Enkele leden van de SAP namen afgelopen dagen deel aan de acties rond COP23 in Duitsland. We publiceren hieronder een uitgebreide fotoreportage van hun hand. Tevens kan je het pamflet lezen dat door een groep leden van de Duitse vakbond uit de openbare diensten ver.di op de manifestatie werd verspreid.

Met 25000 op de manifestatie

Als stimulerende inleiding op de 23e internationale conferentie over het klimaat (COP23) in de Duitse stad Bonn hebben zo’n 25000 mensen gedemonstreerd tegen de opwarming van de aarde en het gevaar voor mens en milieu. Een delegatie van de rechtstreeks bedreigde Fidji – eilanden belichaamde voor de demonstranten het gevaar dat de productie voor de winst voor miljoenen mensen inhoudt.

Opvallend was de aanwezigheid van de jongeren, welgemutst en met een flinke dosis ironie voor onze machthebbers. Er was een sterke aanwezigheid van de beweging “Ende Gelände” die al verschillende jaren in het Rijnland ageert tegen de vervuilende bruinkoolwinning.

Verder merkten we op: Attac, Die Linke, de Grünen en talrijke andere verenigingen uit Duitsland. België was aanwezig met een groep van Comac – PVDA en van Ecolo.

Op de top zelf toonden India, Zuid-Afrika, de Filipijnen hun bezorgde gelaat, dat van Europa bleef evenwel gesluierd, een probleem dat nader moet worden onderzocht…

Auf einen toten planeten gibt es keine arbeidsplätze! Op een dode planeet zijn er geen banen!

(flyer verspreid op de klimaat-demonstratie in Bonn op 4 november 2017)

Wij zijn vrouwen en mannen actief in de vakbeweging. Wij ijveren voor menswaardige arbeidsvoorwaarden en goede lonen. Wij weten dat de meerderheid van de bevolking verplicht is om haar arbeidskracht te verkopen. Wij beseffen dat de banen in de kolenproductie en in de automobielindustrie velen aan het hart liggen.

Maar wij weten ook dat het zo niet verder kan. Zopas heeft het milieuprogramma van de vn volgende cijfers bekend gemaakt: in 2016 is de uitstoot van co2 gevaarlijk gestegen en zal ondanks de huidige “klimaatdoelstellingen” de aarde minstens 3°c opwarmen, als er niet serieus wordt ingegrepen.

De opwekking van stroom door kolen en het individuele wagenverkeer verhitten op dramatische wijze het klimaat, veroorzaken extreme weersomstandigheden en vernietigen mensenlevens. Wij kunnen niet doen alsof dat ons niets aangaat.

Enkele vakbonden in Duitsland hebben dit begrepen. Zo heeft ver.di, de vakbond van de openbare dienstverlening, bijvoorbeeld besloten om zich in te zetten voor de “zo spoedig mogelijke” uitstap uit de ontginning van bruinkool. Maar het papier is geduldig. Wij verwachten dat de vakbonden personeel en financiële middelen ter beschikking stellen om hun leden tegen de klimaatopwarming en de verantwoordelijken ervoor te mobiliseren.

De kosten teweeggebracht door het einde van de fossiele economie mag niet gedragen worden door de werknemers in de diverse bedrijfstakken. Wij verwachten daarom als vakbondsleden en vakbondsmilitanten van onze vertegenwoordigers dat zij zich actief inzetten voor reconversie – programma’s, voor een herverdeling van de maatschappelijke rijkdom van hoog naar laag en voor een radicale arbeidstijdverkorting zonder verlies aan loon.

Voor klimaat-rechtvaardigheid

Klimaat-rechtvaardigheid betekent dat de werknemers in hun bedrijfstak niet aan hun lot worden overgelaten. Dat geldt even sterk voor de slachtoffers van de opwarming wier woongebieden onder de golven verdwijnen, door tornado’s en taifoens worden getroffen en wier oogsten worden vernietigd. Zij worden gedwongen om elders een nieuw bestaan op te bouwen. Klimaat-rechtvaardigheid betekent ook dat de inlandse kolen niet vervangen mogen worden door import uit landen waarin vakbondsleden vervolgd worden of autochtone gemeenschappen brutaal worden verdreven.

Internationale solidariteit heeft absolute voorrang. Een “doe zo voort” leidt naar globale barbarij. De wereldwijde opgang van rechtse partijen is er een teken van.

Maar het is nog niet te laat. Vakbonden en klimaatbeweging moeten samenwerken om te vechten voor een goed milieu en voor goede alternatieven. Op een dode planeet zijn er immers geen banen.

Kontakt: klimagewerkschafter@bwup.de

Een fotoreportage

Bonn1