mensen samen. Het werd een mooie, vreedzame en erg zichtbare actie. Een lange solidaire ketting van Sint-Jacobs, via het Stadhuis, naar het Sint-Baafsplein.Op het goed gevulde Sint-Baafsplein sloten we af met een indrukwekkende minuut stilte voor Mawda en de andere slachtoffers van het uitwijzingsbeleid en een reeks toespraken.

De opkomst was een echt succes na amper een week mobilisatie. Het initiatief voor de ketting was genomen door Solidair Gent, een actiegroep tegen het uitwijzingsbeleid en racisme die enkele maanden geleden werd opgericht en door FEL (Feministisch en Links). We kregen zeer snel de steun van een dertigtal organisaties uit Gent en daarbuiten. Ook leden en sympathisanten van de SAP waren vanaf de aanvang bij het initiatief betrokken.

De menselijke ketting viel samen met de campagne-toer van de N-VA door Gent waarbij Theo Francken, Jan Jambon en Geert Bourgeois met hun lokale aanhang de stad onveilig maakten. Na de verschillende protesten bij meetings van Francken die al plaats vonden in Gent, Leuven, Brussel,… was het ook een van de grotere acties in Vlaanderen waarin het uitwijzingsbeleid en de racistische discours en politiek van de N-VA werd aangeklaagd.

Met de mensenketting wilden we vooreerst ons medeleven tonen met Mawda en haar ouders, een medeleven dat in de media maar ook bij een flink deel van de ‘publieke opinie’, en niet enkel in Vlaanderen, sterk onder druk kwam te staan door de uithaal van De Wever en Francken naar de ouders van het kindje. We wilden ook onze afschuw duidelijk maken het racistische uitwijzingsbeleid van Francken, Jambon en de rechtse regering.

We stelden ook klare eisen: de waarheid over wat die 18e mei gebeurd is moet aan het licht komen, door een echt onafhankelijk onderzoek. De gesloten centra moeten weg en er moet een einde komen aan gedwongen uitwijzingen. Er is een algehele regularisatie nodig van mensen zonder papieren. Racistisch geweld en haatzaaierij moet vervolgd worden, ook als het van de politie of overheden komt. We vroegen ook dat de politieke verantwoordelijken voor het moorddadige uitwijzingsbeleid, Jambon en Francken voorop, hun verantwoordelijkheid nemen en opstappen.

Goede samenwerking

Het succes van de mensenketting was in de eerste plaats te danken aan de deelname van vele betrokken, medelevende en bezorgde burgers. Maar ook de goede samenwerking tussen en mobilisatie door de verschillende organisaties die de oproep onderschreven (1)Afrin Solidariteitsplatform, ALS (Actief Linkse Studenten), Ashley Vandekerckhove (Piss Of-activiste), Baharak Bashar (voorzitster Plasactie vzw), Belgian Aid Network, Campagne Rosa, Diem25 Gent, Drukkerscollectief De Wrikker, Een hart voor vluchtelingen, Ernest Mandel Fonds, FEL (Feministisch en Links), Forum voor Vredesactie gent, Hand-in-Hand Vluchtelingen/Gent, Hart boven Hard Gent, Inclusief en democratisch comite Gent, IN-Gent vzw, LSP (Linkse Socialistische Partij), Masereelfonds vzw, Nav Bel (Federatie van Koerdische verenigingen van België), SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project), Solidair Gent, Solidair Tienen, Solidarityforall, SoliDe Turnhout, Victoria Deluxe, Vonk, Vrede vzw, V-SB (Vlaamse Socialistische Beweging), Wereldkoor KaribuWerkgroep, Vluchtelingen Gent, droeg zeker bij tot de stevige opkomst. Dank ook aan de mensen die afkwamen uit Tienen, Antwerpen, Turnhout en West-Vlaanderen,..

Het was erg verheugend te zien dat zowel de organisaties die al sinds vele jaren aan de kar trekken rond solidariteit met vluchtelingen en mensen zonder papieren (Werkgroep Vluchtelingen, Hand in Hand/Vluchtelingen) als meer recente initiatieven (Solidair Gent, Burgerplatform voor opvang van Vluchtelingen, Een hart voor Vluchtelingen) samen op straat kwamen. Ook de goede steun vanuit verschillende progressieve bewegingen en linkse politieke groepen was een hart onder de riem.

Speciale vermelding verdient de steun vanuit IN-Gent (een stedelijke vzw), dat de lokale integratie- en inburgeringsinitiatieven overkoepelt. Zij werden hiervoor de dagen voor de mensenketting door N-VA publiek aangevallen. De vertegenwoordiger van N-VA in de raad van bestuur van IN-Gent, een fan van Francken, trok zich met de nodige bombarie terug uit de raad. Goed zo.

Op de mensenketting zagen we behoorlijk wat syndicalisten, maar ACV en ABVV hadden helaas de oproep niet onderschreven. Er is in ABVV en ACOD wel intern gemobiliseerd door verschillende mensen. Er waren ook flink wat leden van de PVDA en haar jongerengroep COMAC. Toch blijft het een spijtige zaak dat beide organisaties het platform niet onderschreven, naar verluid omdat ze niet akkoord konden gaan met een pleidooi voor open grenzen (wat echter niet in de platformtekst stond).

Hoopvol

Het succes van deze manifestatie en de goede samenwerking werkt alvast inspirerend naar de toekomst toe. Ondanks wat beweerd wordt door rechts, en waar velen in Brussel en Wallonië helaas veel te snel in geloven, is er ook in Vlaanderen een brede onderstroom van solidariteit met vluchtelingen en mensen zonder papieren. Het dagelijks racisme is weliswaar sterk aanwezig en N-VA, Vlaams Belang en heel wat media spelen er gretig en erg zichtbaar op in. Een figuur als Francken bouwt er zijn politieke loopbaan op.

Voor heel wat actieve, betrokken antiracistische burgers lijkt het dan ook of het constant tegen de stroom inroeien is. Acties zoals de Mensenketting maken alvast duidelijk dat we er niet alleen voorstaan en samen wel degelijk kunnen wegen. Een uithaal als die van Francken die de symboliek van de kinderkleding ‘wansmakelijk’ noemde, toont vooral aan dat we een gevoelige snaar raakten en zijn positie minder aantastbaar is dan ze soms lijkt.

Gemobiliseerd blijven

Het komt er nu op aan de komende dagen, weken en maanden ook in Vlaanderen verder werk te maken van een brede beweging in solidariteit met vluchtelingen en migranten. Aan mobilisaties is er alvast geen gebrek.

In Gent wordt komende weken een gemeentelijk verzoekschrift opgehaald tegen het wetsontwerp van Francken, Jambon en Geens dat ‘huisbetredingen’ wil mogelijk maken in het kader van de klopjacht op mensen zonder papieren. Er zijn een flinke 2500 handtekeningen nodig van betrokken inwoners boven de 16.

In Aalst wordt op zaterdag 9 juni een optocht voor de onbekende vluchteling georganiseerd door de lokale afdelingen van JS, LSP en PVDA bij de doortocht van de N-VA-bus met Theo Francken en Ben Weyts. In Brussel vindt dan weer op zondag 10 juni een belangrijke nationale manifestatie plaats voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Al deze acties verdienen brede ondersteuning. Met de SAP willen we er alvast ons steentje aan helpen bijdragen.

Tenslotte blijft het cruciaal de komende periode de druk op te voeren om waarheid en gerechtigheid voor Mawda te bekomen. De schuldigen moeten gestraft worden, de politiek verantwoordelijken tot ontslag gedwongen worden!

Een fotoreportage

Foto’s: David Baele, Dieter Boonen, Ria Cabus, Dirk Tonnaert

 

Voetnoten

Voetnoten
1 Afrin Solidariteitsplatform, ALS (Actief Linkse Studenten), Ashley Vandekerckhove (Piss Of-activiste), Baharak Bashar (voorzitster Plasactie vzw), Belgian Aid Network, Campagne Rosa, Diem25 Gent, Drukkerscollectief De Wrikker, Een hart voor vluchtelingen, Ernest Mandel Fonds, FEL (Feministisch en Links), Forum voor Vredesactie gent, Hand-in-Hand Vluchtelingen/Gent, Hart boven Hard Gent, Inclusief en democratisch comite Gent, IN-Gent vzw, LSP (Linkse Socialistische Partij), Masereelfonds vzw, Nav Bel (Federatie van Koerdische verenigingen van België), SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project), Solidair Gent, Solidair Tienen, Solidarityforall, SoliDe Turnhout, Victoria Deluxe, Vonk, Vrede vzw, V-SB (Vlaamse Socialistische Beweging), Wereldkoor KaribuWerkgroep, Vluchtelingen Gent